از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و ( یاد آرید ) هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم ، که شما را سخت شکنجه می کردند ، پسرانتان را بیرحمانه می کشتند و زنانتان را ( برای بیگاری ) زنده نگه می داشتند و در این ( کار برای شما ) ابتلا و امتحان بزرگی از جانب پروردگارتان بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : بسم الله الرحمن الرحیم
این آیه مشابه آیه 49 سوره‌ی بقره است، تنها با اختلاف یک کلمه و یک حرف، به جای کلمه‌ی « أَنجَیْنَاکُم»، «نَجَّیْنَاکُم» آمده‌است. اختلاف دو آیه در یک حرف «الف» است.
مقایسه یکنواختی و یکسانی ترجمه:
و ( به یاد آرید ) هنگامی که شما را از ( چنگال ) فرعونیان نجات دادیم که بدترین شکنجه را بر شما تحمیل می کردند ، پسران شما را دسته جمعی سر می بریدند و زن های شما را زنده نگه می داشتند ، و در این کار از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ ( برای شما ) بود. (2:49)
و ( یاد آرید ) هنگامی که شما را از فرعونیان نجات دادیم ، که شما را سخت شکنجه می کردند ، پسرانتان را بیرحمانه می کشتند و زنانتان را ( برای بیگاری ) زنده نگه می داشتند و در این ( کار برای شما ) ابتلا و امتحان بزرگی از جانب پروردگارتان بود. (7:141)
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( به خاطر بیاورید ) زمانی را که از ( چنگال ) فرعونیان نجاتتان بخشیدیم! آنها که پیوسته شما را شکنجه می دادند ، پسرانتان را می کشتند ، و زنانتان را ( برای خدمتکاری ) زنده می گذاشتند و در این ، آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : بسم الله الرحمن الرحیم
این آیه مشابه آیه 49 سوره‌ی بقره است، تنها با اختلاف یک کلمه و یک حرف، به جای کلمه‌ی « أَنجَیْنَاکُم»، «نَجَّیْنَاکُم» آمده‌است. اختلاف دو آیه در یک حرف «الف» است.
مقایسه یکنواختی و یکسانی ترجمه:
و ( نیز به یاد آورید ) آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند: پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را ( برای کنیزی ) زنده نگه می داشتند. و در اینها ، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. (2:49)
( به خاطر بیاورید ) زمانی را که از ( چنگال ) فرعونیان نجاتتان بخشیدیم! آنها که پیوسته شما را شکنجه می دادند ، پسرانتان را می کشتند ، و زنانتان را ( برای خدمتکاری ) زنده می گذاشتند و در این ، آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود. (7:141)
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که شما را به سختی عذاب می کردند و پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده نگه می داشتند و در این از پروردگارتان امتحانی بزرگ بود . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و ( یاد آرید ) هنگامی که شما را از چنگ فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت به عذاب و شکنجه می داشتند ، پسرانتان را کشته و زنان را زنده ( به اسارت و خدمتکاری ) می داشتند و این شما را از جانب خدا امتحان و تنبیه بزرگی بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و [ یاد کن ] هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند: پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده باقی می گذاشتند و در این ، برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : بسم الله الرحمن الرحیم
این آیه مشابه آیه 49 سوره‌ی بقره است، تنها با اختلاف یک کلمه و یک حرف، به جای کلمه‌ی « أَنجَیْنَاکُم»، «نَجَّیْنَاکُم» آمده‌است. اختلاف دو آیه در یک حرف «الف» است.
مقایسه یکنواختی و یکسانی ترجمه:
و [ به یاد آرید ] آن گاه که شما را از [ چنگ ] فرعونیان رهانیدیم [ آنان ] شما را سخت شکنجه می کردند پسران شما را سر می بریدند و زنهایتان را زنده می گذاشتند ، و در آن [ امر ، بلا و ] آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. (2:49)
و [ یاد کن ] هنگامی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند: پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده باقی می گذاشتند و در این ، برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. (7:141)
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و یاد کنید زمانی را که شما را از فرعونیان رهایی بخشیدیم . آنان پیوسته عذابی ناگوار بر شما تحمیل می کردند ; پسرانتان را می کشتند تا نسل شما را از بین ببرند و زنانتان را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده می گذاشتند ، و در آن ماجرا از جانب پروردگارتان آزمونی بزرگ بود . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و [ یاد کنید ] هنگامی را که شما را از [ چنگال ظالمانه ] فرعونیان نجات دادیم ، هم آنان که شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند ، [ و به شکلی گسترده ] پسرانتان را می کشتند ، و زنانتان را [ برای به عزا نشستن در مرگ پسران و بیگاری ] زنده می گذاشتند ، و برای شما در این [ امور ] آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و شما را از آل فرعون رهانیدیم. به عذابهاى سختتان مى‌آزردند، پسرانتان را مى‌کشتند و زنانتان را زنده مى‌گذاشتند و در این از جانب پروردگارتان آزمایشى بزرگ بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ابوالفضل بهرامپور
و [فراموش نکنید] هنگامى را که شما را از فرعونیان نجات دادیم. آنان شما را عذاب سختى مى‌کردند، پسرانتان را مى‌کشتند و زنانتان را زنده مى‌گذاشتند، و در این [گرفتارى‌ها] از پروردگارتان امتحان بزرگى بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
به خاطر بیارید آن روز و سال
که فرعونیان بد اندیش حال
شما را نمودند هر دم عذاب
شب و روز بودید زیشان به تاب
پسرهایتان را بکشتند زار
زنان در اسارت بگشته دچار
که این بود یک امتحان از خدا
که تا آزماید شکیب شما
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : بسم الله الرحمن الرحیم
این آیه مشابه آیه 49 سوره‌ی بقره است، تنها با اختلاف یک کلمه و یک حرف، به جای کلمه‌ی « أَنجَیْنَاکُم»، «نَجَّیْنَاکُم» آمده‌است. اختلاف دو آیه در یک حرف «الف» است.
● مرضیه اسدی - امید مجد
به خاطر بیارید دادم نجات
ز چنگال فرعونتان در حیات
از ایشان بدیدید یکسر عذاب
کشیدید بسیار زجر و عتاب
بکشتند ابناء تان بی گناه
زنان را همی داشتندی نگاه
شما را خداوند صاحب سجود
بدان رنجها و بلا آزمود
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و هنگامی که نجات دادیم شما را از خاندان فرعون که روا می‌داشتند بر شما عذاب زشت را به سختی می‌کشتند فرزندان شما را و می‌گذاشتند زنان شما را و در این بود بلائی از پروردگار شما گران‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه آیتی :
و شما را از آل فرعون رهانیدیم به عذابهای سختتان می آزردند ،، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بود
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
و [به یاد آرید] آنگاه که شما را از فرعونیان رهانیدیم، که شما را به خوارى سخت شکنجه مى‏کردند، پسرانتان را مى‏کشتند و زنانتان را زنده مى‏ گذاشتند، و شما را در این [گرفتارى‏] آزمونى بزرگ از پروردگارتان بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
141. And when We delivered you from Firon's people who subJected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
(Rappelez-vous) le moment où Nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur.

