از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
97) ( در پاسخ یهودانی که می گویند ما با جبرئیل دشمنیم و از این رو تو را نیز نمی پذیریم ) بگو: هر کس دشمن جبرئیل باشد ( او در واقع دشمن خداست ، زیرا ) او قرآن را به امر یا اراده تکوینی خداوند بر قلب تو فرود آورده در حالی که تصدیق کننده است آنچه را که پیش از آن ( از کتاب های آسمانی ) بوده است ، و هدایت و بشارت است برای ایمان آورندگان. [ نظرات / امتیازها ]
98) هر کس با خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل دشمن باشد ( کافر است و ) مسلما خدا هم دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
97) ( آنها می گویند: «چون فرشته ای که وحی را بر تو نازل می کند ، جبرئیل است ، و ما با جبرئیل دشمن هستیم ، به تو ایمان نمی آوریم!» ) بگو: «کسی که دشمن جبرئیل باشد ( در حقیقت دشمن خداست ) چرا که او به فرمان خدا ، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند و هدایت و بشارت است برای مؤمنان.» [ نظرات / امتیازها ]
98) کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد ( کافر است و ) خداوند دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
97) بگو آن کس که دشمن جبرئیل است باید بداند که وی قرآن را باذن خدا بر قلب تو نازل کرده نه از پیش خود قرآنی که مصدق کتب آسمانی قبل و نیز هدایت و بشارت برای مؤمنین است . [ نظرات / امتیازها ]
98) کسی که دشمن خدا و ملائکه و رسولان او و جبرئیل و میکائیل است باید بداند که خدا هم دشمن کافران است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
97) بگو: هر کس با جبرئیل دشمن است ، او به فرمان خدا قرآن را به قلب تو رسانید در حالی که تصدیق سایر کتب آسمانی می کند و برای اهل ایمان هدایت و بشارت است. [ نظرات / امتیازها ]
98) هر کس با خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل دشمن است ( محققا کافر است و ) خدا هم دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
97) بگو: «کسی که دشمن جبرئیل است [ در واقع دشمن خداست ] چرا که او ، به فرمان خدا ، قرآن را بر قلبت نازل کرده است ، در حالی که مؤید [ کتابهای آسمانی ] پیش از آن ، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است.» [ نظرات / امتیازها ]
98) هر که دشمن خدا ، و فرشتگان و فرستادگان او ، و جبرئیل و میکائیل است [ بداند که ] خدا یقیناً دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
97) یهودیان به این بهانه به قرآن ایمان نمی آورند که با جبرئیل که آورنده وحی است دشمنند . ای پیامبر ، به آنان بگو : هر کس دشمن جبرئیل است ، نباید از کتاب الهی رویگردان شود ; چرا که جبرئیل به اذن خدا این کتاب را بر قلب تو نازل کرده است ; کتابی که حقانیت کتاب های آسمانی پیش از خود ، از جمله تورات راتأیید می کند و برای کسانی که به آن ایمان می آورند مایه هدایت و بشارت است . [ نظرات / امتیازها ]
98) هر کس دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و دشمن جبرئیل و میکائیل است ، کافر است و بی تردید خدا دشمن کافران است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
97) [ آنان می گویند: چون جبرئیل ، وحی را برای تو می آورد ما با او دشمنیم بنابراین به تو ایمان نمی آوریم ] بگو: هر که دشمن جیرئیل است [ دشمن خداست ] زیرا او قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو نازل کرده است ، در حالی که تصدیق کننده کتاب های پیش از خود و هدایت وبشارت برای مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
98) هر که با خدا و فرشتگان و رسولانش و جبرئیل و میکائیل دشمن باشد [ کافر است ] ، و بی تردید خدا دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
97) بگو ( به یهودیان) هرکس با جبرئیل دشمن باشد پس به راستی او (جبرئیل) نازل کرده آن را (قرآن را) بر قلب من به اذن خدا که تصدیق کننده است آن چه را که در دستان شماست (تورات) و هدایت و بشارت برای مومنان است. [ نظرات / امتیازها ]
98) هرکس دشمن خدا و فرشتگان اوپیامبران او وجبرئیل و میکائیل باشد پس قطعا خداوند دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
97) بگو: هر که دشمن جبرئیل است (آگاه باشد که) بى‏گمان او، آن (قرآن) را بر دلت با اذن خداوند فرو فرستاده است در حالى که آنچه را «3» پیش از آن بوده است راست مى‏شمارد و رهنمود و نویدى براى مؤمنان است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
97) بگو آن کسى که دشمن جبرئیل است جبرئیل وحى را بر قلب تو بامر پرورگار آورده در حالى که آن وحى تأیید میکند کتب موجود را و راهنما و مژده دهنده است براى مؤمنین‏ [ نظرات / امتیازها ]
98) هر کس که دشمن بدارد خدا و ملائکه و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل را بدرستى که خدا دشمن میدارد کافرین ر [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
97) (آنها مى‏گویند: «چون فرشته‏اى که وحى را بر تو نازل مى‏کند، جبرئیل است، و ما با جبرئیل دشمن هستیم، به تو ایمان نمى‏آوریم!») بگو: «کسى که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن خداست) چرا که او به فرمان خدا، قرآن را بر قلب تو نازل کرده است؛ در حالى که کتب آسمانى پیشین را تصدیق مى‏کند؛ و هدایت و بشارت است براى مؤمنان.» [ نظرات / امتیازها ]
