از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به شدت ( از کالبدشان ) بیرون می کشند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و به فرشتگانی که ارواح مؤمنان را به نرمی و آرامی بیرون آرند و به ستارگانی که از مشرق به آرامی بیرون آیند ( و به سوی مغرب روند ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و به فرشتگانی که ارواح بشر را پس از قبض به سرعت به سوی بهشت یا دوزخ برزخ ببرند. [ نظرات / امتیازها ]
4) پس به فرشتگانی که در انجام فرمان های خدا سبقت جویند. و به اسبان رزمندگان راه حق که بر یکدیگر پیشی گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
5) پس به فرشتگانی که امور عالم را تدبیر می کنند ( جهان به اراده آنها که انعکاس اراده اللَّه است تدبیر می شود ) ( جواب سوگندهای پنجگانه این است که شما همگی برانگیخته خواهید شد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) سوگند به فرشتگانی که ( جان مجرمان را بشدّت از بدنهایشان ) برمی کشند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرشتگانی که ( روح مؤمنان ) را با مدارا و نشاط جدا می سازند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانی که ( در اجرای فرمان الهی ) با سرعت حرکت می کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و سپس بر یکدیگر سبقت می گیرند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و آنها که امور را تدبیر می کنند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) به فرشتگانی سوگند که ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر می کشند . [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرشتگانی که ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا می سازند . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانی که در سراسر عالم شناورند . [ نظرات / امتیازها ]
4) پس به خاطر زودتر به ماموریت رسیدن از یکدیگر سبقت می گیرند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و سپس به آنهایی سوگند که امور را تدبیر می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به فرشتگانی که ( جان کافران را ) به سختی بگیرند. [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم به فرشتگانی که ( جان اهل ایمان را ) به آسایش و نشاط ببرند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به فرشتگانی که با کمال سرعت ( فرمان حق را ) انجام دهند. [ نظرات / امتیازها ]
4) قسم به فرشتگانی که ( در نظم عالم ) بر هم سبقت گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
5) قسم به فرشتگانی که ( به فرمان حق ) به تدبیر نظام خلق می کوشند ( که قیامتی و حشری خواهد آمد ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به فرشتگانی که [ از کافران ] به سختی جان ستانند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به فرشتگانی که جان [ مؤمنان ] را به آرامی گیرند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به فرشتگانی که [ در دریای بی مانند ] شناکنان شناورند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) پس در پیشی گرفتن [ در فرمان خدا ] سبقت گیرنده اند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و کار [ بندگان ] را تدبیر می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آن فرشتگانی که از پایگاه های خود برای انجام مأموریت الهی ، مجدانه از جا برمی خیزند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به آنان ، که چون از جایگاه خود بیرون روند به آسانی خارج می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آنان ، که چون روند شتاب میورزند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و به سوی آنچه خدا اراده کرده است چنان که باید سبقت می گیرند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و کار جهان را تدبیر می کنند; به همه اینها سوگند که شما برانگیخته خواهید شد; [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به فرشتگانی که [ روح بدکاران را به شدت از بدن هایشان ] بر می کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به فرشتگانی که [ روح نیکوکاران را به نرمی و ملایمت از بدن هایشان ] بیرون می آورند [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانی که [ برای اجرای فرمان های حق ] به سرعت نازل می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و سوگند به فرشتگانی که [ در ایمان ، عبادت ، پرستش و اطاعت ] بر یکدیگر [ به صورتی ویژه ] سبقت می گیرند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به فرشتگانی که [ به اذن خدا امور آفرینش را ] تدبیر می کنند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
قسم بر ملائک که از کافران
به سختی بگیرند جان را گران [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم بر ملائک کز اهل جنان
