از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
النَّازِعاتِ «اسم مجرور یا در محل جر»
غَرْقاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
النَّاشِطاتِ «معطوف، تابع»
نَشْطاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
السَّابِحاتِ «معطوف، تابع»
سَبْحاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
4) فَالسَّابِقاتِ «(ف)عطف» «معطوف، تابع»
سَبْقاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
5) فَالْمُدَبِّراتِ «(ف)عطف» «معطوف، تابع»
أَمْراً «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) وَ : حرف قسم و سوگند، جار
النّازِعاتِ : مجرور
غَرْقًا : مفعول مطلق (قید) [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ : حرف عطف به قسم و سوگند - جار
النّاشِطاتِ : معطوف، مجرور
نَشْطًا: مفعول مطلق (قید) [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ : حرف عطف به قسم و سوگند، جار
السّابِحاتِ : معطوف، مجرور
سَبْحًا : مفعول مطلق (قید) [ نظرات / امتیازها ]
4) فَ : حرف عطف
السّابِقاتِ: معطوف، مجرور
سَبْقًا : مفعول مطلق (قید) [ نظرات / امتیازها ]
5) فَ : حرف عطف
الْمُدَبِّراتِ : مجرور
أَمْرًا : مفعول به [ نظرات / امتیازها ]