از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
113) و یهودیان گفتند: نصرانی ها بر مذهب حقی نیستند ، و نصرانی ها گفتند: یهودیان بر مذهب حقی نیستند ، در حالی که همه آنها کتاب ( آسمانی ) را می خوانند. ( پس هر دو ادعا باطل ، و هر دو شریعت در عصر خود حق است ) کسانی که نادانند ( مانند مشرکان ) نیز مانند سخن آنان گفتند ( که مسلمین بر حق نیستند ) ، پس خداوند در میان آنان در روز قیامت درباره آنچه با هم اختلاف می کردند داوری خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست ظالم تر از کسی که از مساجد خدا جلوگیری کرد از اینکه نام او در آنها برده شود و در ویرانی آنها تلاش نمود؟ آنها را نرسد و سزاوار نباشد که در آن وارد شوند جز بیمناک ( از مردم یا از خدا ) برای آنها در دنیا خواریی است و در آخرت عذابی بزرگ دارند. [ نظرات / امتیازها ]
115) و مشرق و مغرب ( زمین و همه کراتی که خاور و باختر دارد ) از آن خداست ، پس به هر سو رو کنید ( در هر دعا و عبادتی ) همان جا روی خداست ، بی تردید خداوند گسترده ( وجود و گسترده قدرت و رحمت ) و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
113) یهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی ( نزد خدا ) ندارند» ، و مسیحیان نیز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی ندارند ( و بر باطلند ) » در حالی که هر دو دسته ، کتاب آسمانی را می خوانند ( و باید از این گونه تعصبها برکنار باشند ) افراد نادان ( دیگر ، همچون مشرکان ) نیز ، سخنی همانند سخن آنها داشتند! خداوند ، روز قیامت ، در باره آنچه در آن اختلاف داشتند ، داوری می کند. [ نظرات / امتیازها ]
114) کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟! شایسته نیست آنان ، جز با ترس و وحشت ، وارد این ( کانونهای عبادت ) شوند. بهره آنها در دنیا ( فقط ) رسوایی است و در سرای دیگر ، عذاب عظیم ( الهی ) !! [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب ، از آن خداست! و به هر سو رو کنید ، خدا آنجاست! خداوند بی نیاز و داناست! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
113) و یهود گفت: نصاری دین درستی ندارند و نصاری گفتند: یهودیان دین درستی ندارند با اینکه کتاب آسمانی میخوانند ، مشرکین هم نظیر همین کلام را گفتند پس خدا در قیامت در هر چه اختلاف می کردند میان همه آنان حکم خواهد کرد . [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست ستمکارتر از کسی که مردم را از مساجد خدا و اینکه نام خدا در آنها برده شود جلوگیری نموده در خرابی آنها کوشش می کنند اینها دیگر نباید داخل مساجد شوند مگر با ترس. اینها در دنیا خواری و در آخرت عذابی بزرگ دارند . [ نظرات / امتیازها ]
115) خدایراست مشرق و مغرب پس هر طرف که رو کنید همانجا رو بخدا دارید که خدا واسع و دانا است [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
113) یهود بر این دعویند که نصاری را از حق چیزی در دست نیست ، و نصاری بر این دعوی که یهود را از حق چیزی در دست نیست ، در صورتی که هر دو گروه در خواندن کتاب آسمانی یکسانند. این گونه دعویها نظیر گفتار و مجادلات مردمی است که از کتاب آسمانی بی بهره اند. و خداوند در این اختلافات روز قیامت میان آنها حکم خواهد فرمود. [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید؟ چنین گروه را نشاید که در مساجد مسلمین در آیند جز آنکه ( بر خود ) ترسان باشند. این گروه را در دنیا ذلت و خواری نصیب است و در آخرت عذابی بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب هر دو ملک خداست ، پس به هر طرف روی کنید به سوی خدا روی آورده اید ، که خدا ( به همه جا ) محیط و ( به هر چیز ) داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
113) و یهودیان گفتند: «ترسایان بر حق نیستند.» و ترسایان گفتند: «یهودیان بر حق نیستند»- با آنکه آنان کتاب [ آسمانی ] را می خوانند. افراد نادان نیز [ سخنی ] همانند گفته ایشان گفتند. پس خداوند ، روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف می کردند ، میان آنان داوری خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا ، نام وی برده شود ، و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن [ مسجد ] ها درآیند. در این دنیا ایشان را خواری ، و در آخرت عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
