از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - مجمع البیان
6) أَشْتات : این واژه جمع «شت» به معنى پراکندگى آمده است. این پراکندگى، گاه داراى منشأنژادى است، گاه جغرافیایى؛ ممکن است به خاطر باورها و عقیده ها و عملکردهاى متنوع باشد و ممکن است به خاطر دسته بندى ها و هماهنگى هاى ظاهرى و یا اخلاقى و عملى انسان ها. [ نظرات / امتیازها ]
6) یَصْدُرُ : این واژه از ریشه «صدر» به معنى بیرون ریختن شترها از آبشخور در حال هیجان و به هم ریختگى آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » مهدی محمدویان
6) یَوْمَئِذٍ : در آن روز. [ نظرات / امتیازها ]
6) یَصْدُرُ : بیرون می آید ، ظاهر می شود، باز می گردد. [ نظرات / امتیازها ]
6) أَشْتاتاً : پراکنده ها ، جدا جدا [ نظرات / امتیازها ]
6) أَعْمالَهُمْ : عمل هایشان . [ نظرات / امتیازها ]
7) فَمَنْ : پس کسی که [ نظرات / امتیازها ]
8) یَعْمَلْ : انجام می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
8) مِثْقالَ : هم وزن [ نظرات / امتیازها ]
8) ذَرَّةٍ : ذره [ نظرات / امتیازها ]
8) یَرَهُ : می بیند آن را. [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - المیزان
6) زلزال : کلمه (زلزال) مانند کلمه (زلزله) مصدر و به معناى نوسان و تکان خوردن پى در پى است، [ نظرات / امتیازها ]
8) ذره : به معناى آن دانه هاى ریز غبار است، که در شعاع آفتاب دیده مى شود، البته این کلمه به معناى مورچه هاى ریز نیز مى آید. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد ابوالفضل بهرامپور
6) یَصْدُرُ : بیرون می آید [ نظرات / امتیازها ]
6) أَشْتات : دسته دسته ، پراکنده [ نظرات / امتیازها ]
6) لِیُرَوْا : تا نشان داده شود به انها [ نظرات / امتیازها ]
7) مَنْ یَعْمَلْ : هرکه عمل کند [ نظرات / امتیازها ]
7) مِثْقالَ ذَرَّةٍ : به وزن ذره غباری [ نظرات / امتیازها ]
7) یَرَهُ : می بیند [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
6) «یَصْدُرُ» : بیرون می‌آیند. [ نظرات / امتیازها ]
6) «أَشْتَاتاً» : جمع شَتیت، پراکنده‌ها.
 توضيح : مراد دسته دسته و فرد فرد است. حال است [ نظرات / امتیازها ]
6) «لِیُرَوْا» : تا بدیشان نمایانده شود [ نظرات / امتیازها ]
7) «مِثْقَالَ ذرَّةٍ» : به اندازه ذرّه غباری [ نظرات / امتیازها ]
8) «ذَرَّةٍ» : ذرّه خاک
 توضيح : برخی آن را مورچه ریز می‌دانند که نماد ریزی در میان عربها است. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - تفسیر همراه
8) مثقال : هر وسیله ای که با آن وزن ها را می سنجند (اسم آلت بر وزن مفعال) [ نظرات / امتیازها ]
8) ذرَّه : دانه های ریز غبار ، که در شعاع آفتاب دیده می شود [ نظرات / امتیازها ]
8) یره : می بیند آن را (فعل مضارع مجزوم از ماده رأی) [ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن در خانه
6) یصدر الناس : باز می گردند مردم ، خارج می شوند مردم [ نظرات / امتیازها ]
6) اشتاتاً : پراکنده ، متفرق ، به صورت گروه گروه [ نظرات / امتیازها ]
6) لیروا : تا نشان داده شوند (تا ارائه شود به آنها) [ نظرات / امتیازها ]
7) فمن یعمل : پس هر کس انجام دهد [ نظرات / امتیازها ]
7) یره : می بیند آن را (نتیجه یا خود عمل را) [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - نمونه
6) اشتات : متفرق و پراکنده
 توضيح : اشتات جمع شت ( بر وزن شط ) به معنى متفرق و پراکنده است [ نظرات / امتیازها ]
6) یصدر : خارج شدن
 توضيح : یصدر از ماده صدر ( بر وزن صبر ) به معنى خارج شدن شتران از آبگاه است که به صورت انبوه و هیجان زده بیرون مى‏آیند به عکس ورود که به معنى داخل شدن آنها در آبگاه است و در اینجا کنایه از خروج اقوام مختلف از قبرها و آمدنشان در محشر براى حسابرسى است [ نظرات / امتیازها ]
7) مثقال : ثقل و سنگینى
 توضيح : مثقال در لغت هم به معنى ثقل و سنگینى آمده ، و هم ترازوئى که با آن سنگینى اشیاء را مى‏سنجند ، و در اینجابه همان معنى اول است.
[ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - فرهنگ لغت لاروس
8) یره: : او را ببیند [ نظرات / امتیازها ]