به شادی و راحت ستانند جان [ نظرات / امتیازها ]
3) قسم بر ملائک که امر ودود
به پایان رسانند بسیار زود [ نظرات / امتیازها ]
4) قسم بر ملائک که از یکدگر
گرفتند پیشی ز هم سر به سر [ نظرات / امتیازها ]
5) بکوشند بر امر پروردگار
که نظم جهان را کنند استوار
[ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
1) سوگند به فرشتگان [مأمور قبض روح ] که ارواح گناهکاران و کافران را با خشونت از بدنهاشان بیرون مى کشند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به فرشتگانى که ارواح مؤمنان را با ملایمت و ملاحظه از بدن آنها جدا مى سازند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانى که در انجام اوامر الهى با سرعتى بادآسا پرواز مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و بر یکدیگر در خدمت پیشى مى گیرند [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به فرشتگانى که به تدبیر امور مى پردازند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسین شاه عبدالعظیمی،
2) و سوگند ‌به‌ ملائکه‌ ‌که‌ ‌به‌ نشاط و رفق‌ بیرون‌ برندگانند ارواح‌ مؤمنان‌ ‌را‌ بیرون‌ بردنی‌ ‌به‌ رفق‌ و مدارا و نرمی‌، ‌تا‌ آنکه‌ ‌به‌ سهولت‌ تمام‌، روح‌ ‌از‌ بدن‌ ‌ایشان‌ مفارقت‌ کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند ‌به‌ ملائکه شنا کننده‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) پس‌ پیشی‌ گیرندگان‌ ‌بر‌ یکدیگر، [ نظرات / امتیازها ]
5) پس‌ تدبیر کنندگان‌ کار دنیا، [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ گیرندگان‌ جان‌ ‌که‌ ‌آن‌ ‌را‌ سخت‌ ‌از‌ بدن‌ ‌ما می‌کنند و خارج‌ می‌کنند.» [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند ‌به‌ ‌آن‌ گیرندگان‌ جان‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ کار ‌را‌ ‌با‌ نشاط و نرمی‌ ‌به‌ انجام‌ می‌رسانند.» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند ‌به‌ شنا کنندگان‌ ‌با‌ شنا کردنی‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) پس‌ سوگند ‌به‌ پیشی‌ گیرندگان‌ ‌با‌ پیشی‌ گرفتنی‌. [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند ‌به‌ تدبیرکنندگان‌ ‌در‌ کار. [ نظرات / امتیازها ]
  بتول کريمي - کلاس تدبر
4) در حرکتشان از هم سبقت میگیرند. [ نظرات / امتیازها ]
5) تدبیر امر پروردگار (روز قیامت) را می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) سوگند به گیرندگان سخت‏گیر! [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به بازستانان نرم گیر! [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به شناوران تندرو! [ نظرات / امتیازها ]
4) و پیشى گیرندگان پیشتاز، [ نظرات / امتیازها ]
5) و تدبیر کنندگان کار [ها] ، [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
1) سوگند به فرشتگانى که جانها را به قوت مى‌گیرند،«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به فرشتگانى که جانها را به آسانى مى‌گیرند،«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانى که شناورند،«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و سوگند به فرشتگانى که بر دیوان پیشى مى‌گیرند،«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به آنها که تدبیر کارها مى‌کنند،«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
1) سوگند به همه‌ی چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از قرارگاه خود) کاملاً برمی‌کنند و بیرون می‌کشند! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
2) و سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنان‌] به نرمى گیرند«2» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
1) سوگند به کَنَنْدگان (جان و جانان) در حالی که (در آنان) غرقند.«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و به گره‌زنندگان گره‌زدنی.«2» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
2) و سوگند به همه‌ی چیزهائی که (نیروئی بدانها داده شده است که بدان اشیاء را از قرارگاه خود) چابکانه و استادانه بیرون می‌کشند! [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به همه‌ی چیزهائی که (سرعتی بدانها داده شده است که در پرتو آن، وظائف خود را هر چه زودتر) به گونه‌ی ساده و آسان انجام می‌دهند!«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) و سوگند به همه‌ی چیزهائی که (در انجام وظائف محوّله بر دیگران) کاملاً سبقت می‌گیرند! [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به همه‌ی چیزهائی که (با ویژگیهائی که بدانها داده شده است) به اداره‌ی امور می‌پردازند! [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمشاهی
1) سوگند به فرشتگانى که در گرفتن جان [کافران‌] به سختى کوشند«1» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانى که شنا کنان هبوط کنند«3 [ نظرات / امتیازها ]
