از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آنان که پیوسته در انتظار حوادث برای شما می نشینند ، پس اگر از جانب خدا برای شما پیروزیی رسید می گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ ( پس سهم ما را از غنایم بدهید ) ، و اگر برای کافران بهره ای ( از پیروزی ) باشد ( به کفار ) می گویند: آیا ما ( در گفتگو ) بر شما چیره نمی شدیم ( که عقاید خود را محکم دارید تا پیروز شوید ) و آیا در جنگ ها بر شما پیروز نمی شدیم و دست از سرتان برمی داشتیم و شما را از ( آسیب ) مؤمنان مانع می شدیم؟ ( پس ما را در غنیمت شریک سازید ) . خداوند در روز قیامت میان شما داوری خواهد کرد ، و هرگز خدا برای کافران راه تسلّطی ( در حجت و برهان ) بر مؤمنان قرار نخواهد داد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد ، می گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ ( پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم! ) «و اگر بهره ای نصیب کافران گردد ، به آنان می گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان ، تشویق نمی کردیم؟ ( پس با شما شریک خواهیم بود! ) » خداوند در روز رستاخیز ، میان شما داوری می کند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
همان منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته ، می گویند: مگر ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان می گویند: مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما قبولاندیم و نمی گذاشتیم به دین مؤمنین بگروید ، ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
منافقان آنانی هستند که نگران و مراقب حال شمایند ، چنانچه برای شما فتح و ظفری پیش آید ( برای اخذ غنیمت ) گویند: نه آخر ما با شما بودیم؟! و اگر کافران را فتح و بهره ای رسد به آنها گویند: نه ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری نمودیم؟! پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حکم کند ، و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
همانان که مترصّد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحی برسد ، می گویند: «مگر ما با شما نبودیم؟» و اگر برای کافران نصیبی باشد ، می گویند: «مگر ما بر شما تسلّط نداشتیم و شما را از [ ورود در جمعِ ] مؤمنان باز نمی داشتیم؟» پس خداوند ، روز قیامت میان شما داوری می کند و خداوند هرگز بر [ زیانِ ] مؤمنان ، برای کافران راه [ تسلّطی ] قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
منافقان کسانی اند که در انتظار فرجام کار شما به سر می برند ; پس اگر از جانب خدا پیروزی و گشایشی برای شما حاصل شود می گویند : آیا ما با شما نبودیم ؟ پس ما نیز در بهره ها و غنایم سهمی داریم . و اگر برای کافران نصیبی از پیروزی باشد ، به آنان می گویند : آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان بازنداشتیم ؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داوری می کند ، و آن روز هرگز به سود کافران راهی بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آنان که همواره حوادثی را برای شما انتظار می برند ، اگر از سوی خدا برایتان فتح و پیروزی رسد ، می گویند: مگر ما با شما [ در میدان جنگ ] نبودیم؟ [ پس سهم ما را از غنایم جنگی بپردازید. ] و اگر برای کافران بهره ای اندک [ از غلبه و پیروزی ] باشد ، به آنان می گویند: آیا [ ما که در میان ارتش اسلام بودیم ] بر شما چیره و مسلّط نبودیم؟ [ ولی دیدید که ازضربه زدن به شما خودداری کردیم ] و شما را [ ازآسیب و زیان مؤمنان ] مانع می شدیم [ پس سهم غنیمت ما را بدهید. ] خدا روز قیامت میان شما داوری می کند و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
