از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) ای انسان ، چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور نمود ( که به ربوبیت او کفر و به کرم او کفران ورزیدی ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) خدایی که تو را آفرید و اندام هایت را ( به قرار دادن هر عضوی در محل مناسب خود از بدن ، طبق حکمت بالغه ) درست و منظّم ساخت و ( با ایجاد توازن و تعاون میان اعضا در ایفاء اهداف مربوطه ) تعدیل کرد و سامان داد. [ نظرات / امتیازها ]
8) در هر صورت و شکلی که می خواست ( از نظر خصوصیات اعضا و اوصاف هیئت مجموع ) تو را ترکیب بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
9) چنین نیست ( که به کرم خدا مغرور شده باشید ) بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. [ نظرات / امتیازها ]
10) و البته بر شما نگهبانانی است. [ نظرات / امتیازها ]
11) بزرگوارانی نویسنده ( از فرشتگان ) . [ نظرات / امتیازها ]
12) که ( ظاهر و باطن و خلوص و ریا و مراتب کمال و نقص ) آنچه را می کنید می دانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟! [ نظرات / امتیازها ]
7) همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظّم ساخت ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. [ نظرات / امتیازها ]
9) ( آری ) آن گونه که شما می پندارید نیست بلکه شما روز جزا را منکرید! [ نظرات / امتیازها ]
10) و بی شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده ... [ نظرات / امتیازها ]
11) والا مقام و نویسنده ( اعمال نیک و بد شما ) ، [ نظرات / امتیازها ]
12) که می دانند شما چه می کنید! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) ای انسان چیست که تو را به پروردگار کریمت مغرور کرده است؟ . [ نظرات / امتیازها ]
7) پروردگاری که تو را آفریده و پرداخته و تناسب داده . [ نظرات / امتیازها ]
8) و به هر صورتی که خواسته ترکیب کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
9) اصلا شما روز جزا را دروغ می شمارید . [ نظرات / امتیازها ]
10) و گر نه او بر شما نگهبانان گماشته . [ نظرات / امتیازها ]
11) که نویسندگانی ارجمندند . [ نظرات / امتیازها ]
12) و هر چه بکنید می دانند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) ای انسان ، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی ( و نافرمانی او کردی ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) آن خدایی که تو را به وجود آورد و به صورتی تمام و کامل بیاراست و به اعتدال ( اندام و تناسب قوا ) برگزید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و حال آنکه به هر صورتی که خواستی ( جز این صورت زیبا هم ) خلق توانستی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
9) چنین نیست ( که شما کافران پنداشتید که معاد و قیامتی نیست ) بلکه شما ( از جهل ) روز جزا را تکذیب می کنید. [ نظرات / امتیازها ]
10) البته نگهبانها بر ( مراقبت احوال ) شما مأمورند. [ نظرات / امتیازها ]
11) که آنها نویسندگان ( اعمال شما و فرشته ) مقرب خدایند. [ نظرات / امتیازها ]
12) شما هر چه کنید همه را می دانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) ای انسان ، چه چیز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) همان کس که تو را آفرید ، و [ اندام ] تو را درست کرد ، و [ آن گاه ] تو را سامان بخشید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به هر صورتی که خواست ، تو را ترکیب کرد. [ نظرات / امتیازها ]
9) با این همه ، شما منکرِ [ روز ] جزایید. [ نظرات / امتیازها ]
10) و قطعاً بر شما نگهبانانی [ گماشته شده ] اند: [ نظرات / امتیازها ]
11) [ فرشتگان ] بزرگواری که نویسندگان [ اعمال شما ] هستند [ نظرات / امتیازها ]
