از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 1 حزب : 1 جزء : اول سوره : حمد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(اسم) فیه إبدال، أصله سمو، حذف حرف العلة و هو لام الکلمة و أبدل عنه همزة الوصل. و دلیل الواو جمعه على أسماء و أسامی، و تصغیره سمىّ. و الأصل أسماو و أسامو و سموی، فجرى فیها الإعلال بالقلب.
(اللّه) .. أصله الإلاه، نقلت حرکة الهمزة إلى لام التعریف ثم سکنت و حذفت الألف الأولى لالتقاء الساکنین و أدغمت اللام فی اللام الثانیة ..
و حذفت الألف بعد اللام الثانیة لکثرة الاستعمال. فالإله مصدر من أله یأله إذا عبد، و المصدر فی موضع المفعول أی المعبود.(الرحمن) صفة مشتقة من صیغ المبالغة، وزنه فعلان من فعل رحم یرحم باب فرح.
(الرحیم) صفة مشتقة من صیغ المبالغة، أو صفة مشبهة باسم الفاعل وزنه فعیل من فعل رحم یرحم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عطار : إله : الف دارد : إلآه؛ از آه گرفته شد.
عمیقترین حس انسان آه کشیدن؛ که فقط خودش و خداش میدانند.
چون انسان به قدرتی بالاتراز خودش نیازدارد به گوششنوا آهش استغاثه میطلبد."أمّن یجیب المضطر أذا دعاه" نه فقط مؤمنین بلکه همه مردم ومخلوقات با گفتن "الله" از اعماق وحود: مستجاب الدعاء هستند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
لفظ «اسم» از نوع اسماء ثلاثی مجرد جامد است که بنا به رأی علمای بصره از مادّۀ سُمُوّ به معنای عُلُو است و لام الفعلش حذف شده و عِوض آن همزۀ وصل مکسور، در اولش قرار گرفته و بنا به رأی علمای کوفه اصل این کلمه «وسم» به معنای علامت است. واو آن بدل به همزه شده و لفظ «اَللهِ» عَلَم است از برای ذات اقدس الهی و«ال» آن زایدۀ لازمه است.
اما کلمۀ «اَلرَّحمن» ابن مالک و اَعلَم گفته اند:عَلَم است برای ذات حق تعالی و«ال» آن زایده لازمه است ولی دیگران گفته اند: صفت مشبّه یا صیغهۀ مبالغه است. بنا بر قول اول الف ولام آن تعریف و بنا بر قول دوم موصول اسمی است.
«اَلرَّحیم» صفت مشبه است و با بعقیدهو نظریه محققین صیغه مبالغه است و«ال» آن حرف تعریف است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
ب: حرف جر.
اسم: اسم ( س م و ) مجرور
الله: اسم جلاله ، معرفه به علم (و ل ه)، ال عهد ذهنی.
الرحمن: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی،
الرحیم: اسم مفرد مذکر، معرفه به ال تعریف و عهد ذهنی، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) khatm114 : با سلام
ظاهرا ریشه نام مبارک "الله" اله است نه وله.این مطلب هم مؤید روایی دارد و هم ادبی و نظر غالب اهل لغت نیز بر همین است.
کسانی که به ریشه وله معتقد شده اند یکی از ویژگی های خداوند را در مبدأ اشتقاق دخالت داده اند که صحیح به نظر نمی رسد.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.