ils restent dans l'expectative à votre égard; Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent: ‹N'étions-nous pas avec vous?›; et s'il en revient un avantage aux mécréants. ils leur disent: ‹Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants?› Eh bien, Allah jugera entre vous Au Jour de la Résurrection. et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خرمدل:
منافقان کسانیند که پیوسته شما را می‌پایند (و در انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار آئید). پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خدا نصیب شما گردید، می‌گویند: مگر جز این است که ما با شما بوده و از جماعت شمائیم؟ (لذا ما هم در غنیمت و دستاورد جنگ سهیم هستیم و بهره‌ی ما را بپردازید!)؛ و اگر سهمی (از پیروزی) نصیب کافران گردید، می‌گویند: مگر ما نبودیم که می‌توانستیم (همراه مؤمنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم؟ (ولی ما رفیق قافله و شریک دزد بودیم و مسلمانان را دلسرد می‌کردیم و برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تحریک شما علیه مسلمانان می‌کوشیدیم. بنابراین با شما سهیم خواهیم بود). روز قیامت خداوند میان شما (مؤمنان و چنین منافقانی) داوری خواهد کرد. و (مادام که مؤمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خرمشاهی:
[آرى‌] همانها که مترصد شما هستند، پس اگر پیروزى‌اى از جانب خداوند نصیب شما شود مى‌گویند مگر ما همراه [و پشتیبان‌] شما نبودیم؟ و اگر کافران نصیبى برند [به آنان‌] گویند مگر ما بر شما دست نداشتیم و دست مسلمانان را از شما دور نداشتیم؟ و خداوند روز قیامت در میان شما [و ایشان‌] داورى خواهد کرد، و خداوند هرگز کافران را به مؤمنان سلطه نمى‌دهد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تفسیر راهنما:
همانان که نسبت به شما انتظار مى برند; پس اگر از جانب خدا براى شما فتحى حاصل شد مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ و اگر براى کافران [از فتح ]نصیبى بود [به آنان] مى گویند: آیا ما بر شما تسلّط نداشتیم و شما را از گزند مؤمنان حفظ نکردیم؟ پس خدا روز قیامت میان شما حکم خواهد کرد، و خدا هرگز براى کافران به زیان مؤمنان راهى قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
کسانى که همواره مواظب شما هستند. پس اگر از جانب خدا فتحى نصیبتان شود، مى‏گویند: مگر ما همراه شما نبودیم؟ و اگر پیروزى نصیب کافران شود، مى‏گویند: آیا نه چنان بود که بر شما غلبه یافته بودیم و مؤمنان را از آسیب رساندن به شما بازداشتیم؟ در روز قیامت خدا میان شما حکم مى‏کند و او هرگز براى کافران به زیان مسلمانان راهى نگشوده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
احسن الحدیث:
کسانى که درباره شما انتظار مى‏کشند اگر براى شما فتحى از خدا باشد گویند:
آیا با شما نبودیم؟ و اگر براى کافران بهره‏اى از پیروزى باشد گویند:
آیا بر شما غلبه نکردیم؟ آیا از مؤمنان منعتان نکردیم؟ خدا میان شما روز قیامت داورى مى‏کند و خدا هرگز براى کافران بر ضد مؤمنان راهى قرار نمى‏دهد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
بانو امین:
آن کسانى که انتظار میبرند که بر شما نکبتى واقع شود- پس اگر بر شما از جانب خدا فتحى بوده باشد منافقین بمؤمنین گفتند آیا ما با شما نبودیم- و اگر براى کافرین بهره‏ئى از غلبه بر مؤمنین بوده باشد منافقین بکافرین گفتند آیا ما بر شما غالب نبودیم و شما را از مؤمنین ممنوع گردانیدیم که بر شما غالب گردند همانا خداوند در روز قیامت بین شما مؤمنین و منافقین حکم میکند و هرگز خدا قرار نمیدهد براى کافرین بر مؤمنین راهى (یعنى حجتى) که آنها را ملزم گرداند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
دورویان همه وقت در طی سال
شما را نظاره نمایند حال
اگر نصرت و فتح آید بدست
عدو را چشانید طعم شکست
غنیمت بخواهند و گویند ما
خود آیا نبودیم یار شما
چو دشمن شود فاتح کارزار
بلافاصله آن دورویان خوار
به کفار گویند آیا که ما
خبرچین نبودیم بهر شما
از آسیب این مومنان به دین