115) و مشرق و مغرب از آنِ خداست پس به هر سو رو کنید ، آنجا روی [ به ] خداست. آری ، خدا گشایشگر داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
113) و یهودیان گفتند : مسیحیان بر چیزی نیستند ( آیینشان بی پایه و اساس است ) و مسیحیان گفتند : یهودیان بر چیزی نیستند . این در حالی است که هر دو گروه کتاب آسمانی خود را می خوانند ، و می دانند که به حکم کتابشان این داوری صحیح نیست . مشرکان هم که دانشی ندارند مانند سخن اهل کتاب را بر زبان می آورند و می گویند : یهودیان و مسیحیان بر چیزی نیستند . پس خداوند روز قیامت میان آنان درباره آنچه بر سرش اختلاف کرده اند داوری خواهد کرد . [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست ستمکارتر از کسی که مردم را از یاد کردن نام خدا در مساجد او بازداشت و در ویرانی آنها کوشید ؟ آنان حق نداشتند جز با ترس و هراس بدانها وارد شوند ] تا چه رسد که مسلمانان را از ورود به آنها بازدارند [ . برای آنان در دنیا خواری و در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
115) و خاور و باختر فقط از آنِ خداست ; پس به هر جا روی کنید ، آن جا وجه خداست . این بدان جهت است که خدا بر همه چیز و بر همه جهات احاطه دارد و از توجّه شما به هر سوی آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
113) ویهودیان گفتند: نصرانی ها بر آیین و روش درستی نیستند و نصرانی ها گفتند: یهودیان بر آیین و روش درستی نیستند ، در حالی که همه آنان کتاب [ آسمانی ] را می خوانند [ که هر دو آیین در زمان مخصوص به خود درست و بر حق بوده ] کسانی که نادانند [ هم چون مشرکان ] سخنی مانند سخن آنان [ درباره آیین مسلمانان ] گفتند پس خدا روز قیامت در میان آنان درباره آنچه با هم اختلاف می کردند ، داوری می کند. [ نظرات / امتیازها ]
114) و چه کسانی ستمکارتر از کسانی می باشند که از بردن نام خدا در مساجد خدا جلوگیری کردند ، و در خرابی آنها کوشیدند؟ آنان را شایسته نیست که در آن [ مراکز عبادت ] درآیند ، جز در حال ترس [ از عدالت و انتقام خدا ] . برای آنان در دنیا خواری و زبونی است و در آخرت عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
115) مالکیّتِ مشرق و مغرب فقط ویژه خداست پس به هر کجا رو کنید آنجا روی خداست. یقیناً خدا بسیار عطا کننده و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  رضا محمدي تبار - ترجمه خودم
113) و یهود گفتند که نصاری هیچ چیزی نیستند. نصارا هم گفتند که یهود، چیزی نیستند. این درحالی است که اینان کتاب خوانند. معمولا کسانی که دانش واقعی ندارند، همینگونه ای می گویند. پس فقط خدا در روز واپسین می تواند میانشان در آنچه بر او اختلاف داشتند، حکم کند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد - ترجمه های گوناگون
113) و یهودیان گفتند که مسیحیان بر حق نیستند و مسیحیان ( نیز ) گفتند که یهودیان برحق نیستند. و در حالی که هر دو کتاب ( آسمانی ) را می خوانند. افراد نادان نیز همانند آنان سخن گفتند. بنابر این خدا در روز قیامت در آنچه که با هم اختلاف می کردند ذاوری خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
113) و گفتندد یهودیان نیستند مسیحیان بر چیزی(بر حق) و گفتند مسیحیان نیستند یهودیان بر چیزی(بر حق) و در حالی که آن ها می خوانند کتاب آسمانی را این چنین گفتند کسانی که نمی دانند(نادان اند) مانند کلام آن ها را پس خداوند حکم می کند بین آن ها روز قیامت در آن چه که اختلاف می کردند [ نظرات / امتیازها ]
114) و چه کسی ظالمتر است از کسی که منع می کند (جلو گیری می کند ) از مساجد خداوند این که یاد کنند در آن اسم او را (خدا را) و تلاش در خراب کردن آن دارند شایسته نیست که داخل آن ها (مساجد) شوند مگر ترسان برای آن ها در دنیا خواری است و د آخرت برای آن ها عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
115) و برای خداست مشرق و مغرب پس هرکجا رو کنید آن جا روی خداست قطعا خداوند واسع و دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي - تفسیر نور
