از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  نزول قرآن - محمد رجب زاده
1) داور محترم در پاسخ دوست عزیزی که سوال کردند قرآن به چند صورت نازل شده است فرمودند به یک صورت . لطفا بفرمائید پس تفاوت نزول تدریجی و دفعی قرآن چیست ؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : خودم قالب : لغوی موضوع اصلی : قرآن کریم گوینده : محمد رجب زاده
  نزول قرآن - سيدمحمدعلي سيدموسوي
1) قرآن به چند صورت بر پیامبر نازل شده است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : قرآن کریم گوینده : سیدمحمدعلی سیدموسوی
  شب قدر - حسن حميدي سولا
1) شب قدر کدام شب است ؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قدر گوینده : حسن حمیدی سولا
  روح - حسن حميدي سولا
4) مراد از روح در آیه مربوطه چیست ؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قدر گوینده : حسن حمیدی سولا
  آیا شب قدر در مناطق مختلف ، یکى است ؟ - مسعود ورزيده
3) آیا شب قدر در مناطق مختلف ، یکى است ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : روایی موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  عظمت قرآن - مسعود ورزيده
1) عظمت قرآن از کجا در این سوره اثبات می‌شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرثران قالب : تفسیری موضوع اصلی : بلاغت قرآن گوینده : مسعود ورزیده
  شب قدر - مسعود ورزيده
1) آیا شب قدر قبل از نزول قرآن هم شب قدر بوده است.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : شب قدر گوینده : مسعود ورزیده
  عظمت قرآن - مسعود ورزيده
1) - اینکه بگوییم چون ما از درک عظمت قرآن عاجزیم به توضیح ظرف نزول می‌پردازد درست است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : بلاغت قرآن گوینده : مسعود ورزیده
  انزلناه - مسعود ورزيده
1)
از کجا معلوم هست که منظور از«ه» در انزلناه قرآن هست و مرجع آن ضمیر کجاست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قدر گوینده : مسعود ورزیده
  چه امورى در شب قدر مقدر مى‏شود ؟ - مسعود ورزيده
3) چه امورى در شب قدر مقدر مى‏شود ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  شب قدر کدام شب است ؟ - مسعود ورزيده
3) -شب قدر کدام شب است ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : ویژگی های قرآن گوینده : مسعود ورزیده
  -چرا شب قدر مخفى است ؟ - مسعود ورزيده
3) چرا شب قدر مخفى است ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : روایی موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  آیا شب قدر در امتهاى پیشین نیز بوده است ؟ - مسعود ورزيده
3) آیا شب قدر در امتهاى پیشین نیز بوده است ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : روایی موضوع اصلی : تأویل قرآن گوینده : مسعود ورزیده
  چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است ؟ - مسعود ورزيده
3) چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : روایی موضوع اصلی : آیات خاص گوینده : مسعود ورزیده
  چرا قرآن در شب قدر نازل شد ؟ - مسعود ورزيده
3) چرا قرآن در شب قدر نازل شد ؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : روایی موضوع اصلی : قرآن کریم گوینده : مسعود ورزیده
  سوره قدر - صديقه حيدري
1) با سلام
چرا در ابتدای این آیه از لفظ ما استفاده شده است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره قدر گوینده : صدیقه حیدری
  مشابه شب قدر در ادیان ابراهیمی - محمد هادي مؤذن جامي
1) آیا مشابه شب قدر در ادیان ابراهیمی هست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تاریخی موضوع اصلی : قدر - تقدیر - اندازه گوینده : محمد هادی مؤذن جامی