از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  شب شکر گذاری
1) شب قدر، شب شکرگزارى و تشکر از خداوند است. زیرا مهم‏ترین نعمت خداوند بر بشر، یعنى قرآن نازل شده است. {انّا انزلناه فى لیلة القدر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 544 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تناسب ظرف و مظروف
1) ظرف و مظروف باید متناسب باشند. بهترین کتاب در بهترین شب بر بهترین انسان‏ها نازل مى‏شود. {انّا انزلناه فى لیلة القدر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 544 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کتاب گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شب شکر گذاری
1) شب قدر، شب شکرگزارى و تشکر از خداوند است. زیرا مهم‏ترین نعمت خداوند بر بشر، یعنى قرآن نازل شده است. {انّا انزلناه فى لیلة القدر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 544 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تناسب ظرف و مظروف
1) ظرف و مظروف باید متناسب باشند. بهترین کتاب در بهترین شب بر بهترین انسان‏ها نازل مى‏شود. {انّا انزلناه فى لیلة القدر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 544 قالب : تفسیری موضوع اصلی : کتاب گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  برای انجام امور الهی چه زمانی مناسب است؟
3) براى امور مقدّس، زمان مقدّس انتخاب کنید. {لیلة القدر خیر من الف شهر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 547 قالب : تفسیری موضوع اصلی : زمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آیا اوقات فضیلتی بر یکدیگر دارند؟
3) زمان‏ها یکسان نیست، بعضى زمان‏ها بر بعضى دیگر برترى دارد. {لیلة القدر خیر من الف شهر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 547 قالب : تفسیری موضوع اصلی : زمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  برای انجام امور الهی چه زمانی مناسب است؟
3) براى امور مقدّس، زمان مقدّس انتخاب کنید. {لیلة القدر خیر من الف شهر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 547 قالب : تفسیری موضوع اصلی : زمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  آیا اوقات فضیلتی بر یکدیگر دارند؟
3) زمان‏ها یکسان نیست، بعضى زمان‏ها بر بعضى دیگر برترى دارد. {لیلة القدر خیر من الف شهر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 547 قالب : تفسیری موضوع اصلی : زمان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ملائکه مطیع امر پروردگارند
4) فرشتگان بدون اذن خداوند کارى انجام نمى‏دهند. {تنزّل الملائکة... باذن ربّهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ملائکه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نقش ملائکه در شب قدر
4) تقدیر امور در شب قدر، با نزول و حضور فرشتگان صورت مى‏گیرد. {تنزّل الملائکة... من کل امر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تقدیرات شب قدر حاکی از چیست؟
4) تقدیر امور در شب قدر، گوشه‏اى از ربوبیّت الهى است. {باذن ربّهم من کل امر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ملائکه مطیع امر پروردگارند
4) فرشتگان بدون اذن خداوند کارى انجام نمى‏دهند. {تنزّل الملائکة... باذن ربّهم} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : ملائکه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  نقش ملائکه در شب قدر
4) تقدیر امور در شب قدر، با نزول و حضور فرشتگان صورت مى‏گیرد. {تنزّل الملائکة... من کل امر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تقدیرات شب قدر حاکی از چیست؟
4) تقدیر امور در شب قدر، گوشه‏اى از ربوبیّت الهى است. {باذن ربّهم من کل امر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 551 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شب قدر چه شبی است؟
5) شب قدر، شب سلامت فکر و روح آدمى و تعالى به سوى خداوندِ سلام است. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  جلب الطاف الهی در شب قدر
5) شب قدر، شب رحمت است و مى‏توان با توبه، الطاف خداوند را به خود جلب کرد. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تقدیرات انسان چگونه رقم می‌خورد؟
5) تقدیر امور از سوى خداوند، بر اساس سعادت بشر است، مگر آنکه او خود جز این بخواهد. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قدر - تقدیر - اندازه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شب قدر چه شبی است؟
