از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن اعظمي - تفسیر المیزان , تفسیر نمونه و تفسیر نور
115) وجه الله : ذات خدا و سوی خدا
 توضيح : خدا واسعی علیم است، یعنی ملک خدا و احاطه او بشما وسعت دارد، و نیات شما به هر سو توجه کند، او نیز از قصد ‏شما آگاه است و او مانند یک انسان و یا مخلوق جسمانی دیگر نیست که نشود بسویش توجه کرد مگر وقتی که در ‏جهت معینی قرار داشته باشد و نیز مانند ما انسانها نیست که اطلاعی از توجه اشخاص بسویمان پیدا نکنیم مگر وقتی ‏که از جهت معینی بسوی ما توجه کنند یا از پیش روی ما در آیند، یا از دست راست ما و یا از جهتی دیگر، چون خدای ‏تعالی نه خودش در جهت معینی قرار دارد، نه متوجه باو باید از جهت معینی بسویش توجه کند تا او به توجه وی آگاه ‏شود، پس توجه بتمام جهات، توجه بسوی خداست و خدا هم بدان آگاه است. این را هم بدانیم که این آیه شریفه ‏میخواهد حقیقت توجه بسوی خدا را از نظر جهت توسعه دهد، نه از نظر مکان( تفسیر المیزان).‏
جهت قبله به شرق یا غرب باشد، موضوعی تربیتی و سیاسی است، اصل و مقصود، یاد خدا و ارتباط با او می‏باشد. ‏قرآن در ستایش گروهی از بندگان می‏فرماید: «یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی‏ جُنُوبِهِمْ»(آل عمران , 191) آنان خدا ‏را به حال ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می‏کنند(تفسیر نور)‏
تعبیر به" وَجْهُ اللَّهِ" به معنی صورت خدا نیست، بلکه" وجه" در اینجا به معنی ذات است ( تفسیر نمونه)‏
این، درس یک هدف داشتن و رو به یک سو داشتن و یک جهت بودن است‏ (شهید مطهری)‏
[ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
113) « یَحْکُمُ » : قضاوت و داوری میکند .‏ [ نظرات / امتیازها ]
114) خِزْیٌ » : خواری . رسوائی .‏ [ نظرات / امتیازها ]
114) « مَنَعَ » : مانع شد . بازداشت [ نظرات / امتیازها ]
115) « ثَمَّ » : آنجا [ نظرات / امتیازها ]
115) « أَیْنَمَا » : هرجا [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني
113) یَحکُمُ : حکم می دهد [ نظرات / امتیازها ]
113) النّصاری : مسیحیان [ نظرات / امتیازها ]