Traduction 2
(Rappelez-vous) le moment où Nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur.

Traduction 3
(Rappelez-vous) le moment où Nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur.

Traduction 4
[Rappelez-vous] le moment où Nous vous sauvâmes des gens de Pharaon [Rappelez-vous] le moment où Nous vous sauvâmes des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und (damals) als wir euch von den Leuten Pharaos erretteten, während sie euch eine schlimme Qual auferlegten, indem sie eure Sِhne umbrachten und (nur) eure Frauen am Leben lieکen. Darin (d. h. in dem, was die ؤgypter euch damals antaten) lag für euch eine schwere Prüfung von seiten eures Herrn.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه اسپانیائی :
Y cuando os salvamos de las gentes de Faraón, que os sometían a duro Y cuando os salvamos de las gentes de Faraón, que os sometían a duro castigo, matando sin piedad a vuestros hijos varones y dejando con vida a vuestras mujeres. Con esto os probó vuestro Señor duramente.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه ترکی :
Hani sizi Firavun soyundan kurtarmıştık. Size en ağır işkenceleri yapıyorlardı, aşağılık bir hale getiriyorlardı sizi, oğullarınızı. öldürüyorlar da kadınlarınızı bırakıyorlardı ve bunda da rabbinizden büyük bir sınama vardı size.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali
Hani sizi, Firavun sülâlesinin elinden kurtardığımız zaman, hatırlasanıza, size azabın kötüsünü yapıyorlardı; oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından büyük imtihan vardı.

