از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ
1) بسم الله
نازعات :جمع مؤنث سالم ، مفرد نازعة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نزع
غرق : مصدر ثلاثی مجرد [ نظرات / امتیازها ]
2) ناشطات : جمع مؤنث سالم ، از مفرد ناشطة ، اسم فاعل مفرد مؤنث ، از ماده نشط .
نشط : مصدر ثلاثی مجرد [ نظرات / امتیازها ]