12) آنچه را می کنید ، می دانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) ای انسان ، ای آن که قیامت را انکار می کنی ، چه چیز تو را به واسطه پروردگار بزرگوار و کریمت فریب داد و خام کرد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) آن خدایی که تو را آفرید ، سپس ، اندام هایت را سامان داد و با توازن دادن آنها تو را تعادل بخشید . [ نظرات / امتیازها ]
8) و در هر شکلی که خواست تو را ترکیب کرد . [ نظرات / امتیازها ]
9) نه ، جای آن نیست که به لطف و کرم خدا فریفته شوی; بلکه شما آدمیان ، روز جزا را دروغ می انگارید که کفر میورزید و عصیان می کنید . [ نظرات / امتیازها ]
10) و قطعاً فرشتگانی بر شما گمارده شده اند که نگهبان اعمالتان هستند; [ نظرات / امتیازها ]
11) فرشتگانی بزرگوار که اعمال شما را می نگارند ، [ نظرات / امتیازها ]
12) آنچه را انجام می دهید می دانند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) ای انسان! چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و نیکو ساخت و متعادل و متناسب قرار داد ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو را در هر نقش و صورتی که خواست ترکیب کرد. [ نظرات / امتیازها ]
9) این چنین نیست [ که سبب ارتکاب گناهانتان مغرور بودنتان به بزرگواری پروردگار باشد ] ، بلکه روز جزا را تکذیب می کنید [ و با این تکذیب ، راه گناه را به روی خود باز می نمایید ، ] [ نظرات / امتیازها ]
10) و بی تردید بر شما نگهبانانی گماشته اند [ نظرات / امتیازها ]
11) بزرگوارانی نویسنده [ نظرات / امتیازها ]
12) که آنچه را [ از خیر و شر ] انجام می دهید ، می دانند [ و ضبط می کنند. ] [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - خسروانی
6) ای‌ انسان‌ چه‌ چیز ترا مغرور کرده‌ و فریبت‌ داده‌ ‌است‌ ‌که‌ بخالق‌ ‌خود‌ خدعه‌ کنی‌ . [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ (پروردگار کریم‌ تو) ‌که‌ ترا آفریدو تراتسویه‌ کرد و ترا معتدل‌ قرار داد‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ ‌در‌ ‌هر‌ صورتی‌ ‌که‌ بخواهد ترا ترکیب‌ میکند

[ نظرات / امتیازها ]
9) 9-‌ زنهار (امر چنین‌ نیست‌ ‌که‌ می‌پندارید ‌که‌ نه‌ حسابی‌ ‌است‌ و نه‌ بعثی‌ ‌با‌ وضوح‌ مطلب‌ و اقامه‌ دلایل‌ جای‌ انکار باقی‌ نمانده‌ ‌است‌) بلکه‌ (بالاتر ‌از‌ ‌اینکه‌) ‌شما‌ جزاء ‌را‌ ‌هم‌ تکذیب‌ می‌کنید و دروغ‌ می‌پندارید‌-‌ و بقولی‌ بلکه‌ دینی‌ ‌که‌ محمّد صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ آورده‌ ‌است‌ و ‌آن‌ اسلام‌ ‌است‌ ‌شما‌ دروغ‌ می‌پندارید. [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ و حقّا ‌بر‌ ‌شما‌ نگهبانانی‌ ‌از‌ ملائکه‌ گماشته‌ ‌شده‌ ‌است‌ . [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ (‌اینکه‌ فرشتگان‌ نگهبان‌) ‌در‌ نزد ‌خدا‌ گرامی‌اند و نویسندگان‌ اعمال‌ بنی‌ آدمند. [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ میدانند آنچه‌ ‌را‌ ‌شما‌ میکنید . [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
6) 6‌-‌ ای‌ انسان‌ چه‌ چیز تو ‌را‌ ‌به‌ پروردگار کریمت‌ جری‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ پروردگاری‌ ‌که‌ تو ‌را‌ آفریده‌ و ساخته‌ و متعادل‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
8) 8‌-‌ و ‌در‌ ‌هر‌ شکلی‌ ‌که‌ خواسته‌ ترکیبت‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ نه‌، بلکه‌ جزا ‌را‌ تکذیب‌ می‌کنید. [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ حقا ‌که‌ ‌برای‌ ‌شما‌ نگهبانانی‌ هست‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ بزرگواران‌ نویسندگان‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ می‌دانند آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ می‌کنید [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
6) ای‌ انسان‌؟ چه‌ چیز تو ‌را‌ ‌در‌ برابر پروردگار کریمت‌ مغرور کرد و فریفت‌!» [ نظرات / امتیازها ]
7) آن‌ ‌که‌ تو ‌را‌ آفریدو سپس‌ تو ‌را‌ راست‌ و هموار کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
8) به‌ ‌هر‌ صورت‌ ‌که‌ خواست‌، تو ‌را‌ ترکیب‌ کرد و آفرید.» [ نظرات / امتیازها ]
