از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
1) أَحَد : یگانه ای که دومی برای او تصور نشود نه در خارج نه درذهن [ نظرات / امتیازها ]
2) الصَّمَد : بی نیازمطلق،کسی که همه نیازمندان به اورجوع دارند [ نظرات / امتیازها ]
3) لَمْ یَلِدْ : نزاییده [ نظرات / امتیازها ]
3) لَمْ یُولَدْ : زاییده نشده [ نظرات / امتیازها ]
4) لَمْ یَکُنْ لَهُ : نیست برای او،نبوده است برای او [ نظرات / امتیازها ]
4) کُفُواً(کُفو) : همتا،همتراز [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه احمدي - پرتوی از قران جلد 18
1) احد : یکتا ،یگانه
 توضيح : شرح لغت : احد: یکتا، یگانه. گویند: اصل آن، وحد است که واو براى تخفیف تبدیل به همزه شده، و مرادف با واحد نیست، زیرا واحد در شماره نخستین و در کلام اثباتى آورده میشودولى احد، نه نخستین عدد است و نه معمولا در کلام ایجابى گفته میشود. احد، گاه بمعناى اسمى مانند «احد عشر» و گاه بمعناى وصفى مى‏آید. خداوند، احد است یعنى شریک و ترکیب در ذات و صفات ندارد. واحد است یعنى دوم و سوم و ... ندارد.
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیرمجمع البیان
1) احد : یکتا، یگانه، فرد بى نظیر و بى همانند و بى مثال آمده است.
 توضيح : در اصل «وَحَدَ» بوده که «و» به همزه تبدیل گردیده و «احد» شده است. این واژه به دو صورت آمده است، به صورت اسم و وصف، که در آیه شریفه به صورت وصف است. [ نظرات / امتیازها ]
2) صمد : بزرگ و سالارى است
 توضيح : که در همه کارها آهنگ او مى کنند و خواسته ها و نیازها و تقاضاها را به سوى او مى برند. «رجلٌ مصمد» به معنى مردى است که مقصد و مقصود است؛ و نیز «بیت مصمد» خانه اى است که مقصود و هدف همگان است. [ نظرات / امتیازها ]
4) کفو : به معنى همطراز، همانند، همشأن و شبیه و نظیر آمده است
 توضيح : که در آیه در مورد خداى یکتا نفى مى گردد. [ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني - راغب  » محمودی
  احمد يوسفي - مهدی محمودیان
3) لَمْ یَلِدْ : نزاییده [ نظرات / امتیازها ]
3) لَمْ یُولَدْ : زاده نشده [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - دکتر محمود ویسی - سایت نوگرا
3) لم یلد : از ماده ی ولد است یعنی به دنیا نیاورد [ نظرات / امتیازها ]
4) کفو : به معنای همتا یا مثل و شبیه است [ نظرات / امتیازها ]
  زهرا سلطان محمدي
1) أَحَدٌ : یکتا و یگانه
 توضيح : توصیف خداوند به یگانگی در تمامی امور ذاتی و صفاتی
بگو:خداوند یگانه و یکتاست. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
2) صمد : آنکه آهنگ به وی کنند در مهمات - پناه نیازمندان
 توضيح : همه موجودات در امورشان خداوند را قصد می کنند . چنانچه امام جواد (ع) در معنای « صمد » فرمود : « سید مصمود الیه » او بزرگی است که موجودات به او رجوع می کنند و محتاج اویند [ نظرات / امتیازها ]
4) کفو : شبیه - نظیر - مانند
 توضيح : در بحث ازدواج توصیه شده همسری انتخاب کنید که « کفو » باشد . یعنی در دین و اخلاق شبیه شما باشد [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
2) الصمد : بی نیازی که مقصود همه نیازمندان است ، کسی که بی نیاز است و خلأ ندارد . [ نظرات / امتیازها ]
4) لم یکن : نبود (نمی باشد) [ نظرات / امتیازها ]
4) کفواً : همتا، همانند، همشأن ، شبیه و نظیر [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبر قران
1) احد : «احد» به معنای «یک» است ولی با واحد متفاوت است،
 توضيح : معنای احد

«الله»، «احد» است، «احد» یعنی چه؟ از واژه «احد» استدلالش هم درمی‌آید.

«احد» به معنای «یک» است ولی با واحد متفاوت است، واحد «یکی» است که «دو» دارد، یعنی در ردیف اعداد می‌گنجد، واحد «یکی» است که حد و مرز دارد. و به خاطر همین برای آن «دو» قابل تصور است، یا در عالم واقع «دو» دارد، یا اگر هم نداشته باشد، حداقل برایش قابل تصور است.

اما «احد»، «یکی» است که حد و مرز ندارد، و چون حد و مرز ندارد، هیچ وقت برای آن هم «دو» قابل تصور نیست. نه در عالم واقع «دو» دارد و نه برای آن «دو» قابل تصور است. چون تصور «دو» برای «احد» مستلزم تصور حد و مرز برای «احد» است. که آن می‌شود واحد. «احد» یعنی «لا حد له»، «احد» یعنی نامحدود است.