113) و یهودیان گفتند: مسیحیان بر حقّ نیستند، و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حقّ نیستند، در حالى که (هر دو گروه) آنان، کتاب آسمانى را مى‏خوانند! همچنین افراد نادان دیگر (همچون مشرکان که خبر از کتاب ندارند)، همانند سخن آنها را گفتند. پس خداوند در روز قیامت در آنچه اختلاف دارند، در بین آنان داورى خواهد نمود. [ نظرات / امتیازها ]
114) کیست ستمکارتر از آنکه نگذاشت نام خدا در مساجد الهى برده شود و سعى در خرابى آنها داشت؟ آنان جز با ترس و خوف، حقّ ورود به مساجد را ندارند. بهره‏ى آنان در دنیا، رسوایى و خوارى و در آخرت عذاب بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
113) یهودیان و مسیحیان همدیگر را تکذیب کردند در حالیکه کتاب آسمانی در اختیارشان بود.کسانی که نمی دانستند هم مثل آنها حرف زدند.پس خداوند در بین انها در مورد آنچه اختلاف داشتند حکم خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) کیست ظالم تر از کسیکه مانع از یاد خدا در مساجد شده و در تخریب آنها می کوشد؟آنها را نیست مگر اینکه بحالت خوف در مساجد وارد شوند.برای آنها در دنیا خواری و در آخرت عذاب بزرگی خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب از آنِ خدا.ند است .به هر کجا روی بگردانید رو بخدا کرده اید. همانا خداوند وسعت دهندهء دانایی است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
113) و یهودیان گفتند ترسایان بر حق نیستند و ترسایان گفتند یهودیان بر حق نیستند با آنکه آنان کتاب [آسمانى] را مى‏خوانند افراد نادان نیز [سخنى] همانند گفته ایشان گفتند پس خداوند روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف مى‏کردند میان آنان داورى خواهد کرد [ نظرات / امتیازها ]
113) یهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتى (نزد خدا) ندارند»، و مسیحیان نیز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتى ندارند (و بر باطلند)»؛ در حالى که هر دو دسته، کتاب آسمانى را مى‏خوانند (و باید از این گونه تعصبها برکنار باشند)افراد نادان (دیگر، همچون مشرکان) نیز، سخنى همانند سخن آنها داشتند! خداوند، روز قیامت، در باره آنچه در آن اختلاف داشتند، داورى مى‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب، از آن خداست! و به هر سو رو کنید، خدا آنجاست! خداوند بى‏نیاز و داناست! [ نظرات / امتیازها ]
 » بروجردی
113) یهود ادعا کنند که نصارى بر حق نیستند و نصارى نیز به یهود چنین گویند، و حال آنکه هر دو در تلاوت و خواندن کتاب آسمانى یکسانند و کفارى که صاحب کتاب نیستند نیز ایندعوى را بنمایند نسبت بآنان خداوند روز قیامت حکم فرماید میان آنها [ نظرات / امتیازها ]
114) کیست ستمکارتر از آنهایى که مردم را از یاد خدا در مساجد منع نماید و در خرابى مساجد کوشش کنند؟ چنین اشخاص نباید داخل مساجد بشوند مگر آنکه از آنها ترسناک باشید در دنیا براى آنان ذلت و خوارى است و در آخرت براى آنها سخت‏ترین عذاب خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب ملک خداست بهر طرف روى کنید بسوى خدا متوجه شده‏اید و خداوند بهر جا محیط و بهمه چیز داناست [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه جوامع الجوامع
113) یهودیان گفتند: مسیحیان- در تدین به نصرانیّت- بر چیزى استوار نیستند و مسیحیان گفتند: یهودیان- در تدیّن به یهودیّت- بر چیزى استوار نیستند در حالى که هر دو دسته کتاب آسمانى را مى‏خوانند و این گونه دعویها نظیر گفتار و مجادلات مردمى است که از کتاب آسمانى بى‏بهره‏اند و خداوند در روز قیامت در اختلاف آنها داورى خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) چه کسى ستمکارتر از کسانى است که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیرى مى‏کنند و سعى در ویرانى آنها دارند. شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهاى عبادت شوند، بهره آنها در دنیا رسوایى و در سراى دیگر عذاب عظیم است. [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید به سوى خدا روى آورده‏اید، خدا به همه جا محیط و به هر چیز داناست [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار
113) وَ قالَتِ الْیَهُودُ- و جهودان گفتند لَیْسَتِ النَّصارى‏ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ ترسایان بر هیچ چیز نبند، وَ قالَتِ النَّصارى‏ و ترسایان گفتند لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ جهودان بر هیچ چیز نبند، وَ هُمْ یَتْلُونَ الْکِتابَ و ایشان نامه میخوانند کَذلِکَ همچنین قالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ گفتند ایشان که نادان محض‏اند و بى کتاب اند مِثْلَ قَوْلِهِمْ گفتنى همچون گفت ایشان فَاللَّهُ یَحْکُمُ اللَّه داورى برد بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ میان ایشان روز رستخیز فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ در آنچه ایشان در آن گفت و گوى جذاجذ میگویند و رایهاى مختلف مى‏بینند. [ نظرات / امتیازها ]
114) وَ مَنْ أَظْلَمُ- و کیست بیدادگرتر مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ از آنک باز دارد از مسجدهاى خداى أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ ایشان را که خواهند که اللَّه را در آن یاد کنند، وَ سَعى‏ فِی خَرابِها و در ویران کردن آن کوشند، أُولئِکَ ایشان آنند ما کانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوها که هرگز در آن مسجد نشد پس آن إِلَّا خائِفِینَ مگر با بیم و ترس. لَهُمْ فِی الدُّنْیا خِزْیٌ ایشانراست درین جهان رسوایى و ننگ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ و ایشانراست در آن جهان عذابى بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
115) وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ و خدایراست برآمد نگاه آفتاب و فروشد نگاه آفتاب فَأَیْنَما تُوَلُّوا هر جا که روى دارید فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ آنجا بسوى روى نمازگران إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِیمٌ که اللَّه فراخ توانست و دانا. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
115) مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو روکنید، آنجا روى خداست، همانا خداوند (به همه جا) محیط و (به هر چیز) داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
113) et les Juifs disent: ‹Les Chrétiens ne tiennent sur rien›; et les Chrétiens disent: ‹Les Juifs ne tiennent sur rien›, alors qu'ils lisent le Livre ! de même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable Au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent, Au Jour de la Résurrection [ نظرات / امتیازها ]
114) qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne son Nom, et qui s'efforce à les détruire? de tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. pour eux, ignominie ici-bas, et dans l'au-delà un énorme châtiment [ نظرات / امتیازها ]
115) a Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. où que vous vous tourniez, la Face (direction) d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense; il est Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
113) یهودان بگویند این را مدام
نصاری ندارند بر حق مرام
نصاری بگویند این حرف نیز
یهودان ندارند در دست چیز
ولی هر دو ملت بدور از صواب
به نقصان بخوانند متن کتاب
چنین جنگ و این اختلاف و جدل
که آنها نمایند اندر عمل
همانند آنکس بود کز کتاب
نجستست خود بهره ای بر صواب
در این اختلافات پروردگار
بخواهد کند حکم روز شمار
[ نظرات / امتیازها ]
114) چه کس هست ظالمتر از آن کسی
که ورزد در این کار کوشش بسی
که تا مردمان را کند منع باز
مبادا به مسجد کنندی نماز
کند سعی و ورزد بسی اهتمام
مساجد نمایند ویران تمام
نباید که این مردم ناسپاس
به مسجد درآیند جز با هراس
به دنیا بر این قوم ذلت دهیم
عذابی گرانتر به عقبی نهیم
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
113) Die Juden sagen: "Auf nichts fußen die Christen"; und die Christen sagen: "Auf nichts fußen die Juden", obwohl sie doch (beide) die Schrift lesen. Dergleichen Worte führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Aber Allah wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie uneinig sind.
