از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
65) پس بنده ای از بندگان ما را ( خضر نبی را ) یافتند که او را از جانب خود رحمتی داده ( وحی و نبوت ، طول عمر ، اختفاء از انظار و بی نیازی از مردم در زندگی ) و او را علم لدنّی و الهامی بدون واسطه آموخته بودیم ( علم به اسباب و مسبّبات عالم تکوین که برای عالم ایجاد تکلیف می کند ) . [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به او گفت: آیا ( اجازه می دهی ) از تو پیروی کنم به این هدف که از آنچه از علوم راهنمای واقع ، تعلیم شده ای به من بیاموزی؟ [ نظرات / امتیازها ]
67) گفت: بی شک تو هرگز در کنار من طاقت نخواهی آورد. [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه طاقت آوری بر چیزی که ( ظاهرش زشت و غیر عقلانی است و تو ) احاطه علمی بر ( باطن و مصالح واقعی ) آن نداری. [ نظرات / امتیازها ]
69) گفت: به زودی مرا به خواست خدا شکیبا خواهی یافت ، و هیچ دستوری را از تو نافرمانی نخواهم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
70) گفت: پس اگر از من پیروی می کنی از هیچ چیز ( از کارهای من ابتداء ) سؤال مکن تا خودم سخنی از ( باطن و حقیقت ) آن را برای تو آغاز کنم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
65) ( در آن جا ) بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت ( و موهبت عظیمی ) از سوی خود به او داده ، و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به او گفت: «آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح است ، به من بیاموزی؟» [ نظرات / امتیازها ]
67) گفت: «تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی! [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا باشی؟! [ نظرات / امتیازها ]
69) ( موسی ) گفت: «به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد!» [ نظرات / امتیازها ]
70) ( خضر ) گفت: «پس اگر می خواهی بدنبال من بیایی ، از هیچ چیز مپرس تا خودم ( به موقع ) آن را برای تو بازگو کنم.» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
65) پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خویش رحمتی بدو داده بودیم و از نزد خویش دانشی به او آموخته بودیم . [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی بدو گفت: آیا تو را پیروی کنم که به من از آنچه آموخته ای کمالی بیاموزی . [ نظرات / امتیازها ]
67) گفت تو به همراهی من هرگز شکیبایی نتوانی کرد . [ نظرات / امتیازها ]
68) چگونه در مورد چیزهایی که از راز آن واقف نیستی شکیبایی می کنی . [ نظرات / امتیازها ]
69) گفت: اگر خدا خواهد مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ باب نافرمانی تو نمی کنم . [ نظرات / امتیازها ]
70) گفت: اگر به دنبال من آمدی چیزی از من مپرس تا در باره آن مطلبی با تو بگویم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
65) در آنجا بنده ای از بندگان خاص ما را یافتند که او را رحمت و لطف خاصی از نزد خود عطا کردیم و هم از نزد خود وی را علم ( لدنّی و اسرار غیب الهی ) آموختیم. [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به آن شخص دانا ( و خضر زمان ) گفت: آیا من تبعیت ( و خدمت ) تو کنم تا از علم لدنّی خود مرا بیاموزی؟ [ نظرات / امتیازها ]
67) آن عالم پاسخ داد که تو هرگز نمی توانی که ( تحمل اسرار کرده و ) با من صبر پیشه کنی. [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه صبر توانی کرد بر چیزی که از علم آن آگهی کامل نیافته ای؟ [ نظرات / امتیازها ]
69) موسی گفت: به خواست خدا مرا با صبر و تحمل خواهی یافت و هرگز در هیچ امر با تو مخالفت نخواهم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
70) آن عالم گفت: پس اگر تابع من شدی دیگر از هر چه من کنم هیچ سؤال مکن تا وقتی که من خود تو را از آن راز آگاه سازم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
65) تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی آموخته بودیم. [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به او گفت: «آیا تو را- به شرط اینکه از بینشی که آموخته شده ای به من یاد دهی- پیروی کنم؟» [ نظرات / امتیازها ]
67) گفت: «تو هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی. [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه می توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی؟» [ نظرات / امتیازها ]
69) گفت: «ان شاء اللَّه مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
70) گفت: «اگر مرا پیروی می کنی ، پس از چیزی سؤال مکن ، تا [ خود ] از آن با تو سخن آغاز کنم.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
