از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سمانه عباس نژاد - تفسیر همراه
2) لا أعید : نمی پرستم [ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن در خانه
1) کافر : کفر گرا ، حق پوش ، حق ناپذیر [ نظرات / امتیازها ]
2) ما تعبدون : آنچه را شما می پرستید [ نظرات / امتیازها ]
3) لا أنتم : نیستید شما [ نظرات / امتیازها ]
3) عابدون : پرستش کنندگان [ نظرات / امتیازها ]
3) ما اعبد : آنچه می پرستم [ نظرات / امتیازها ]
4) لا انا : نیستم من [ نظرات / امتیازها ]
4) عابد : پرستش کننده [ نظرات / امتیازها ]
4) ما عبدتم : آنچه شما می پرستید [ نظرات / امتیازها ]
6) لکم دینکم : دین شما برای خودتان [ نظرات / امتیازها ]
6) لی دین : دین من برای خودم [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرامپور
1) قُلْ یا أَیُّهَا : بگو هان!ای [ نظرات / امتیازها ]
2) لا أَعْبُدُ : پرستش نمی کنم [ نظرات / امتیازها ]
2) ما تَعْبُدُونَ : آنچه پرستش می کنید [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ لا أَنْتُمْ : و نه شما [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ : و نه شما پرستش کنندگانید [ نظرات / امتیازها ]
3) ما أَعْبُدُ : آنچه را می پرستم [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ لا أَنا : و نه من [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ لا أَنا عابِدٌ : و نه من پرستش کننده ام [ نظرات / امتیازها ]
4) ما عَبَدْتُّمْ : آنچه پرستیدید [ نظرات / امتیازها ]
6) لَکُمْ دینُکُمْ : از آن شماست دین شما [ نظرات / امتیازها ]
6) لِیَ دینِ : از آن من است دین من
 توضيح : در اصل دینی بوده، یاء ضمیر حذف شده و کسره در زیر نون باقی مانده تا نشانی از یاء محذوف باشد [ نظرات / امتیازها ]