از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
1) لَهو : پرداختن انسان به چیزهایی است که او رااز مقاصد اصلی حیات باز می دارد. [ نظرات / امتیازها ]
8) تُسْئَلُ : بازخواست می شوی [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
1) (الهی‌ (لهو)): : سرگرم‌ کرده‌ [ نظرات / امتیازها ]
1) (تکاثر (کثر)) : تفاخر
 توضيح : مسابقه‌ ثروت‌ اندوزی‌، ‌به‌ رخ‌ یکدیگر کشیدن‌ ثروت‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) زُرتُم‌ُ : دیدار کردید، رو ‌به‌ رو شدید. [ نظرات / امتیازها ]
2) مقابر : جمع‌ (مقبرة): گورستانها. [ نظرات / امتیازها ]
3) کَلّا : چنین‌ نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) سَوف‌َ تَعلَمُون‌َ : ‌به‌ زودی‌ خواهید دانست‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) عِلْمَ الْیَقینِ : آگاهی‌ قطعی‌ و برهانی‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) لَتَرَوُن‌َّ : البته‌ حتما می‌بینید [ نظرات / امتیازها ]
7) عَیْنَ الْیَقینِ : شهود یقینی‌
 توضيح : دیدن‌ یقینی‌ «‌که‌ ‌از‌ علم‌ الیقین‌ مرتبه‌ای‌ بالاتر ‌است‌» [ نظرات / امتیازها ]
8) لَتُسئَلُن‌َّ : البته‌ حتما پرسیده‌ می‌شوید
 توضيح : البته‌ حتما بازخواست‌ می‌شوید [ نظرات / امتیازها ]
8) یَومَئِذٍ : در‌ ‌آن‌ روز [ نظرات / امتیازها ]
8) نعیم‌ : ناز و نعمت‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » راهنما
2) مَقابِرَ : جمع‌ (مقبرة)
 توضيح : مکانى است که قبرهاى متعددى در آن باشد. [ نظرات / امتیازها ]
 » مصطفوی
5) عِلم‌َ الیَقِین‌ِ : علمی‌ ‌است‌ ‌که‌ روی‌ یقین‌ و اطمینان‌ ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) عَیْنَ الْیَقینِ : علم‌ یقینی‌ ‌است‌ ‌که‌ صد ‌در‌ صد ‌باشد‌ و ‌با‌ چشم‌
 توضيح : و عین‌ الیقین‌ ‌که‌ ‌با‌ چشم‌ درک‌ میشود محکمتر و قویتر ‌است‌.
و بالاتر ‌از‌ ‌آن‌ مرتبه‌ حق‌ّ الیقین‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌خود‌ یقین‌ و ثبوت‌ ‌آن‌ حقیقت‌ ‌باشد‌ ‌فی‌ نفسه‌. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد رجب زاده - قاموس قرآن
1) تکاثر : افتخار به کثرت
 توضيح : تکاثر افتخار به کثرت مناقب است «تَکاثَرَ الْقَوْمُ» یعنى: قوم مناقب خویش را برشمردند. راغب گفته: مکاثر و تکاثر، معارضه و رقابت در کثرت مال و عزت است، ظاهراً در آیه قول راغب مراد است و تکاثر آن است که این مى‏خواهد مال و اعتبار خویش را زیاد کند آن نیز به رقابت آن، چنان مى‏خواهد یعنى رقابت در کثرت و عزت مشغولتان کرد تا عمرتان سر آمد ایضاً آیه [حدید:20]. [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر نمونه
1) تکاثر : فخر فروشی
 توضيح : "تکاثر" از ماده "کثرت" به معنی تفاخر و مباهات و فخر فروشی بر یکدیگر است
[ نظرات / امتیازها ]
1) الهکم :
 توضيح : الهکم " از ماده "لهو" به معنی سرگرم شدن به کارهای کوچک و غافل ماندن از اهداف و کارهای مهم است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
1) «أَلْهَی» : به خود مشغول و سرگرم داشت. غافل و بی‌خبر کرد [ نظرات / امتیازها ]
1) «التَّکَاثُرُ» : مسابقه افزون‌طلبی در اموال و اولاد، و مباهات بدان [ نظرات / امتیازها ]
2) «زُرْتُمْ» : دید و بازدید کردید
 توضيح : مراد از چنین ملاقات کردن و روبرو شدنی، مردن و در گورستانها دفن شدن است [ نظرات / امتیازها ]
2) «الْمَقَابِرَ» : جمع مَقْبَرَة، گورستانها. [ نظرات / امتیازها ]
3) «کَلاّ» : بس کنید! [ نظرات / امتیازها ]
4) «ثُمَّ کَلاّ» : باز هم هان! [ نظرات / امتیازها ]
5) «عِلْمَ الْیَقِینِ» : دانش راستین. آگاهی قطعی.