﴿١١٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
114) Und wer ist ungerechter, als wer verhindert, daß an Allahs Gebetsstätten Sein Name genannt wird, und sich bemüht, sie zu zerstören? Jene sollen sie nur in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe.
﴿١١٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
115) Allah gehört der Osten und der Westen; wohin ihr euch auch immer wendet, dort ist Allahs Angesicht. Allah ist Allumfassend und Allwissend.
﴿١١٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
113) And the Jews say: "The Christians are in no way upon anything"; and the Christians say: "The Jews are in no way upon anything",- while they read the scripture. Likewise say those who do not know, similar to their saying. So Allah will judge between them on the Day of the Awakening as to that about which they used to differ. [ نظرات / امتیازها ]
114) And who is more unjust than him who prevents the Masjids of Allah from being remembered His Name in them, and strives in their desolation? As for these, it is not for them that they should enter them except in fear. For them is disgrace in this world, and for them in the Hereafter is a severe punishment. [ نظرات / امتیازها ]
115) And to Allah belong the East and the West. So wherever you turn, thither is then Allah's countenance. Allah is indeed all-Pervading, all-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
113) Jews say: Christians have no point to make;" while Christians say: "The Jews have no point to make." Yet they (all) quote from the [same] Book. Likewise those who do know anything make a statement similar to theirs. God will judge between them on Resurrection Day concerning how they have been differing. [ نظرات / امتیازها ]
114) Who is more in the wrong than someone who prevents God's name from being mentioned in His places of worship and attempts to ruin them? Such persons should not even enter them except in fear; they will suffer disgrace in this world as well as serious torment in the Hereafter. [ نظرات / امتیازها ]
115) The East and West are God's: wherever you may turn, there will be God's countenance, for God is Boundless, Aware! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
113) The Jews said that the Christians follow nothing (i.e. are not on the right religion); and the Christians said that the Jews follow nothing (i.e. are not on the right religion); though they both recite the Scripture. Like unto their word, said (the pagans) who know not. Allâh will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they have been differing. [ نظرات / امتیازها ]
114) And who is more unjust than those who forbid that Allâh's Name be glorified and mentioned much (i.e. prayers and invocations, etc.) in Allâh's Mosques and strive for their ruin? It was not fitting that such should themselves enter them (Allâh's Mosques) except in fear. For them there is disgrace in this world, and they will have a great torment in the Hereafter. [ نظرات / امتیازها ]
115) And to Allâh belong the east and the west, so wherever you turn yourselves or your faces there is the Face of Allâh (and He is High above, over His Throne). Surely! Allâh is All-Sufficient for His creatures' needs, All-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
113) The Jews say: "The Christians have naught (to stand) upon; and the Christians say: "The Jews have naught (To stand) upon." Yet they (Profess to) study the (same) Book. Like unto their word is what those say who know not; but God will judge between them in their quarrel on the Day of Judgment. [ نظرات / امتیازها ]
114) And who is more unjust than he who forbids that in places for the worship of God, God's name should be celebrated?-whose zeal is (in fact) to ruin them? It was not fitting that such should themselves enter them except in fear. For them there is nothing but disgrace in this world, and in the world to come, an exceeding torment. [ نظرات / امتیازها ]
115) To God belong the east and the West: Whithersoever ye turn, there is the presence of God. For God is all-Pervading, all-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
113) 113. The Jews said that the Christians follow nothing (i.e. are not on the right religion); and the Christians said that the Jews follow nothing (i.e. are not on the right religion); though they both recite the Scripture. Like unto their word, said those (the pagans) who know not. Allah will judge between them on the Day of Resurrection about that wherein they have been differing.)