نگهداشت یزدانتان اینچنین
میان دورویان و بین شما [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
منافقان همان کسانی هستند که در انتظار پایان کار شما به سر برند، پس اگر از جانب خدا پیروزی وگشایشی به شما برسد، می گویند: مگر ما در میدان کارزار با شما نبودیم؟!و اگر برای کفر گرایان بهره ای باشد، به آنان نیز می گویند: آیا ما به هنگام رایزنی بر شما چیرگی نداشتیم و شما را از سازش با توحید گرایان و پیوستن به اردوگاه ایمان آوردگان باز نمی داشتیم؟ پس خداست که در روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد، وخدا هرگز برای کفرگرایان راهی به زیان ایمان آورندگان قرار نمی دهد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
منافقان کسـانیند کـه پـیوسته شما را مـی‌پایند (‌و در انتظار آن هستند که چه وقت به بلایا و مصائب گرفتار آئید)‌. پس اگر پیروزی و فتحی از سوی خـدا نصیب شما گردید، می‌گویند: مگر جز این است که ما بـا شما بوده و از جماعت شـمائیم‌؟ (‌لذا مـا هـم در غنیمت و دستاورد جنگ سهیم هستیم و بهرۀ ما را بپردازید)‌، و اگـر ســهمی (‌از پــیروزی‌) نصیب کـافران گردید، مــی‌گویند: مگـر مـا نـبودیم کـه مـی‌توانسـتیم (‌همراه مؤمنان با شما بجنگیم و) بر شما چیره شویم و دست شما را از سر مؤمنان کوتاه کنیم‌؟ (‌ولی ما رفیق قافله و شریک دزد بودیم و مسـلمانان را دلسـرد مـی‌کردیم ، برای شما جاسوسی می‌نمودیم و پیوسته در تـحریک شما علیه مسـلمانان مـی‌کوشیدیم‌. بنابرایـن بـا شـما سهیم خواهیم بـود)‌. روز قیامت خداوند مـیان شـما (‌مؤمنان و چنین منافقانی‌) داوری خواهد کرد. و (‌مادام که مؤمنان دارای ایمان راستین و کردار شایسته و بایسته باشند) هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد ساخت‌.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
همان کسان که [از سرِ بدخواهى‏] چشم به شما مى‏دارند، پس اگر شما را پیروزى و گشایشى از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‏اى باشد [به آنها] گویند: آیا بر شما دست- چیرگى- نداشتیم و شما را از [گزند] مؤمنان- یا تسلیم‏شدن به آنها- باز نداشتیم؟ پس خداوند در روز رستاخیز میان شما داورى خواهد کرد، و خدا هرگز براى کافران راهى [براى تسلّط] بر مؤمنان ننهاده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
Those who wait for (some misfortune to befall) you then If you have a victory from Allah they say: Were we not with you? And i. there IS a chance for the unbelievers, they say: Did we not acquire the mastery over you and defend you from the believers? So Allah shall Judge between you on the day of resurrection, and Allah will by no means give the unbelievers a way against the believers.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد فردين دوست
همانان که مترصد شمایند پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد مى‏گویند مگر ما با شما نبودیم و اگر براى کافران نصیبى باشد مى‏گویند مگر ما بر شما تسلط نداشتیم و شما را از [ورود در جمع] مؤمنان باز نمى‏داشتیم پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى‏کند و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان براى کافران راه [تسلطى] قرار نداده است (۱۴۱)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
