از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سمانه بيات - تفسیر المیزان
96) بصیر : بینا
 توضيح : "بصیر" از اسماء حسنای الهی است و معنایش علم به دیدنیهاست نه اینکه به معنای بینایی و دارای چشم باشد، در نتیجه بصیر از شعب اسم علیم است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر تسنیم
96) مزحزح : دور ساختن تدریجى
 توضيح : زحرح با زحّ (یزحّ زحّاً) به یک معنا و آن دور ساختن و دفع کردن است ؛ گرچه در نظر برخى مادّه زحزح به معناى مطلق دور ساختن نیست، بلکه مفهوم تدریج و تکرار نیز در آن اشراب شده و به معناى دور ساختن تدریجى است و به این صورت فرق با واژه هایى نظیر ردّ، درء و دفع و نظیر آن روشن مى شود [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه شخصی
94) فتمنوا : then you wish [ نظرات / امتیازها ]
94) صادقین : truthful [ نظرات / امتیازها ]