[ نظرات / امتیازها ]
114) (114. And who are more unjust than those who forbid that Allah's Name be mentioned (i.e. prayers and invocations) in Allah's Masjids and strive for their ruin It was not fitting that such should themselves enter them (Allah's Masjids) except in fear. For them there is disgrace in this world, and they will have a great torment in the Hereafter.) [ نظرات / امتیازها ]
115) (115. And to Allah belong the east and the west, so wherever you turn (yourselves or your faces) there is the Face of Allah (and He is High above, over His Throne). Surely, Allah is Sufficient (for His creatures' needs), Knowing.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
113) And the Jews say the Christians follow nothing (true), and the Christians say the Jews follow nothing (true); yet both are readers of the Scripture. Even thus speak those who know not. Allah will judge between them on the Day of Resurrection concerning that wherein they differ. [ نظرات / امتیازها ]
114) And who doth greater wrong than he who forbiddeth the approach to the sanctuaries of Allah lest His name should be mentioned therein, and striveth for their ruin. As for such, it was never meant that they should enter them except in fear. Theirs in the world is ignominy and theirs in the Hereafter is an awful doom. [ نظرات / امتیازها ]
115) Unto Allah belong the East and the West, and whithersoever ye turn, there is Allah's Countenance. Lo! Allah is All-Embracing, All-Knowing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
113) And the Jews say: The Christians do not follow anything (good) and the Christians say: The Jews do not follow anything (good) while they recite the (same) Book. Even thus say those who have no knowledge, like to what they say; so Allah shall judge between them on the day of resurrection in what they differ. [ نظرات / امتیازها ]
114) And who is more unjust than he who prevents (men) from the masjids of Allah, that His name should be remembered in them, and strives to ruin them? (As for) these, it was not proper for them that they should have entered them except in fear; they shall meet with disgrace in this world, and they shall have great chastisement in the hereafter. [ نظرات / امتیازها ]
115) And Allah's is the East and the West, therefore, whither you turn, thither is Allah's purpose; surely Allah is Amplegiving, Knowing.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
113) و یهودیان گفتند: «نصرانیان بر هیچ (حقی) نیستند.» و نصرانیان (هم) گفتند: «یهودیان بر هیچ (حقّی) نیستند.» حال آنکه آنان هر دو کتاب (وحیانی) را می‌خوانند. و کسانی که نمی‌دانند (و از کتاب‌های وحیانی آگاهی ندارند) نیز (سخنی) همانند گفته‌ی ایشان گفتند. پس خدا روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف می‌کرده‌اند، میان آنان داوری خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذاشته در مساجد خدا، نام خدا یاد شود و در ویرانی آنها کوشیده است‌؟ برای آنان نبوده است جز اینکه اینان ترسان (و لرزان) در آن مسجدها درآیند؛ در دنیا ایشان را خواری و برایشان در آخرت عذابی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
115) و مشرق و مغرب تنها از آنِ خداست‌؛ پس به هر سو رو کنید، آنجا روی (سوی) خداست. بی‌گمان، خدا گشایگری بسیار داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
113) 유대인들은 기독교인들이 진실이 아닌 것을 따르고 있다 라고 말하고 기독교인은 유대인들 이 진실이 아닌 것을 따르고 있다고 말하며 성서를 읽고 있도다 그와 마찬가지로 그들의 말처럼 알지 못하는 불신자들도 그렇게들말하도다 그러나 하나님은 부활 의 날 그들이 달리하는 것에 대해 심판을 하실 것이라 [ نظرات / امتیازها ]
114) 하나님의 사원에서 하나님 을 염원하는 것을 막는것 보다 더 우매한 자 누구뇨 그들의 질투가 그들을 파멸하고 있지 않느뇨 그 들을 공포로 몰아 넣으며 현세에 서는 수치와 내세에서는 큰 웅벌 이 그들에게 있을 것이라 [ نظرات / امتیازها ]
115) 동쪽과 서쪽이 하나님에게 있나니 너회가 어느 방향에 있던 간에 하나님의 앞에 있노라 진실 로 하나님은 모든 것을 알고 계심 이라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