9) آگاه‌ باشید ‌که‌ ‌اینکه‌ شمایید ‌که‌ ‌به‌ روز شمار کافر می‌شوید و ‌به‌ کیفر و جزا ‌را‌ دروغ‌ می‌شمارید.» [ نظرات / امتیازها ]
10) و ‌بر‌ ‌شما‌ محافظانی‌ گماشته‌ ‌شده‌ ‌است‌.» [ نظرات / امتیازها ]
11) آزادگان‌ و پاکانی‌ نویسنده‌اند.» [ نظرات / امتیازها ]
12) هر‌ کاری‌ ‌را‌ ‌که‌ انجام‌ دهید می‌دانند.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
6) ای‌ انسان‌ چه‌ چیز فریب‌ داد تو ‌را‌ بنا فرمانی‌ پروردگار ‌خود‌ ‌که‌ دارای‌ جود و بخشش‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) آنکه‌ آفرید تو ‌را‌ ‌پس‌ راست‌ و درست‌ نمود تو ‌را‌ ‌پس‌ معتدل‌ و متناسب‌ نمود تو ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌در‌ ‌هر‌ صورتی‌ ‌که‌ خواست‌ ترکیب‌ نمود تو ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) نباید مغرور بکرم‌ ‌خدا‌ شد بلکه‌ تکذیب‌ میکنید جزاء ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و همانا ‌بر‌ ‌شما‌ نگهبانانی‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
11) بزرگواران‌ نویسندگان‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) میدانند آنچه‌ ‌را‌ بجا میآورید [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
6) 6‌-‌ ای‌ انسان‌ غافل‌؟ چه‌ چیزی‌ تو ‌را‌ ‌به‌ پروردگار کریمت‌ مغرور کرد! [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ همان‌ پروردگاری‌ ‌که‌ تو ‌را‌ آفرید.بعدا اندام‌ تو ‌را‌ ‌با‌ یکدیگر متناسب‌ قرار داد. [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس‌ (مزاج‌ و اعضاء) تو ‌را‌ ترکیب‌ و تنظیم‌ کرد [ نظرات / امتیازها ]
9) 9‌-‌ نه‌، اینطور نیست‌. بلکه‌ ‌شما‌ دین‌ ‌را‌ تکذیب‌ میکنید [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ و یقینا نگهبانانی‌ مواظب‌ ‌شما‌ هستند [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ نویسندگانی‌ هستند گرامی‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌شما‌ انجام‌ میدهید میدانند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
6) ای‌ انسان‌ چه‌ چیز غره‌ کرد ترا ‌به‌ پروردگارت‌ ‌که‌ کریم‌ ‌است‌ (6) [ نظرات / امتیازها ]
7) آنکه‌ آفرید ترا ‌پس‌ تمام‌ اجزا گردانید ترا ‌پس‌ اندام‌ دادت‌ (7) [ نظرات / امتیازها ]
8) ‌در‌ ‌هر‌ صورتی‌ ‌که‌ خواست‌ بهم‌ آوردت‌ (8) [ نظرات / امتیازها ]
9) نه‌ چنین‌ ‌است‌ بلکه‌ تکذیب‌ مینماید جزا ‌را‌ (9) [ نظرات / امتیازها ]
10) و بدرستی‌ ‌که‌ ‌بر‌ شماست‌ نگهبانان‌ (10) [ نظرات / امتیازها ]
11) گرامیان‌ نویسندگان‌ (11) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
6) ای انسان (ضعیف ) چه چیز تو را در برابر پروردگار کریم و بزرگوارت غره نمود ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) آن که تو را خلق نمود ، پس راست و منظم کرد تو را و سپس تعادل بخشیدت . [ نظرات / امتیازها ]
8) در هر صو رت و ترکیبی که می خواست تو را شکل داد . [ نظرات / امتیازها ]
9) هر گز اینچنین نیست بلکه شما روز رستاخیز را تکذیب می کنید . [ نظرات / امتیازها ]
10) بدون شک بر شما نگهبانانی گمارده شده (تا اعمال نیک و بدتان را یادداشت کند ) [ نظرات / امتیازها ]
11) که این نویسندگان در نزد خداوند بسیار کرامت و بزرگواری دارند . [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر جوامع جلد ۶
6) اى انسان چه چیز تو را در بـرابـرپـروردگـار کـریـمـت مـغـرور ساخته ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) همان خدایى که تو را آفرید ومنظم و موزون ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
8) و در هر صورتى که مى خواست تو راترکیب نمود. [ نظرات / امتیازها ]
9) آنچنان که شما مى پندارید نیست , بـلـکـه شـمـا روز جـزارا منکرید. [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
6) ای انسان ، چه چیزی تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرده؟ [ نظرات / امتیازها ]