از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
5) أَعْطى‏ : عطا کرد ، بخشید [ نظرات / امتیازها ]
5) اتَّقى‏ (وقی) : تقوا پیشه کرد [ نظرات / امتیازها ]
6) صدّق : تصدیق کرد [ نظرات / امتیازها ]
6) حسنی : نیکوترین [ نظرات / امتیازها ]
7) سنیسر(یسر) : سهل و آسان خواهیم کرد ، آماده خواهیم کرد [ نظرات / امتیازها ]
7) یسرى : آسان ترین [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
5) أَعْطى‏ : صرف کرد و داد. خرج و پخش کرد. [ نظرات / امتیازها ]
5) اتَّقى‏ : از خدا ترسید. تقوا و پرهیزگاری پیشه کرد. [ نظرات / امتیازها ]
6) الْحُسْنى : الْحُسْنى
 توضيح : [[«الْحُسْنَی»: الْحُسْنىکه در این جهان بهره مؤمنان می‌گردد (نگا: زمر / 10، نحل / 30) و پاداش بهتر خدا که در آن جهان نصیب مسلمانان می‌شود (نگا: آل‌عمران / 148، یونس / 26). خیر مطلقی که خدا آن را خیر می‌داند. یعنی آن کسی که بذل و بخشش می‌کند و پرهیزگاری پیشه می‌سازد و به خوب و خوبی ایمان دارد، و در یک کلام، حسنات و سیّئات و فضیلت و رذیلت را همسان نمی‌شمارد، و بالطبع به پاداش نیکیها و پادافره بدیها معتقد است. (الْحُسْنَی) می‌تواند صفت مشبّهه، یا صفت تفضیلی باشد.]] [ نظرات / امتیازها ]
7) الْیُسْرَی : رفاه و آسایش. ساده و آسان
 توضيح : آیه متضمّن دو معنی است: الف - او را آماده برای زندگی خوش و آسوده آخرت می‌سازیم (نگا: نحل / 97). ب - او را آماده انجام کارهای ساده و آسانی می‌سازیم که پیشتر برای او مشکل و دشوار بود. یعنی در پرتو گام نهادن به راه خدا مشکلات را برایش ساده و در انجام آنها توفیقش می‌دهیم (نگا: مائده / 16، عنکبوت / 69). اصولاً ایمان به معاد و پاداش عظیم الهی، مشکلات را در نظر انسان سهل و آسان جلوه‌گر می‌سازد و نه تنها مال، بلکه جان خود را در طبق اخلاص می‌گذارد و از این ایثارگری لذّت می‌برد.]] [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
5) اعطی : بخشش کرد ، عطا کرد ، داد [ نظرات / امتیازها ]
5) اتقی : تقوا پیشه کرد (پرهیز کرد از گناه و حرام) [ نظرات / امتیازها ]
6) صدّق : تصدیق کرد ، قبول و باور کرد [ نظرات / امتیازها ]
6) بالحسنی : نیکوترین (عقیده را) [ نظرات / امتیازها ]
7) فسینسره : پس سهل و آسان می گردانیم برای او ، آماده می کنیم او را [ نظرات / امتیازها ]
7) للیسری : برآسانترین (روش) [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیر نور(10جلدى)، ج‏10، ص: 508
6) حسنى : یا مصدر است مثل رُجعى‏ و یا مؤنث احسن است [ نظرات / امتیازها ]
7) «یسرى» و «عسرى» : ارها یا راه‏هاى آسان ومشکل است
 توضيح : مراد از کلمه «یسرى» و «عسرى» که در قالب مؤنث آمده است، کارها یا راه‏هاى آسان ومشکل است.
[ نظرات / امتیازها ]
 » مچمع البیان
7) یسرى : توانگرى و آسانى مى باشد
 توضيح : یسرى: این واژه مؤنث «ایسر» به معنى توانگرى و آسانى مى باشد؛ بسان واژه«عسرى» که مؤنث «اعسر» به معنى سختى و دشوارى و تنگدستى آمده است. [ نظرات / امتیازها ]