(منافقان) کسانى‏اند که پیوسته (از سر بدخواهى) مراقب شما هستند تا اگر از سوى خدا براى شما پیروزى باشد، گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ (پس باید در افتخارات و غنائم شریک شویم) اگر براى کفّار بهره‏اى (از پیروزى) بود، (به کفّار) گویند: آیا ما مشوّق شما (براى جنگ با مسلمانان) و بازدارنده شما از گزند آنان و عدم تسلیم در برابر) مؤمنان نبودیم؟ پس خداوند روز قیامت، میان شما داورى خواهد کرد. و خداوند هرگز راهى براى سلطه‏ى کفّار بر مسلمانان قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(منافقان) کسانى‏اند که پیوسته (از سر بدخواهى) مراقب شما هستند تا اگر از سوى خدا براى شما پیروزى باشد، گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ (پس باید در افتخارات و غنائم شریک شویم) اگر براى کفّار بهره‏اى (از پیروزى) بود، (به کفّار) گویند: آیا ما مشوّق شما (براى جنگ با مسلمانان) و بازدارنده شما از گزند آنان و عدم تسلیم در برابر) مؤمنان نبودیم؟ پس خداوند روز قیامت، میان شما داورى خواهد کرد. و خداوند هرگز راهى براى سلطه‏ى کفّار بر مسلمانان قرار نداده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
کسانی که همواره مواظب شما هستند پس اگر از جانب خدا فتحی نصیبتان ، شود ، می گویند : مگر ما همراه شما نبودیم ? و اگر پیروزی نصیب کافران شود ، می گویند : آیا نه چنان بود که بر شما غلبه یافته بودیم و مؤمنان را از آسیب رساندن به شما باز داشتیم ? در روز قیامت خدا میان شما حکم می کند و او هرگز برای کافران به زیان مسلمانان راهی نگشوده است
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه بهرام پور
همانان که در انتظار گرفتارى شمایند پس اگر شما را از خدا نصرتى بود، گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‏اى بود، گویند: مگر ما مراقب شما نبودیم و از [گزند] مؤمنان محفوظتان نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى‏کند، و خدا هرگز بر
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
همان کسان که [از سرِ بدخواهى‏] چشم به شما مى‏دارند، پس اگر شما را پیروزى و گشایشى از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهره‏اى باشد [به آنها] گویند: آیا بر شما دست- چیرگى- نداشتیم و شما را از [گزند] مؤمنان- یا تسلیم‏شدن به آنها- باز نداشتیم؟ پس خداوند در روز رستاخیز میان شما داورى خواهد کرد، و خدا هرگز براى کافران راهى [براى تسلّط] بر مؤمنان ننهاده است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏2، ص: 191


(منافقان) کسانى‏اند که پیوسته (از سر بدخواهى) مراقب شما هستند تا اگر از سوى خدا براى شما پیروزى باشد، گویند: آیا ما با شما نبودیم؟
(پس باید در افتخارات و غنائم شریک شویم) اگر براى کفّار بهره‏اى (از پیروزى) بود، (به کفّار) گویند: آیا ما مشوّق شما (براى جنگ با مسلمانان) و بازدارنده شما از گزند آنان و عدم تسلیم در برابر) مؤمنان نبودیم؟ پس خداوند روز قیامت، میان شما داورى خواهد کرد. و خداوند هرگز راهى براى سلطه‏ى کفّار بر مسلمانان قرار نداده است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مهدي ب
منافقان همانها هستند که پیوسته در انتظار و مواظب شما می‌نشینند و مراقب شما هستند، پس اگر از جانب خدا برای شما فتح و ظفر و پیروزی نصیب رسید و نصرتی بود، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمی داریم، و باید در افتخارات و غنائم شریک شویم، پس سهم ما را از غنایم بدهید)، و اگر، سهمی و بهره‌ای نصیب کافران گردید، به آنان می‌گویند: آیا ما مشوّق شما (برای جنگ با مسلمانان) نبودیم و شما را به اسرار مسلمانان آگاه نکردیم و بازدارنده شما از گزند آنان نبودیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری ننمودیم؟! مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما قبولاندیم و مگر ما بر شما دست نداشتیم و دست مسلمانان را از شما دور نداشتیم؟ و شما را از گزند مؤمنان حفظ نکردیم؟ (پس ما را در غنیمت شریک سازید، و سهم غنیمتِ ما را بدهید). پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان (مؤمنان و چنین منافقانی) حکم کند، و خداوند هرگز به سود کافران و بر [ زیانِ ] مؤمنان، برای کافران راه [ تسلّطی ] (در حجت و برهان) بر مؤمنان قرار نخواهد داد. (خدا هرگز هیچ راه سلطه‌ای به سود کافران به زیان مؤمنان قرار نداده‌است) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.