 توضيح : مراحل یقین سه‌تا است: علم‌الیقین و عین‌الیقین و حقّ‌الیقین (نگا: حجر / 99، واقعه / 95، حاقّه / 51). اضافه آنها، اضافه موصوف به صفت خود است. جواب (لَوْ) محذوف است. از قبیل: هرگز به سراغ این امور نمی‌رفتید و تفاخر و مباهات به این مسائل باطل نمی‌کردید. [ نظرات / امتیازها ]
6) «لَتَرَوُنَّ» : قطعاً و حتماً خواهید دید.
 توضيح : مراد آشکار شدن دوزخ است (نگا: شعراء / 91، نازعات / 36 [ نظرات / امتیازها ]
7) «عَیْنَ الْیَقِینِ» : دیدن یقینی. آگاهی حاصل از دیدن و مشاهده کردن.
 توضيح : مراد از دیدن دوزخ، در آن افتادن و چشیدن عذاب آن است (نگا: جزء عمّ شیخ محمّد عبده). [ نظرات / امتیازها ]
8) «ثُمَّ» : این واژه در اینجا برای ترتیب اخباری است؛ نه ترتیب زمانی. چرا که قبلاً حساب و کتاب و قضاوت انجام پذیرفته است (نگا: المصحف المیسّر). البتّه می‌تواند برای ترتیب زمانی هم باشد. چون در دوزخ برای عذاب بیشتر از دوزخیان سؤالاتی می‌شود (نگا: ملک / 8، مدّثّر / 42) [ نظرات / امتیازها ]
  مارال ابتهاج - تفسیر نور- حجه الاسلام قرائتی
1) التَّکاثُرُ : «تکاثر» از «کثرت» به معناى فزون‏طلبى و فخرفروشى به دیگران به واسطه کثرت اموال و اولاد است. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
1) الهاکم : مشغول ساخت شما را ، غافل کرد شما را [ نظرات / امتیازها ]
1) التکاثر : فخر فروشی و مباهات ، افزون طلبی ، مسابقه ثروت اندوزی [ نظرات / امتیازها ]
2) زرتم : زیارت کردید [ نظرات / امتیازها ]
2) المقابر : قبرها [ نظرات / امتیازها ]
3) کلا : هرگز چنین نیست [ نظرات / امتیازها ]
3) سوف : به زودی [ نظرات / امتیازها ]
3) تعلمون : می دانید [ نظرات / امتیازها ]
5) لو تعلمون : اگر می دانستید [ نظرات / امتیازها ]
5) علم الیقین : علم یقینی ، علم یقین آور [ نظرات / امتیازها ]
6) لترون : قطعاً خواهید دید ، حتماً می بینید [ نظرات / امتیازها ]
6) الحجیم : دوزخ ، جهنم ، آتش سوزان [ نظرات / امتیازها ]
7) عین الیقین : دیدنی یقین آور [ نظرات / امتیازها ]
8) لتسئلن : قطعاً مورد پرسش واقع می شوید ، حتماً حتماً بازخواست خواهید شد [ نظرات / امتیازها ]
8) عن النعیم : از نعمتها [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیر المیزان
1) لهو : هر کار بیهوده و بی‏ارزشی است
 توضيح : کلمه لهو به معنای هر کار بیهوده و بی‏ارزشی است که آدمی را از کار مهم و پر ارزش باز بدارد ، وقتی می‏گویند : الهاه کذا معنایش این است که آن کار بیهوده وی را مشغول به خود کرد و از کاری مهم‏تر بازش داشت و در قرآن کریم آمده : الهیکم التکاثر [ نظرات / امتیازها ]
2) مقابر : محل قبر [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
1) «الهاکم» : سرگرم شدن به امور جزئى و ناچیز است
 توضيح : «الهاکم» از «لهو» به معناى سرگرم شدن به امور جزئى و ناچیز است که انسان را از اهداف بلند باز دارد. [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - فرهنگ لغت المنجد
1) تکاثُر : زیاده طلبی [ نظرات / امتیازها ]
2) زُرتُم : دیدید - مشاهده کردید [ نظرات / امتیازها ]
 » فرهنگ لغت لاروس
6) لَتَرَوُنَّ : قطعاً میبینید [ نظرات / امتیازها ]