97) بگو کسى که دشمن جبرئیل است [در واقع دشمن خداست] چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است در حالى که مؤید [کتابهاى آسمانى] پیش از آن و هدایت و بشارتى براى مؤمنان است [ نظرات / امتیازها ]
98) هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل است [بداند که] خدا یقینا دشمن کافران است [ نظرات / امتیازها ]
98) کسى که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد (کافر است؛ و) خداوند دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
97) Dis: ‹Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que C'est Lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur Ton coeur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce› [ نظرات / امتیازها ]
98) [Dis:] ‹Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Allah sera son ennemi] car Allah est l'ennemi des infidèles› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
97) بگو ای پیمبر به آن قوم و ایل
که دشمن بگشتند با جبرئیل
هر آنکس که با آن ملک شد عدو
شده خصم یکتا خدا نیز او
از آنرو که او خود به امر خدا
به فرمان و دستور آن کبریا
به قلبت رسانید آیات او
که تصدیق کرده کتب را نکو
دهد مژده بر مومنان خدا
هدایت نماید به راهی سزا [ نظرات / امتیازها ]
98) هر آنکس که با کردگار کریم
ملکها و پیغمبران سلیم
و جبرئیل و میکال گردد عدو
همانا که از کافران است او
خدا هم بود دشمن کافران
خصومت کند با همه منکران
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
97) بگو: هر که دشمن جبرئیل باشد پس بداند که او آن قرآن را به فرمان خدا بر قلب تو فروآورده ، که کتاب های پیشین را باور دارنده و مؤمنان را راهنما و مژدگان است. [ نظرات / امتیازها ]
98) و هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او جبرئیل و میکائیل باشد، پس خدا هم دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
97) Sag: Wer (auch immer) Gibril feind ist, so hat er ihn doch (den Qur'an) mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm (offenbart) war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen.
﴿٩٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
98) Wer Allah und Seinen Engeln und Seinen Gesandten und Gibril und Mikal feind ist, so ist Allah den Ungläubigen feind.
﴿٩٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
97) Say: "Whoever is an enemy to Jibril"- for surely he it is who has brought it down on your heart- with the permission of Allah, confirming what has gone before it, and as a Guidance and glad-tidings for the Believers. [ نظرات / امتیازها ]
98) "Whoever is an enemy to Allah, and His malaks and His rasuls, and Jibril and Mikal, then of course Allah is an enemy to the Unbelievers." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
97) SAY: 'Who is Gabriel's enemy? He has brought it down for your heart with God's permission, to confirm what came before it and as guidance and good news for believers. [ نظرات / امتیازها ]
98) Who is an enemy of God and His angels and His messengers, as well as of Gabriel and Michael? Anyhow, God is an enemy of disbelievers! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
97) Say (O Muhammad Peace be upon him ): "Whoever is an enemy to Jibrael (Gabriel) (let him die in his fury), for indeed he has brought it (this Qur'ân) down to your heart by Allâh's Permission, confirming what came before it [i.e. the Taurât (Torah) and the Injeel (Gospel)] and guidance and glad tidings for the believers. [ نظرات / امتیازها ]
98) Who is an enemy of God and His angels and His messengers, as well as of Gabriel and Michael? Anyhow, God is an enemy of disbelievers! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
97) Say: Whoever is an enemy to Gabriel-for he brings down the (revelation) to thy heart by God's will, a confirmation of what went before, and guidance and glad tidings for those who believe,- [ نظرات / امتیازها ]
98) Whoever is an enemy to God and His angels and apostles, to Gabriel and Michael,- Lo! God is an enemy to those who reject Faith. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
97) (97. Say (O Muhammad ): "Whoever is an enemy to Jibril (Gabriel) (let him die in his fury), for indeed he has brought it (this Qur'an) down to your heart by Allah's permission, confirming what came before it (i.e. the Tawrah and the Injil) and guidance and glad tidings for the believers). [ نظرات / امتیازها ]
98) (98. "Whoever is an enemy to Allah, His Angels, His Messengers, Jibril and Mika'il, then verily, Allah is an enemy to the disbelievers.'')
