از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است ( اراده پیامبر درباره تصرف در جان و مال آنها بر اراده خودشان مقدم است ) و همسرانش ( در احترام و تحریم نکاح آنان به منزله ) مادران آنها هستند ، و خویشاوندان ( درباره بردن ارث ) نسبت به یکدیگر در کتاب خداوند ( لوح محفوظ یا قرآن ) از مؤمنان و مهاجران سزاوارترند مگر آنکه بخواهید به دوستانتان نیکی کنید ( که به غیر وارثتان مالی وصیت نمایید ) ، این ( حکم از قدیم زمان ها ) در کتاب ( لوح محفوظ یا قرآن ) نوشته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها [ مؤمنان ] محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولی هستند ، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید ( و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید ) این حکم در کتاب ( الهی ) نوشته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها [ مؤمنان ] محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مؤمنان و مهاجران در آنچه خدا مقرّر داشته اولی هستند ، مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان نیکی کنید ( و سهمی از اموال خود را به آنها بدهید ) این حکم در کتاب ( الهی ) نوشته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
پیغمبر اولی و سزاوارتر به مؤمنان است از خود آنها ( یعنی مؤمنان باید حکم و اراده او را مقدم بر اراده خود بدارند و از جان و مال در اطاعتش مضایقه نکنند ) و زنان او ( در اطاعت و عطوفت و حرمت نکاح ، به حکم ) مادران مؤمنان هستند و خویشاوندان نسبی شخص ( در حکم ارث ) بعضی بر بعضی دیگر در کتاب خدا مقدمند از انصار و مهاجرین ( که با هم عهد برادری بسته اند ) مگر آنکه به نیکی و احسان بر دوستان خود ( از مهاجر و انصار ) وصیتی کنید که این ( تقدم وصیت بر ارث خویشان ) هم در کتاب حق مسطور گردیده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیکتر ] است و همسرانش مادران ایشانند ، و خویشاوندان [ طبقِ ] کتاب خدا ، بعضی [ نسبت ] به بعضی اولویّت دارند [ و ] بر مؤمنان و مهاجران [ مقدّمند ] ، مگر آنکه بخواهید به دوستان [ مؤمن ] خود [ وصیّت یا ] احسانی کنید ، و این در کتاب [ خدا ] نگاشته شده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
پیامبر در امر دین و دنیای مؤمنان از آنان نسبت به خودشان سزاوارتر است ، و همسران او به منزله مادران ایشانند . و در کتاب خدا ثبت است که خویشاوندان در ارث بردن از یکدیگر ، بر همه مؤمنان و حتی مهاجران مقدّم اند ، و از این پس هجرت و اُخوّت ایمانی سبب ارث نخواهد بود . آری می توانید در حق برادران ایمانیِ خود کار نیکی کنید و با وصیّت ، بخشی از دارایی های خود را به آنان برسانید . این حکم در کتاب الهی نگاشته شده است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
پیامبر ، نسبت به مؤمنان از خودشان اولی و سزاوارتر است ، و همسرانش [ در حرمت ازدواج به منزله ] مادران آنانند ، و بر طبق کتاب خدا دارندگان قرابت نسبی [ در میراث بردنِ ] از یکدیگر از مؤمنان و مهاجران [ که پیش از این بر پایه ایمان و هجرت میراث می بردند ] سزاوارترند ، مگر اینکه بخواهید [ در وصیت کردن به پرداخت ارث ] درباره دوستانتان احسان کنید که این امری ثبت شده در کتاب [ خدا ] است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه السادات قاسمپور - اطیب البیان
پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنها سزاوارتر است و همسران او مادران ایشانند و ارحام بعضی مقدم بر بعض دیگرند،تا وقتی کسی از ارحام خود وارثی دارد، ارث او به مؤمنان و مهاجران نمی رسد، مگراینکه بخواهید با وصیت مقداری از ارث خود را برای احسان به آنان کنار بگذارید، واین حکم در کتاب نوشته شده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
پیامبر از خود مؤمنان به آنها نزدیکتر و سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند، و خویشاوندان در حکم و کتاب الهى نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارتر به ارث بردن هستند، مگر آنکه بخواهید در حقّ دوستانتان وصیتى نیک انجام دهید که بى اشکال است، این در کتاب آسمانى (لوح محفوظ ) نوشته شده است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" [این] پیامبر ، مُقدّم تَر [و سزاوارتَر] است به مؤمنان از خودشان! ؛ و همسران او [همچون] مادرانِ آنها هستند! ؛ و بعضی از خویشاوندان ، مُقدّم تَر [و سزاوارتَر] هستند به بعضی [دیگَر] در کتابِ خداوند از مؤمنان و مهاجران ، جُز آنکه انجام دهید به سویِ دوستانتان [نیکویی ، و کارِ] پسندیده ای را! ؛ آن ، در کتاب [الهی] نوشته [و تَحریر ، و سَطر بندی] شده بود! . " . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.