از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - تفسیر نسیم حیات
1) غّرقًا : اغراق آمیز ؛سخت کشیدن [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - استاد خرمدل
1) « النَّازِغاَتِ » : برکنندگان . بیرون کشندگان .
 توضيح : برای واژه‌های پنجگانه ( نَازِعَات ، نَاشِطَات ، سَابِحَات ، سَابِقَات ، مُدَبِّرَات ) بیش از شش معنی بیان کرده‌اند ( نگا : تفسیر کبیر ) . از جمله : فرشتگان ، ستارگان آسمان ، اسبان مجاهدان ، ارواح مردگان ، غازیان و جهادگران ، قلوب مردمان ، و گاهی آمیزه‌ای از اینها . امّا اغلب مفسّران طرفدار ستارگان و فرشتگانند [ نظرات / امتیازها ]
2) « النَّاشِطَاتِ » : آنهائی که کارها را آهسته و آرام ، ولی استادانه و چابکانه به انجام می‌رسانند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) « السَّابِقَاتِ » : پیش‌تازان . سبقت‌گیرندگان .‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) « الْمُدَبِّرَاتِ » : گردانندگان . اداره‌کنندگان . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
1) نازِعات(نزع)جمع نازعه : برکنندگان ، بیرون کشندگان [ نظرات / امتیازها ]
1) غرقا : اغراق آمیز ، سخت کشیدن [ نظرات / امتیازها ]
2) ناشِطات (نشط) جمع ناشطه : ستانندگان جان به آرامی و مدارا [ نظرات / امتیازها ]
3) سابحات جمع سابحه : به سرعت روندگان [ نظرات / امتیازها ]
3) سبح : حرکت سریع در آب یا هوا
 توضيح : فرستادگانی که کارهای محوطه را به سرعت انجام می دهند [ نظرات / امتیازها ]
4) سابقات : سبقت گیرندگان [ نظرات / امتیازها ]
5) مدبرات : تدبیرکنندگان [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) نازعات : به کنندگان ِ جان کافران
 توضيح : از ریشه «نَزَعَ»: از جای برکند،برآوردنازعات اسم فاعل است و به معنی برکننده،و بر گیرنده می باشد
فرشتگانی هستند که جان مردم را می گیرند، یا روح کافران را به شدت قبض می کنند، یا ستاره هائی هستند که از افقی غایب شده و در افق دیگر پیدا می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
1) غَرْقًا : به سختی
 توضيح : آوردن کلمه «غرقاً» جهت اغراق در گرفتن جان است«اغراقٌ فی النزع» یعنی جان را از دورترین نقطه بدن مانند انگشتان و ناخن ها می گیرند [ نظرات / امتیازها ]
2) نّاشِطاتِ : گیرندگانِ جانِ مومنان
 توضيح : ناشطات:از ریشه «نَشَطَ» شادمان شد ،کوشش به خرج داد،کشید،نَشَطَ الدلوَ من البـئر:دلو را از چاه بیرون کشید [ نظرات / امتیازها ]
2) نَشْطًا : به نرمی، با نشاط و شادمانی [ نظرات / امتیازها ]
3) ّسّابِحاتِ : شنا کنندگانِ، غوطه ورانِ
 توضيح : السابحات:از ریشه «سَبَحَ»و به معنای «شنا کرد،شناور و در حرکت بود»می باشد
سابحات به معنی «مُسْرِعات» است و منظور فرشتگانی است که به سرعت از آسمان فرود می آیند و به همین جهت است که گفته شده«الجواد السابح»= إذا أَسرعَ فی جَریِهِ»اسب تیز و تندرو [ نظرات / امتیازها ]
3) سَبْحًا : سبک‌بال، هبوط کننده [ نظرات / امتیازها ]
4) سّابِقاتِ : پیشتازانِ
 توضيح : السابقا: از ریشه سَبَقَ و به معنای سبقت گیرندگان ،پیشی گیرندگان می باشد [ نظرات / امتیازها ]
4) سَبْقًا : پیشتاز [ نظرات / امتیازها ]
5) مُدَبِّراتِ : تدبیر کنندگانِ
 توضيح : مُدبِّـر: اسم فاعل از ثلاثی مزید«دَبَّـرَ» تدبیر کننده،چاره اندیشی کننده
منظور جبرئیل(موکل بالریاح و الجنود)،میکائیل(موکل بالقطر و النبات)و ملک الموت(موکل بقبض الانفس) و اسرافیل(و هو ینزل بالامر علیهم) می باشد
[ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - ترجمه المیزان
2) نشط : جذب، و نیز خروج و اخراج به ملایمت و سهولت است، و نیز به معنای گره‏گشایی است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 371
1) نزع : جدا کردن با کندن و کشیدن [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 373
2) نشط : گشودن گره
 توضيح : نشاط یعنى آنکه عقده‏هاى روحى باز شوند. بر خلاف بعضى انسان‏ها که نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراهت است، فرشتگان الهى در انجام مأموریّت‏ها با نشاط هستند. [ نظرات / امتیازها ]
2) ناشط : به کسى گویند که کارى را با رغبت انجام مى‏دهد. همچنین این کلمه، در مورد کسى که سطل آب را از چاه بیرون مى‏کشد، گفته مى‏شود، گویا فرشتگان جان مؤمنان را به آرامى بیرون مى‏کشند. [ نظرات / امتیازها ]
3) سابحات : حرکت سریع در آب یا هواست
 توضيح : اشاره به اینکه فرشتگان در انجام مأموریّت‏هاى الهى سریع و چابک هستند. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیرنمونه
1) نازعات : چیزى را از جا بر کندن و یا کشیدن
 توضيح : نازعات از ماده نزع به معنى چیزى را از جا بر کندن و یا کشیدن است ، مانند کشیدن کمان به هنگام پرتاب تیر ، و گاه این واژه در امور معنوى نیز به کار مى‏رود مانند نزع عداوت یا محبت از قلب به معنى برکندن آن غرق با فتح را ( بر وزن شفق ) به گفته بسیارى از ارباب لغت در اصل به معنى فرو رفتن در آب است ، و گاه به معنى گرفتارى شدید در یک حادثه و بلا نیز آمده. [ نظرات / امتیازها ]
2) ناشطات : گشودن گره‏هائى است که به آسانى باز مى‏شود
 توضيح : ناشطات از ماده نشط ( بر وزن هشت ) در اصل به معنى گشودن گره‏هائى است که به آسانى باز مى‏شود ، و به چاههائى که عمق کمى دارد و دلو به آسانى و با یک حرکت از آن بیرون مى‏آید انشاط گفته مى‏شود

