لیست تفسیر های رضا جودکي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 7 -
چرا ابتدا دل و بعد گوشها و تهایتا چشمها ذکر شده اند این ترتیب معنای خاصی دارد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا مطلب خود را در قسمت سوال وارد کنید تاهم قابلیت نمایش پیدا کند و هم پاسخ داده شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، قسمت راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.
2) احمدی فقیه : قلب یا دل مرکز تمام ورودی ها و خروجی ها است. حتی قبل از مغز آنجا فعال است و فرمان می دهد. از لحاظ علمی و فیزیولوژی و در روایات نیز به آن اشاره شده است. به همین علت و اهمیت آن و موارد دیگر ابتدا به دل اشاره کرده نیز دلایل بسیاری بر مقدم بودن گوش ها بر چشم ها نیز وجود دارد.
  سوره حمد آیه 7 -
خداوند در این آیه به ما می فهماند که راه راست چه راهی است. راه و روش زندگانی نعمت داده شدگان مانند انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین است نه سیره زندگی آنان که مورد عذاب واقع شده اند مانند قوم لوط و شعیب و ... و نه راه گمراه شدگان یعنی کسانی که از هوای نفس پیروی می کنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : با سلامدوست عزیز جمله عالیو با عظمتی نوشتید ولی برای کاربران کامپیوتر که ذهن خسته ای دارند جمله زیباتونواضح تر بنویسید چون فکر وا می داردشان.
  سوره حمد آیه 6 -
در آیه قبل از خداوند طلب مدد داشتیم و بعد در این آیه از او میخواهیم که کمک کند و ما را به راه راست هدایت کند. از این دو آیه استنباط می شود که فقط خداوند می تواند انسان را به راه راست هدایت کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
باید فقط خدا را عبادت کرد و فقط از او کمک خواست. در حقیقت در این جا داریم اقرار می کنیم که به پرستش و کمک خداوند نیازمندیم. پس اگر از کسی کمک خواستیم در اعماق وجودمان قبول داشته باشیم که در حقیقت این خداوند است که ما را یاری و مدد می کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 -
از آیات 3و4 استفاده می شود که او قبل از آن که بخواهد در روز قیامت پاداش و یا عقاب کند بخشنده و مهربان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 -
مالک روز پاداش و قیامت است و در آن روز هر که را بخواهد می بخشد و هر که را بخواهد عذاب می کند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
صفت بخشندگی خود را قبل از صفت مهربانی خود بیان کرده است شاید منظور این باشد که می بخشد به خاطر بخشنده بودنش نه فقط به دلیل رحیم بودنش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 -
یعنی که ای مردم پرورنده و موجود کننده هر دو عالم دنیا و آخرت منم پس فقط حمد مخصوص من است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 -
همین که اولین آیه از قرآن کریم اشاره به نام الله و بخشندگی و مهربانیت او می نماید می خواهد به ما بفهماند که با چه بزرگواری روبه رو هستیم.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.