می‌گوید که خدا نامحدود است، و اگر بخواهد نامحدود نباشد، باید حادّی و محدود کننده‌ای داشته باشد، یعنی او تا یک جایی وجود دارد، یعنی بعد از او وجود هست ولی او نیست، و مرز یعنی این.

مرز، بین دو وجود قابل تصور است. اگر خدا نامحدود است، ثَبَت المطلوب، اگر محدود است، چرا از خدای محدود حرف بزنیم؟ سراغ حادّی برویم که او را محدود کرده است، یعنی سخن از خدای مفروض محدود، منتقل به حادّ می‌شود. این حادّ یا نامحدود است که ثَبَت المطلوب، یا محدود است و باز سخن به حادّ منتقل می‌شود، و تا زمانی که این جریان به حادّ نامحدود منتهی نشود، ادامه دارد. که تسلسل پیش می‌آید.
پس گریزی نیست جز اینکه«الله»، نامحدود باشد. [ نظرات / امتیازها ]
 » تدبرفران
1) صمد : تو پر بودن
 توضيح : معنای صمد
وقتی هم که اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) می‌گوید، «صمد» بودن در مقابل اجوف بودن است و اجوف بودن به معنای توخالی کردن است و «صمد» به معنای تو پر بودن است، اجوف یعنی توخالی است و اگر پر دیده می‌شود، درونش را پرکرده‌اند. و اگر «صمد» می‌گویند، به بیان مطلق، یعنی خدا تنها وجودی است که وجودش از خودش است، و غیر او هر کسی را که شما می‌بینید، وجودش از خودش نیست، و وجود را خدا به او داده است.

و اگر بخواهیم این را به زبان عرفی بیان کنیم، یعنی خدا آن سید و سروری است که به هیچ کس احتیاج ندارد ولی همه به او احتیاج دارند.

وقتی یک موجودی برای وجود داشتن محتاج خداست، به طریق اولی برای تحقق آثار و افعالش محتاج به خداست. و وقتی گفته می‌شود «صمد» عبارت اخرای توحید افعالی است، یعنی همین. یعنی در این عالم هیچ موجودی که خدا به او وجود نداده باشد نیست، و هیچ کاری هم به غیر این که خدا به آن کار تحقق ببخشد، نیست «لامؤثر فی الوجود الّا الله».

اثبات اینکه در عالم همه وجودشان را از خدا دارند

صمدیت از نظر اثبات، فرع احدیّت است، یعنی اثبات صمدیت تابع اثبات احدیت است. احدیت یعنی نامحدود بودن، یعنی هیچ وجودی را در عرض او نمی‌شود تصور کرد. در عالم هر چیزی که غیر خداست، وجودش از خداست. چون اگر وجودش از خودش باشد می‌شود یک حد و مرزی برای احد. یعنی اینجا دیگر خدا نیست و این وجود مال او نیست، و وجود نامحدود،‌ محدود می‌شود. یعنی «صمد» بودن که بی نیاز بودن است و اینکه دیگران همه نیازمند او باشند، همه لوازم «احد» بودن است. و چیزی در عرض «احد» بودن از نظر اثبات نیست.

[ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر المیزان
1) احد : در مورد چیزى و کسى بکار مى رود که قابل کثرت و تعدد نباشد
 توضيح : و کلمه (احد) صفتى است که از ماده (وحدت ) گرفته شده، همچنان که کلمه (واحد) نیز وصفى از این ماده است، چیزى که هست، بین احد و واحد فرق است، کلمه احد در مورد چیزى و کسى بکار مى رود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، و اصولا داخل اعداد [ نظرات / امتیازها ]
  رقيه زماني اميرزکريا - ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
1) الله : خدا
 توضيح : ریشه ---> أ ل
مصدر ---> إله : پرستش و عبادت کردن
اصل آن (أل + إله) که همزه دومی بر اثر کثرت استعمال حذف شده است. و عَلَم (اسم خاص) برای خدا شده، و خدا را از آن نظر الله گویند که مألوه و معبود همه است.  [ نظرات / امتیازها ]
2) صَمَد : مورد مراجعه در تمام امور
 توضيح : ریشه --- > ص م د
مصدر ---> صَمد: قصد کردن همراه اعتماد
«صَمَد» (المَصمود الیه) به کسی گفته می شود که مردم برای برآورده شدن نیازهای خود او را قصد می کنند. یعنی کسی که از همه کس بی نیاز هست. بی نیاز مطلق و آن تنها مختصص خداوند متعالی هست که از هر کس و همه کس بی نیاز هست/.% [ نظرات / امتیازها ]
3) لَم یَلِد : نزائید
 توضيح : ریشه ---> و ل د
مصدر ---> ولادة: زاییدن
به پدر و مادر والد و والده گفته می شود: چون فرزندانشان را به دنیا می آورند. [ نظرات / امتیازها ]
4) کُفُو : همتا، همانند
 توضيح : ریشه ---> ک ف أ
مصدر ---> کُفو: همانند بودن دو چیز باهم.
این واژه از نظر حروف اصلی مهموزاللام بوده که همزه لام الفعل تخفیف و به واو تبدیل شده است. [ نظرات / امتیازها ]