Süleyman Ateş Meali
(Ey İsrâil oğulları), hatırlayın o zamanı ki biz sizi Fir'avn âilesinden kurtarmıştık. Onlar size azâbın en kötüsünü yapıyorlardı: "Oğullarınızı öldürüyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunda,size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.

Muhammed Esed Meali
Hani sizi Firavun soyundan kurtarmıştık. Size en ağır işkenceleri yapıyorlardı, aşağılık bir hale getiriyorlardı sizi, oğullarınızı öldürüyorlar da kadınlarınızı bırakıyorlardı ve bunda da Rabbinizden büyük bir sınama vardı size.

Ali Bulaç Meali
'Hani size dayanılmaz işkenceler yapan, kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı.'

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Ve "Hani, size dayanılmaz acılar çektiren; kadınlarınızı sağ bırakıp bölük bölük oğullarınızı katleden Firavun toplumunun elinden kurtarmıştık sizi! bu, Rabbinizin büyük bir sınamasıydı size" (diyerek Allahın sözlerini hatırlattı onlara). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني - خرمشاهی
و چنین بود که شما را [از دست‏] فرعونیان رهانیدیم که عذابى سخت به شما مى‏چشانیدند، پسرانتان را مى‏کشتند و زنان [و دختران‏]تان را [براى کنیزى‏] زنده نگاه مى‏داشتند و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - ترجمه خرمشاهی
و چنین بود که شما را از (دست‏) فرعونیان رهانیدیم که عذابى سخت به شما مى‏چشانیدند؛ پسرانتان را مى‏کشتند و زنان (و دختران‏)تان را (براى کنیزى‏) زنده نگاه مى‏داشتند و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن کریم با ترجمه و شرح واژگان از استاد ابوالفضل بهرام پور
و [ فراموش نکنید ] آنگاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم. آنها شمارا عذاب سختی می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این [ گرفتاری ها ] امتحان بزرگیاز پروردگارتان بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محسن رحيمي - انگلیسی-شاکر
and when we delivered you from firon's people who subjected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your lord [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمدامين احمدي فقيه
به یاد آورید آن‌گاه که شما را از چنگ و سلطه‌ی رژیم فرعون رهانیدیم، آن‌ها‌ شما را سخت شکنجه و آزار می‌کردند، پسرانتان را سر مى‌بریدند، و زنان و دخترانتان را برای کنیزی و بیگاری زنده نگه می‌داشتند؛ و در آن امر و گرفتاری، آزمایش بزرگی برای شما از سوی پروردگارتان بود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏به خاطر بیاورید زمانی را که از ( دست جور فرعون و ) فرعونیان شما را نجات دادیم . آنان که به شما بدترین عذاب را می‌رساندند ، ( و شما را به کارهای طاقت‌فرسا می‌گماشتند و همچون حیوانتان می‌انگاشتند ) . پسرانتان را می‌کشتند ( تا نسل شما کم شود ) و دخترانتان را ( برای خدمتکاری خود ) زنده نگاه می‌داشتند . در این ( شکنجه و آزار فرعون و فرعونیان ، و نجات بخشیدنتان از آن ) آزمایش بزرگی برایتان از جانب پروردگارتان بود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » کوثر
و هنگامى که شما را از فرعونیان نجات دادیم آنها شما را به شکنجه‏اى سخت خوار مى‏کردند، پسرانتان را مى‏کشتند و زنهایتان را زنده مى‏گذاشتند و شما را در این، آزمونى بزرگ از پروردگارتان بود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
ای بنی اسراییل! یادتان باشد که ما شما را از دست آل فرعون نجات دادیم؛ همان‌ها که شما را سخت شکنجه‌ می‌کردند و پسران‌تان را می‌کشتند و زنان‌تان را برای کنیزی زنده نگه می‌داشتند. البته این ماجرا برای شما امتحان و آزمایش بزرگ خدا بود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.