[ نظرات / امتیازها ]
3) سابحات : حرکت سریع در آب یا در هوا است
 توضيح : سابحات از ماده سبح ( بر وزن سطح ) به معنى حرکت سریع در آب یا در هوا است ، لذا در مورد شنا کردن در آب و یا حرکت سریع اسب ، و با سرعت به دنبال کارى رفتن گفته مى‏شود ، تسبیح که به معنى پاک شمردن خداوند از هر عیب و نقص است نیز از همین معنى گرفته شده ، گوئى کسى که تسبیح مى‏گوید با سرعت در عبادت پروردگار به پیش مى‏رود . [ نظرات / امتیازها ]
4) سابقات : پیشى گرفتن
 توضيح : سابقات از ماده سبقت به معنى پیشى گرفتن است ، و از آنجا که پیشى گرفتن معمولا بدون سرعت ممکن نیست گاه از این ماده مفهوم سرعت نیز استفاده مى‏شود.

[ نظرات / امتیازها ]
5) مدبرات : عاقبت چیزى را اندیشیدن است
 توضيح : مدبرات از ماده تدبیر به معنى عاقبت چیزى را اندیشیدن است ، و ازآنجا که عاقبت‏اندیشى و آینده‏نگرى سبب سامان یافتن کار به نحو احسن مى‏گردد واژه تدبیر در این معنى نیز به کار مى‏رود. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفیبرنمونه
1) غرق : کشیدن کمان تا آخرین نقطه
 توضيح : غرق ( بر وزن فرق ) به گفته ابن منظور در لسان العرب اسمى است که جانشین مصدر شده و به معنى اغراق است ، و اغراق در اصل به معنى کشیدن کمان تا آخرین نقطه ممکن است

[ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
1) نازعات : این واژه از ریشه «نزع» به معنى از جاى برکندن چیزى یا کشیدن آن آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
1) غرق : این واژه اسمى است که به جاى مصدر آمده و در اصل به معنى «اغراق» که برکشیدن کمان تا آخرین درجه ممکن به هنگام پرتاب تیر مى‏باشد، آمده است .
 توضيح : در اینجا نشانگر شدت و سختى در کندن یا کشیدن است. [ نظرات / امتیازها ]
2) نشط : این واژه به معنى کندن آمده است.
 توضيح : «ناشطات» نیز از این ماده است. [ نظرات / امتیازها ]
  morteza mortazavi - پایگاه اطلاع رسانی حوزه
1) نازعات :
 توضيح : نازعات، فرشتگانی هستند که جان مردم را می گیرند، یا روح کافران را به شدت قبض می کنند، یا ستاره هائی هستند که از افقی غایب شده و در افق دیگر پیدا می شوند.
در هر صورت خداوند به فرشتگان، به عنوان واسطه هائی در تدبیر امور جهان سوگند یاد کرده و اهمیت نقش آنها را بازگو می کند. [ نظرات / امتیازها ]