از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
106) ننسها : (نزول) آنرا به تأخیر اندازیم
 توضيح : «ننسها» از مصدر «انساء» به معناى تأخیر انداختن یا حذف کردن است. بدین معنا که نزول آیه به تأخیر افتد و پس از مدّتى نازل شود. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد محمد مهدي منصوري
106) ننسها : تاخیر انداختن
 توضيح : کلمه ننسها از مصدر انسا به معنای تاخیر انداختن یا حذف کردن است بدین معنا که نزول ایه به تاخیر افتد وپس از مدتی نازل شود [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد
106) «ننسها» : از مصدر «انساء»، به معناى تأخیر انداختن یا حذف کردن است.
 توضيح : بدین معنا که نزول آیه به تأخیر افتد و پس از مدّتى نازل شود.
[ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
107) وَلِیٍّ » : سرور . سرپرست . یاور . [ نظرات / امتیازها ]
107) « نَصِیرٍ » : : مددکار . یاریدهنده . کمککننده .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني
107) ولی : نگهبان- پشتیبان [ نظرات / امتیازها ]
107) نصیر : یاور [ نظرات / امتیازها ]
107) مُلک : فرمانروایی [ نظرات / امتیازها ]