4) و سوگند به فرشتگان پیشتاز«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و به فرشتگانى که کار سازند«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادراهنما
1) سوگند به فرشتگانى که[جان کافران را] به شدّت برمى کشند، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به فرشتگانى که [جان مؤمنان را] به آرامى برمى گیرند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به فرشتگانى که [براى انجام فرمان خدا ]به سرعت روان مى شوند، [ نظرات / امتیازها ]
4) پس چنانکه باید بر یکدیگر سبقت مى گیرند، [ نظرات / امتیازها ]
5) پس امور را تدبیر مى کنند [سوگند به همه اینها که قیامت حقّ است]. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادصادقی تهرانی
3) و به نیروهایی شناکنان شناکردنی.«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) پس به پیشی‌گیرندگان پیشی‌گرفتنی.«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) پس به تدبیرکنندگان کار (آفریدگان) تدبیر کردنی.«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمعزی
1) سوگند به برکنندگان به قوّت‌«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و به کشندگان کشیدنی (یا جهندگاه جهشی)«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و به شناوری‌کنان شناوریی‌«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) پس پیشی‌گیرندگان پیشی‌گرفتنی‌«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) پس کارپردازان کاری‌«5» [ نظرات / امتیازها ]
 » استد بهرامپور
1) سوگند به فرشتگانى که به سختى [جان‌ها] را بر مى‌کنند«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و فرشتگانى که [جان مؤمنان‌] را بامدارا مى‌گیرند«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به فرشتگانى که بسى تیزروند«3» [ نظرات / امتیازها ]
4) پس بر یکدیگر پیشى گیرند«4» [ نظرات / امتیازها ]
5) و آنان که امور را تدبیر مى‌کنند«5» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) سوگند به فرشتگانی که جان و روح ( کافران و مجرمان ) را به سختی می گیرند و بر می کشند [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به فرشتگانی که جان و روح ( مؤمنان ) را با ملایمت ، آسانی و نشاط می گیرند [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به فرشتگانی که ( فرامین و دستورات خداوند ) را به خوبی و با سرعت و دقت انجام می دهند [ نظرات / امتیازها ]
4) و سپس ( در انجام مأموریت الهی ) از یکدیگر سبقت و پیشی می گیرند [ نظرات / امتیازها ]
5) و آنها ( فرشتگان و ملائکه ) که کارها و امورات را تدبیر و اداره می کنند و انجام می دهند ( فرشتگان در انجام اداره و تدبیر مهارت لازم را دارند ) [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
3)
و همانان که بدون هیچ انحراف و ضعفی، در مسیر عمل به فرمان الهی حرکت­کنندگان‌اند؛«۳» [ نظرات / امتیازها ]
4)
پس در مسیر حرکت خود آن چنان که باید سبقت گیرندگان‌اند؛«۴» [ نظرات / امتیازها ]
 » تدبرقران
1)

سوگند به آن فرشتگانی که برای انجام اوامر پروردگار خیز گیرندگان و از جا کنندگان هستند، در حالی که تحت استیلای حکومت الهی اند«۱» [ نظرات / امتیازها ]
2)
و همانان که با نهایت طیب نفس و کمال میل، به وظیفه الهی خود عمل کنندگان‌اند«۲» [ نظرات / امتیازها ]
5)
پس امر عظیم قیامت را به فرمان خدا تدبیر کنندگان‌اند«۵» [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد مجتبوی
1) سوگند به آن کشندگان- یا برکنندگان- به نیرو و به سختى- فرشتگانى که جانهاى کافران را به قوت و شدت گیرند- [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به آن بازگیرندگان بازگرفتنى به نرمى و آسانى- فرشتگانى که جانهاى مؤمنان و نیکان را به نرمى از تن بازگیرند و بیرون برند- [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن شناکنندگان شناکردنى- فرشتگانى که آمد و شد مى‏کنند، یا شناوران آسمانى مانند ستارگان و ماه و خورشید- [ نظرات / امتیازها ]
4) پس به آن پیشى‏گیرندگان پیشى‏گرفتنى- در فرمانبردارى- [ نظرات / امتیازها ]
5) پس به آن تدبیرکنندگان کارها- فرشتگانى که تدبیر امور خلق مى‏کنند- [که هر آینه برانگیخته مى‏شوید]، [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي
1) سوگند به برگیرندگان جان ازبدنها [ نظرات / امتیازها ]
  عاطفه فلاح - تدبرشخصی
1) سوگند به فرشتگانی که جان کافران را به سختی می گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به فرشتگانی که جان نیکوکاران را بانشاط می گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به فرشتگانی که به سرعت فرمان الهی را اجرا میکنند. [ نظرات / امتیازها ]
5) سوگند به فرشتگانی که به فرمان الهی به تدبیر امور می پردازند. [ نظرات / امتیازها ]