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
97) Say (O Muhammad, to mankind): Who is an enemy to Gabriel! For he it is who hath revealed (this Scripture) to thy heart by Allah's leave, confirming that which was (revealed) before it, and a guidance and glad tidings to believers; [ نظرات / امتیازها ]
98) Who is an enemy of God and His angels and His messengers, as well as of Gabriel and Michael? Anyhow, God is an enemy of disbelievers! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
97) Say: Whoever is the enemy of Jibreel-- for surely he revealed it to your heart by Allah's command, verifying that which is before it and guidance and good news for the believers.
[ نظرات / امتیازها ]
98) Who is an enemy of God and His angels and His messengers, as well as of Gabriel and Michael? Anyhow, God is an enemy of disbelievers! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
97) (به یهودیان) بگو: «کسی که دشمن جبرئیل بوده است (دشمن خداست). به‌راستی او [:جبرئیل]، به فرمان خدا، آن [:قرآن] را بر قلبت نازل کرده، در حالی که تصدیق‌کننده‌ی آنچه [:از کتاب‌های آسمانی] پیش روی اوست، و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است.»
﴿٩٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
98) هر کس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگانش و جبرئیل و میکائیل بوده است (کافر است)؛ پس خدا بی‌گمان دشمنی برای کافران است.
﴿٩٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
97) 言ってやるがいい(ムハンマドよ)。「ジブリールに敵対するのは,誰であるのか。本当にかれこそは,アッラーの御許しにより,先にあるものを確証し,また信者への導き,吉報として,あなたの心に(主の啓示を)下す者である。
﴿٩٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
98) アッラーとその諸々の天使,使徒およびジブリールとミーカールに敵対する者は,誰であるのか。本当にアッラーこそ不信心者にとっては敵である。」
﴿٩٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
97) (یهودیان به پیامبر می‌گویند: چون جبرئیل، علیه‌السّلام، وحی و دستورهای الاهی را برایت می‌آورد، ما با وی دشمن هستیم، بنابراین به تو ایمان نمی‌آوریم) بگو: هر کسی دشمن جبرئیل، علیه‌السّلام، باشد، دشمن خداوند است، زیرا او قرآن را به دستور و اجازه‌ی خداوند بر قلبت نازل کرده است، در حالی که قرآن گواهی دهنده و تأیید کننده‌ی کتاب‌های پیش از آن است، و قرآن هدایت‌کننده و مژده‌دهنده برای مؤمنان است.
[ نظرات / امتیازها ]
98) هر کسی با خداوند و فرشتگانش و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل، علیهم‌السّلام، دشمن باشد، کافر است، و همانا خداوند دشمن کافران است.
[ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
97) بگو هر کس دشمن جبرئیل باشد [بداند] که جبرئیل آن را به دستور الهى بر دل تو نازل کرده است و آن همخوان کتابهایى است که پیشاپیش آن است و راهنما و مژده‏بخش مؤمنان است‏. [ نظرات / امتیازها ]
98) کسى که دشمن خداوند و فرشتگان او و پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل باشد [کافر است‏] و خداوند دشمن کافران است‏ . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
98) هر که دشمن خدا و فرشتگان او و پیامبرانش و جبریل و میکال باشد، خدا هم دشمن کافران است [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
97) بگو کسی که با جبرئیل به خاطر آنکه از نظر آنان، قرآن را بر یکی از یهودیان نازل نکرده است، دشمن باشد در حقیقت دشمن خداست. زیرا او تنها به فرمان خدا، این کتاب را که کتب آسمانیِ پیشین را تصدیق می‌کند و موجب هدایت و بشارت مومنان است، بر قلب تو نازل کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
98) کسی که دشمن خدا، فرشتگان و فرستادگان وی و نیز دشمن جبرئیل و میکائیل باشد، کافر است و خداوند هم با کافران دشمن است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدرضا شفيعي - آیت الله ابطحی
98) کسى که دشمن خدا و ملائکه‏‌اش و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد، پس قطعا خدا هم دشمن کافران است. [ نظرات / امتیازها ]