65) چون بدان جا رسیدند ، بنده ای از بندگان ما ( خِضْر ) را یافتند که از جانب خود رحمتی به او عطا کرده و از نزد خود دانشی به او آموخته بودیم . [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به او گفت : آیا اجازه می دهی به دنبال تو بیایم ، با این قرار که بخشی از آنچه را که به تو آموخته اند به من بیاموزی تا به وسیله آن به راه درست رهنمون شوم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
67) آن عالم ( خضر ) گفت : تو هرگز نمی توانی به همراه من باشی و بر روش آموزش من شکیبایی کنی . [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه بر چیزی که دانشت بدان احاطه ندارد شکیبایی می کنی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
69) موسی گفت : اگر خدا بخواهد مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد . [ نظرات / امتیازها ]
70) خضر گفت : اگر دنبال من آمدی ، از من درباره کاری که انجام می دهم چیزی مپرس تا خود از آن برای تو سخنی آغاز کنم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
65) پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را از نزد خود رحمتی داده و از پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته بودیم. [ نظرات / امتیازها ]
66) موسی به او گفت: آیا [ اذن می دهی که ] من تو را [ به این هدف ] پیروی کنم که از آنچه به تو آموخته اند ، مایه رشدی به من بیاموزی؟ [ نظرات / امتیازها ]
67) گفت: [ ای موسی! ] تو هرگز نمی توانی بر همراهی من شکیبایی ورزی. [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه می توانی بر چیزی که به آن احاطه [ علمی ] نداری شکیبایی ورزی؟ [ نظرات / امتیازها ]
69) گفت: اگر خدا بخواهد ، مرا شکیبا خواهی یافت ، و هیچ فرمانی را از تو مخالفت نخواهم کرد. [ نظرات / امتیازها ]
70) گفت: [ ای موسی! ] اگر دنبال من آمدی ، از هیچ چیز از من مپرس تا خودم درباره [ حقیقتِ ] آن با تو آغاز سخن کنم. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
65) نگاه بنده‏اى از بندگان ما [خضر] را یافتند که به او رحمتى از سوى خویش ارزانى داشته و از پیشگاه خود به او علم [لدنى‏] آموخته بودیم‏
[ نظرات / امتیازها ]
66) موسى به او گفت آیا مى‏توانم از شما پیروى کنم که از بینشى که آموخته‏اى به من نیز بیاموزى؟ (
[ نظرات / امتیازها ]
67) خضر] گفت تو هرگز همپاى من صبر نتوانى کرد
[ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه درباره چیزى که به آن علم و احاطه ندارى، صبر ورزى؟ (۶۸)
[ نظرات / امتیازها ]
69) [موسى‏] گفت ان شاء الله مرا شکیبا خواهى یافت، و از امر تو سرپیچى نمى‏کنم‏
[ نظرات / امتیازها ]
70) گفت اگر از من پیروى مى‏کنى از هیچ چیز از من سؤال مکن تا آنکه درباره آن با تو سخن بگویم‏
[ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
65) در آنجا بنده اى از بندگان خاصّ ما را (که جویاى او بودند) یافتند که او را رحمت و لطف خاصّى عطا کردیم و هم از نزد خود وى را علم (لدنّیّ و اسرار غیب الهى) بیاموختیم، [ نظرات / امتیازها ]
66) موسى به آن شخص دانا گفت: آیا اگر من تبعیّت و خدمت تو کنم از علم (لدنّیّ خود) مرا خواهى آموخت، [ نظرات / امتیازها ]
67) آن عالم پاسخ داد که تو هرگز نمى توانى که با من صبر پیشه کنى، [ نظرات / امتیازها ]
68) و چگونه صبر توانى کرد بر چیزى که اصلا از آن آگاهى نیافته اى ؟! [ نظرات / امتیازها ]
70) آن عالم باز گفت: پس اگر تابع من شدى دیگر از هر چه من مى کنم هیچ سؤال مکن تا وقتى که از آن راز تو را آگاه سازم [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
69) حضرت موسى به خضر فرمود: اگر خدا بخواهد تو مرا شخصى صابر خواهى یافت، و در مقابل هیچ گونه امر و فرمان تو نافرمانى نخواهم کرد [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
65) " پس [در آنجا] بنده ای از بندگانِ ما را یافتند [که] رحمتی از نزدِ خودمان به او داده ایم ؛ و او را از جانبِ خودمان ، عِلمی آموختیم! ". [ نظرات / امتیازها ]
66) " موسی به او گفت: «آیا [اجازه می دهی] از تو پِیروی نمایم که من را از آنچه به تو تعلیم داده شده ، رُشد [و کمال] بیاموزی؟» ". [ نظرات / امتیازها ]
67) " [او به موسی] گفت: «قطعاً تو هرگز نمی توانی با من ، صبر [و شکیبایی] نمایی!» ". [ نظرات / امتیازها ]
68) " «و چگونه بر آنچه [شناخت و] آگاهی به آن نداشته ای ، صبر [و شکیبایی] می نمایی [و از دلیل و حکمتِ آن ، سؤال نخواهی پُرسید]؟!» ". [ نظرات / امتیازها ]
69) " [موسی] گفت: «من را ، اگر خداوند بخواهد ، صبور [و شکیبا] خواهی یافت ؛ و [هیچ مخالفت و] نافرمانی برایِ [اَمر و] دستورِ تو نمی نمایم!» ". [ نظرات / امتیازها ]
70) " [او] گفت: «پس اگر از من پِیروی می نمایی ؛ پس از [هیچ] چیزی از من [سؤال] مَپُرس ، تا [خودم] یادی از آن را برایِ تو ایجاد نمایم!» ". [ نظرات / امتیازها ]