از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و ( به یاد آر ) زمانی که به کسی که خدا بر او نعمت ( ایمان ) بخشیده بود و تو نیز بر او نعمت داده بودی ( آزاد کرده و پسرخوانده ات بود ) می گفتی همسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن. و تو آنچه را که خداوند ( در آینده ) آشکار سازنده آن بود ( مأمور شدنت به ازدواج با مطلّقه وی ) در دل خود پنهان می داشتی و از مردم می ترسیدی ( که بگویند با همسر پسرخوانده اش ازدواج نموده ) در حالی که خداوند سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از وی نیازش را برآورد ( و طلاقش داد ) او را همسر تو کردیم تا ( در آینده ) برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان- آن گاه که پسرخوانده ها نیازشان را از آنها برآورده باشند- سختی و منعی نباشد ، و امر ( تکوینی ) خداوند همواره شدنی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) : دلیل این ترجمه که درالفاظ آیات نیامده وصرفا یه حدثه چیه؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( به خاطر بیاور ) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی [ به فرزند خوانده ات «زید» ] می گفتی: «همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز!» ( و پیوسته این امر را تکرار می کردی ) و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی! هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد ( و از او جدا شد ) ، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است ( و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
( به خاطر بیاور ) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده بودی [ به فرزند خوانده ات «زید» ] می گفتی: «همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز!» ( و پیوسته این امر را تکرار می کردی ) و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی! هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد ( و از او جدا شد ) ، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است ( و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و ( یاد کن ) وقتی که با آن کس که خدایش نعمت اسلام بخشید و تواش نعمت آزادی ( یعنی زید بن حارثه ، به نصیحت ) می گفتی برو زن خود را نگه دار و از خدا بترس ( و طلاقش مده ) ، و آنچه در دل پنهان می داشتی ( که زینب را بگیری و حرمت ازدواج با زن پسر خوانده را که در جاهلیّت بود منسوخ کنی ) خدا می خواست آشکار سازد و تو از ( مخالفت و سرزنش ) خلق می ترسیدی و از خدا سزاوارتر بود بترسی. پس ( بدین غرض ) چون زید از آن زن کام دل گرفت ( و طلاقش داد ) او را ما به نکاح تو در آوردیم تا مؤمنان در نکاح زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدند ( و طلاق دادند ) بر خویش حرج و گناهی نپندارند ، و فرمان خدا انجام شدنی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و آن گاه که به کسی که خدا بر او نعمت ارزانی داشته بود و تو [ نیز ] به او نعمت داده بودی ، می گفتی: «همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار» و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بود ، در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی ، با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن [ زن ] کام برگرفت [ و او را ترک گفت ] وی را به نکاح تو درآوردیم تا [ در آینده ] در مورد ازدواج مؤمنان با زنانِ پسرخواندگانشان- چون آنان را طلاق گفتند- گناهی نباشد ، و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای پیامبر ، یاد کن زمانی را که به پسرخوانده ات زید که خدا بر او نعمت ارزانی داشته و هدایتش کرده بود و تو نیز به او نعمت بخشیده و از بردگی رهایش ساخته بودی می گفتی : همسرت را نزد خود نگاه دار و از خدا بترس و او را طلاق مده; و در نفس خود حقیقتی را پنهان می داشتی که خدا آشکار شدنش را اراده کرده بود; او زینب همسر زید را در شمار همسران تو مقرّر داشته بود و تو از مردم بیم داشتی که مبادا موافقت با طلاق زینب و سپس به همسری گرفتن او در ایمان مردم اثری نامطلوب داشته باشد; در حالی که خدا سزاوارتر بود که از او پروا کنی ] و درصدد انجام فرمان او باشی [ . پس هنگامی که زید از همسرش خواسته خود را تأمین نمود ، او را به همسری تو درآوردیم . آری چنین کردیم تا بر مؤمنان ازدواج با همسرانِ پسرخواندگانشان دشوار نباشد ] حتی [ پس از آن که پسرخواندگان خواسته خود را از همسرانشان تأمین نموده باشند ، و کار خداوند انجام شدنی است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و [ یاد کن ] زمانی را که به آن شخص که خدا به او نعمت [ اسلام ] بخشیده بود ، و تو هم [ با آزاد کردنش از طوق بردگی ] به او احسان کرده بودی ، می گفتی: همسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن. و تو در باطن خود چیزی را [ چون فرمان خدا به ازدواج با مطلقه او ] پنهان می داشتی که خدا آشکار کننده آن بود [ تا برای مردم در ازدواج مطلقه پسر خوانده هایشان ممنوعیت و مشکلی نباشد ] و [ برای بیان فرمان خدا نسبت به مشروعیت ازدواج مطلقه پسر خوانده ] از مردم می ترسیدی و در حالی که خدا سزاوارتر بود که از او بترسی ، پس هنگامی که «زید» نیاز خود را از همسرش به پایان برد [ و او را طلاق داد ] وی را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان نسبت به ازدواج با همسران پسر خوانده هایشان زمانی که نیازشان را از آنان به پایان برده باشند سختی و حرجی نباشد و همواره فرمان خدا شدنی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
( یادآور شو ) زمانی را که به کسی ( زیدبن‌حارثه نام ) که خداوند ( با هدایت دادن وی به اسلام ) بدو نعمت داده بود ، و تو نیز بدو لطف کرده بودی ، می‌گفتی : همسرت ( زینب بنت جحش ) را نگاهدار و از خدا بترس . ( ای پیغمبر ! ) تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد ، و از مردم می‌ترسیدی ، در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی . هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد ( و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب ، مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد ) ما او را به همسری تو درآوردیم . تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد ، بدان گاه که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند ( و طلاقشان دهند ) . فرمان خدا باید انجام بشود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و چنین بود که به کسى که هم خداوند و هم خود تو در حق او نیکى کرده بودید، گفتى که همسرت را نزد خویش نگهدار و طلاق مده و از خداوند پروا کن و چیزى رغا در دل خود پنهان مى داشتى که خداوند آشکارکننده آن بود و از مردم بیم داشتى، حال آنکه خداوند سزاوارتر است به اینکه از او بیم داشته باشى، آنگاه چون زید از او حاجت خویش برآورد، او را به همسرى تو برآوردیم، تا براى مؤمنان در مورد همسران پسر خواندگانشان به ویژه آنگاه که از اینان حاجت خویش را برآورده باشند محظورى نباشد، و امر الهى انجام یافتنى است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و هنگامی که می گُفتی به فَردی که خداوند بر او نعمَت داد و [تو نیز] نعمَت دادی بر او [که]: «همسرت را بر خودت نِگَه دار و تَقوای خداوند نما [و از گُناه و نافَرمانیِ خداوند بپَرهیز]!» ؛ و پنهان می نمودی در خودت آنچه را خداوند آشکار کُنَندهِ آن است ، و می تَرسیدی از مردم ؛ و [در حالی که] خداوند [سزاوارتَر ، و] دُرست تَر است که بتَرسی از او! ؛ پس هنگامی که «زید» پایان داد نیازش را از آن [زَن ، و از او جدا شد] ، هَمسرت نمودیم او را تا [مانِع و] مُشکلی نَباشد بر مُؤمنان در [ازدواج با] هَمسرانِ پسر خوانده هایشان هنگامی که پایان دادند نیازشان را از آنها [و از آنها جدا شدند]! ؛ و [این] اَمر خداوند ، اَنجام شُده [و قَطعی] بود! . " . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.