طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 62 تا آیه 83 سوره آل عمران چهارشنبه 1389/12/18
از آیه 270 سوره بقرة تا آیه 83 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/12/19 تا جمعه 1389/12/20
از آیه 84 تا آیه 108 سوره آل عمران شنبه 1389/12/21
از آیه 109 تا آیه 132 سوره آل عمران يکشنبه 1389/12/22
از آیه 133 تا آیه 153 سوره آل عمران دوشنبه 1389/12/23
از آیه 154 تا آیه 173 سوره آل عمران سه شنبه 1389/12/24
از آیه 174 تا آیه 200 سوره آل عمران چهارشنبه 1389/12/25
از آیه 84 تا آیه 200 سوره آل عمران از پنج شنبه 1389/12/26 تا جمعه 1389/12/27
از آیه 1 سوره ناس تا آیه 8 سوره زلزال از شنبه 1390/1/6 تا سه شنبه 1391/1/15
از آیه 1 تا آیه 6 سوره نساء ( صفحه 77 ) شنبه 1390/1/20
از آیه 7 تا آیه 11 سوره نساء ( صفحه 78 ) يکشنبه 1390/1/21
از آیه 12 تا آیه 14 سوره نساء ( صفحه 79 ) دوشنبه 1390/1/22
از آیه 15 تا آیه 19 سوره نساء ( صفحه 80 ) سه شنبه 1390/1/23
از آیه 20 تا آیه 23 سوره نساء ( صفحه 81 ) چهارشنبه 1390/1/24
از آیه 1 تا آیه 23 سوره نساء از پنج شنبه 1390/1/25 تا جمعه 1390/1/26
از آیه 24 تا آیه 26 سوره نساء ( صفحه 82 ) شنبه 1390/1/27
از آیه 27 تا آیه 33 سوره نساء ( صفحه 83 ) يکشنبه 1390/1/28
از آیه 34 تا آیه 37 سوره نساء ( صفحه 84 ) دوشنبه 1390/1/29
از آیه 38 تا آیه 44 سوره نساء ( صفحه 85 ) سه شنبه 1390/1/30
از آیه 45 تا آیه 51 سوره نساء ( صفحه 86 ) چهارشنبه 1390/1/31

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>