5) شب قدر، شب سلامت فکر و روح آدمى و تعالى به سوى خداوندِ سلام است. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  جلب الطاف الهی در شب قدر
5) شب قدر، شب رحمت است و مى‏توان با توبه، الطاف خداوند را به خود جلب کرد. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تقدیرات انسان چگونه رقم می‌خورد؟
5) تقدیر امور از سوى خداوند، بر اساس سعادت بشر است، مگر آنکه او خود جز این بخواهد. {سلام هى حتّى مطلع الفجر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 552 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قدر - تقدیر - اندازه گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  شب قدر - محمد رجب زاده
1) 1- شب قدر، شب شکرگزارى و تشکر از خداوند است. زیرا مهم‏ترین نعمت خداوند بر بشر، یعنى قرآن نازل شده است. «انّا انزلناه فى لیلة القدر»
2- ظرف و مظروف باید متناسب باشند. بهترین کتاب در بهترین شب بر بهترین انسان‏ها نازل مى‏شود. «انّا انزلناه فى لیلة القدر» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : قرآن کریم گوینده : محمد رجب زاده
  سَلامٌ - مسعود ورزيده
5) «سَلامٌ»، یکى از نام‏هاى خداوند در قرآن است. هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ‏ ... «6»
مراد از «سَلامٌ» در این آیه، لطف و عنایت ویژه الهى نسبت به بندگان در شب قدر است که سلامت و رحمت و برکت را به دنبال دارد و باب نقمت و عذاب را مى‏بندد، زیرا کید و وسوسه شیطان در آن شب مؤثر واقع نشود. «7»
در شب قدر، فرشتگان به زمین نازل مى‏شوند و بر هر مرد و زنى که در حال عبادت باشند، سلام مى‏کنند. «8» چنانکه در قیامت نیز با گفتن سلام به استقبال بهشتیان مى‏روند: «سَلامٌ‏


[ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور قالب : تفسیری موضوع اصلی : تسلیم گوینده : مسعود ورزیده
  آیاتی که تأویل آن در شأن امام زمان(عج) است - ليلا رضائي
5) قدر/5: «سلام هی حتی مطلع الفجر»
ترجمه: شبی است سرشار از سلامت (و رحمت و برکت) تا طلوع سپیده.
تفسیر: از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که فرمودند: منظور از «حتی مطلع الفجر» زمانی است که قائم علیه‌السلام قیام کند. [ نظرات / امتیازها ]
منبع : سایت شهدای دستگرد قالب : شأن نزول موضوع اصلی : مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) گوینده : لیلا رضائی
  شب قدرشب برنامه ریزی/شبی برای صعود - فريده رجبي فرد
1) شب قدرشب برنامه ریزی
شب قدرشب برنامه ریزی است .کارنامه سال گذشته دراین شب دیده می شود ولیاقتها وشایستگی ها وامتیازهای ماسنجیده می شودوبراساس آنهاامکانات تازه ای به ما می دهند.امام زمان(عج)عهده دار امتیازبندی نامه هاوبرنامه هاست واوست که کارنامه هارامی بیندومی خواندوامکانات تازه را
امضاءمی کند.
[ نظرات / امتیازها ]
منبع : پیامهای آسمانی/آقای مرتضی دانشمند/مرکزپژوهشهای حوزه قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قدر گوینده : فریده رجبی فرد
  سوره قدر - آسيه افشار
5) شب قدر ، شب امام زمان(عج) است و ملائکه و روح بر آن حضرت نازل شده، تقدیر امور را در اختیار او می گذارند. پیشوایان معصوم(ع) در تفسیر سوره قدر فرموده اند: فرشتگان در این شب، مقدرات یک سال را نزد ملی مطلق زمان آورده، بر او عرضه و تسلیم می کنند. در چنین شبی که به حضرت مهدی(عج) تعلق دارد، یاد جد بزرگوارش در دل ها زنده میشود، چرا که یکی از اعمال مستحب شب قدر، زیارت امام حسین(ع) است. هنگامی که درد زایمان نرجس خاتون شروع شد، امام عسکری(ع) به حکیمه خاتون فرمود: عمه جان سوره «انا انزلناه» را بر او بخوان. حکیمه میگوید: من مشغول خواندن این سوره شدم، و می شنیدم که طفل داخل رحم نرجس نیز، همان گونه که من می خوانم، می خواند. در حال تعجب بودم که امام عسکری(ع) با صدای بلند فرمود: عمه جان از امر خدا تعجب مکن که خداوند، زبان ما را در کودکی به حکمت باز کرده و در بزرگی، حجت خود در زمین قرار می دهد. در روایات آمده است که در شب قدر دعا برای حضرت را باید بر دعا برای خود مقدم داشت و بهترین دعاها طلب نصرت و حفظ اوست و آن این است: «اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه...» [ نظرات / امتیازها ]
منبع : کتاب جامع مهدویت(علی امیری) قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : آسیه افشار