از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس به برکت رحمتی از جانب خداوند با آنها ( امت خود ) نرمخو شدی ، و اگر بد خلق و سختدل بودی حتما از دورت پراکنده می شدند. پس ، از آنها درگذر و برایشان آمرزش طلب و در کارها با آنان مشورت نما ، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن ، که بی تردید خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : عالی
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
به ( برکت ) رحمت الهی ، در برابر آنان [ مردم ] نرم ( و مهربان ) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی ، از اطراف تو ، پراکنده می شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها ، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی ، ( قاطع باش! و ) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
رحمت خدا تو را با خلق ، مهربان و خوش خوی گردانید ، و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق می شدند ، پس چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن و برای دلجویی آنان در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه را که خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد و یاری می کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می شدند ، پس از ( بدیِ ) آنان درگذر و برای آنها طلب آمرزش کن و ( برای دلجویی آنها ) در کارِ ( جنگ ) با آنها مشورت نما ، لیکن آنچه تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده ، که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
پس به [ برکتِ ] رحمت الهی ، با آنان نرمخو [ و پُر مِهر ] شدی ، و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند. پس ، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه ، و در کار [ ها ] با آنان مشورت کن ، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن ، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای پیامبر ، به سبب لطف و رحمت خدا بود که با آنان نرمخویی و مهربانی کردی ، و اگر درشتخوی و سختدل بودی ، قطعاً از گرد تو پراکنده شده بودند . پس اکنون هم از خطاهایشان درگذر و از خدا برایشان آمرزش بخواه و در تدبیر امور با آنان مشورت کن ، و چون بر کاری تصمیم گرفتی ، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد و آنان را یاری می کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
[ ای پیامبر! ] پس به مهر و رحمتی از سوی خدا با آنان نرم خوی شدی ، و اگر درشت خوی و سخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدند بنابراین از آنان گذشت کن ، و برای آنان آمرزش بخواه ، و در کارها با آنان مشورت کن ، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خدا توکل کنندگان را دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نصرت عزتي ساميان
پس با رحمتی از جانی خدا بر آنان (مومنان اطافیان خود)نرم شدی و اگر تند خو و خشن بودی البته از اطرافت پراکنده می شدند از آنها درگذر و برایشان استغفار کن و در امور با آنها مشورت کن وقتی تصمیم گرفتی توکل به خدا کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي
به (برکت) رحمت الهى، در برابر آنان ( مردم) نرم (و مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراکنده مى‏شدند. پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامى که تصمیم گرفتى، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه مکارم است وارد نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Tu (Muhammad) as été Si doux envers eux! mais Si Tu étais rude, Au coeur dur, ils se seraient enfuis de Ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d'Allah). et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que Tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - مجتبوی
ای پیامبر به مهر وبخشایشی از خداست که برای ایشان نرم شدی ، واگر درشت خوی وسخت دل بودی از گرد تو پراکنده می شدند،. پس از آنان در گذر و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنان در کار جنگ مشورت کن و چون بر کاری دل بنهادی بر خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
ای پیامبر! این از لطف و رحمت خدا بود که با مردم، نرم‌خوی و مهربان بوده‌ای. بی شک اگر درشت‌خوی و سنگ‌دل می‌بودی، از گِرد تو پراکنده می‌شدند. اکنون نیز از خطاهاشان درگذر و از خدا برای‌شان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن و چون بر کاری تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن که خداوند توکل کنندگان را دوست می‌دارد و یاری‌شان می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - تفسیرآسان
یقینا بوسیلۀ مهر و محبتى است که از طرف خدا براى ایشان نرم (یعنى فروتن و خوش اخلاق) گشتى، و اگر تندخو و سنگدل مى بودى آنان از اطراف تو پراکنده مى شدند، پس ایشان را عفو کن و براى آنان طلب آمرزش نما، و دربارۀ امر (جهاد که مى خواهى انجام دهى) با ایشان مشورت کن، سپس هنگامى که تصمیم گرفتى بر خدا توکل نما، زیرا حتما خدا افراد با توکل را دوست مى دارد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » فیض الاسلام
پس (چون گریختگان از جنگ احد بازگشتند پیغمبر اکرم خشم ننموده و تندى نکرد، بلکه با نرمى و خوشرویى با آنان رفتار نمود، خداوند سبحان خلق عظیم و خوى بیمانند او را یادآورى کرده و او را ستوده میفرماید:) بسبب رحمت و بخشش از جانب خدا (و مکارم اخلاق و خوهاى نیکو که ترا بآن تخصیص داده) با ایشان (گریختگان و آنان که فرمانت نبردند) نرمى کردى، و اگر تند خو و سخت دل بودى هرآینه از پیرامون تو پراکنده میشدند (میرمیدند) پس از آنان درگذر و (از خداى تعالى) براى (گناهان) شان آمرزش بخواه، و (با اینکه از مشورت و کنکاش با دیگرى بى نیازى، ولى براى اینکه مردم از تو پیروى کنند) در کارها (ى دنیوى) با آنها مشورت کن، و (پس از شوراى با یکدیگر) چون (بر انجام آن کار) قصد و آهنگ نمودى بر خدا توکّل و اعتماد نما (کارت را باو واگذار) که خدا توکّل کنندگان را دوست میدارد (ایشان را در گرفتارى یارى و بصلاح و شایستگى راهنمایى مینماید، در نهج البلاغه در باب حکم و مواعظ امیر المؤمنین (علیه السّلام) فرمایش صد و پنجاه و دوّم است: من ملک استاثر، و من استبد برایه هلک، و من شاور الرجال شارکها فى عقولها یعنى هر که «بر چیزى» دست یافت خود رأى میشود «براى و اندیشۀ دیگران بى اعتنا گردد» و هر که خود رأیى نمود «در کار مشورت نکرده» تباه گشت، و هر که با مردان «با تجربه» شور نماید با خردهاشان شرکت میکند «و هویدا است که حکم چند عقل در هر کار از حکم یک عقل سودمند و شایسته تر است») [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.