113) Y los judíos afirman: “Los cristianos carecen de base para sus creencias,” mientras que los cristianos afirman: “Los judíos carecen de base para sus creencias” --¡y ambos citan la escritura divina! Otro tanto han dicho [siempre] quienes carecen de conocimiento; pero Dios decidirá entre ellos sobre aquello en lo que discrepaban. [ نظرات / امتیازها ]
114) ¿Y quien es más malvado que aquel que impide que se mencione el nombre de Dios en [cualquiera de] Sus casas de adoración y se esfuerza por arruinarlas? Esos no deberán entrar en ellas sino con temor. Sufrirán humillación en esta vida; y en la Otra Vida un terrible castigo. [ نظرات / امتیازها ]
115) De Dios son el este y el oeste: y allí donde os volváis hallaréis la faz de Dios. Ciertamente, Dios es infinito, omnisciente. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
113) و یهودیان گفتند: «مسیحیان بر جایگاهی استوار نیستند»، و مسیحیان گفتند: «یهودیان بر جایگاهی استوار نیستند»، با آنکه هر دو گروه، کتاب (تورات و انجیل) را می‌خوانند؛ هم‌چنین افراد نادانی که شناخت ندارند (مشرکان)، سخنى همانند آن‌ها گفتند؛ البته خداوند، در روز واپسین برای آنچه با هم اختلاف می‌کردند، میان‌شان داوری و حکم خواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
114) و ستم‌کارتر از آن کسی که نگذارد در مساجد الاهی، نام خداوند برده شود، و در ویرانى آن‌ها بکوشد، کیست؟ چنین افرادی، نمی‌توانند جز با ترس و هراس، وارد این مساجد شوند؛ بهره‌اشان در این دنیا، خواری و رسوایی می‌باشد، و برای آن‌ها در آخرت عذابى بزرگ در پیش است. [ نظرات / امتیازها ]
115) مشرق و مغرب، برای خداوند است؛ بلکه به هر سو و جهتی رو می‌کنید، آنجا رو به خداوند است؛ زیرا، خداوند گسترده‌کننده‌ی دانا است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
113) و یهودیان میگویند : مسیحیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند ، و مسیحیان نیز میگویند : یهودیان دارای حق و حقیقتی نبوده و بر چیزی بند نیستند . در حالی که هر دو دسته کتاب میخوانند ( و به گمان خود به کتابهای آسمانی خویش استدلال میجویند ! ) . و افراد نادان ( مشرکی که از تورات و انجیل بیخبرند ) نیز سخنی همانند سخن آنان را میگویند . پس خدا در روز قیامت میانشان درباره آنچه با یکدیگر اختلاف دارند ، داوری خواهد کرد .‏
[ نظرات / امتیازها ]
114) و چه کسی ستمگرتر از کسانی است که نگذارند در مساجد و اماکن عبادت خدا ، نام خدا برده شود ، و در ویرانی آنها بکوشند ؟ شایسته اینان نبود که چنین ( گناه بزرگی را مرتکب شوند و این کارها را ) بکنند ، بلکه میبایست ( حرمت معابد را نگهدارند و ) جز خاشعانه وارد آنها نشوند . بهره آنان در دنیا زبونی و رسوائی ، و در آخرت عذاب بزرگی است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
115) ‏خاور و باختر ( و همه جهات دیگر ) از آن خدا است ، پس به هر سو رو کنید ، خدا آنجا است . بیگمان خدا گشایشگر است ( و بر مردم تنگ نمیگیرد ) و بسی دانا است ( به قصد و نیّت کسی که بدو روی میآورد [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
113) یهودیان گفتند که مسیحیان بر حق نیستند و نزد خدا جایگاهی ندارند. مسیحیان نیز همین را در باره‌ی یهودیان گفتند. این در حالی است که هر دو گروه، دارای کتاب آسمانی هستند و بر اساس آن نباید چنین داوری کنند. مشرکانِ نادان نیز سخنی همانند سخن آنها می‌گفتند؛ اما این خداوند است که در روز قیامت در باره‌ی اختلاف آنها داوری می‌کند و حقیقت را روشن می‌سازد. [ نظرات / امتیازها ]
114) ستمکارتر از کسی که جلوی رونق مساجد و ذکر خدا در آنها را بگیرد و برای ویرانی آنها تلاش کند، کیست؟ آنها نباید جز با ترس و وحشت وارد مساجد شوند؛ چه رسد به اینکه بخواهند جلوی برپایی و رونق مساجد را بگیرند. سهم آنها در دنیا خواری و رسوایی و در آخرت، عذاب عظیم الهی است. [ نظرات / امتیازها ]
115) شرق و غربِ عالم همه از آنِ خداست و به هر طرف رو کنید، خدا آنجاست. خداوند دارای قدرتی گسترده و بر همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]