از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - مهدی محمودیان
17) ما أَکْفَرَهُ : چقدر کفر پیشه است ، چقدر ناسپاس است . [ نظرات / امتیازها ]
19) فَقَدَّرَهُ : پس اندازه گیری نمود آن را . [ نظرات / امتیازها ]
20) یَسَّرَهُ : آسان نمود برای او [ نظرات / امتیازها ]
21) أَماتَهُ : میراند او را . [ نظرات / امتیازها ]
21) فَأَقْبَرَهُ : پس در قبر نمود او را. [ نظرات / امتیازها ]
22) أَنْشَرَهُ : زنده کرد او را. [ نظرات / امتیازها ]
23) لَمَّا یَقْضِ : هنوز انجام نداده است . [ نظرات / امتیازها ]
23) أَمَرَهُ : امر کرد به او . [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - استاد خرمدل
17) ‏« قُتِلَ الإِنسَانُ»!: : کشته باد انسان ! نفرین بر بشر !
 توضيح : واژه ( قُتِلَ ) برای دعا ، و مراد از ( انسان ) جنس بشر است . [ نظرات / امتیازها ]
19) « قَدَّرَهُ » : : قدرت و توانائی بدو داده است
 توضيح : . اندازه‌گیری دقیقی در ساختارش به کار رفته است . هر یک از اندامهای او را برای کاری و مناسب با سایر اعضاء آفریده است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
20) « السَّبِیلَ » : راه تشخیص هدایت و ضلالت و خوبی و بدی [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
17) قُتِلَ : کشته باد ، مرگ بر او [ نظرات / امتیازها ]
17) ما أَکْفَرَهُ فعل تعجب : کشچه کفر پیشه است ، چه ناسپاس است [ نظرات / امتیازها ]
19) قدر : موزون کرد ، سامان داد [ نظرات / امتیازها ]
20) یسر : آسان نمود [ نظرات / امتیازها ]
21) امات : میراند [ نظرات / امتیازها ]
21) اقبر : به گور برد [ نظرات / امتیازها ]
22) اذا شاء : وقتی که بخواهد [ نظرات / امتیازها ]
22) انشر : زنده کرد
 توضيح : به حساب اینکه جواب شرط است مضارع هم معنی می شود : زنده می کند [ نظرات / امتیازها ]
23) کلا : چنین نیست [ نظرات / امتیازها ]
23) لما یقض : هنوز انجام نداده است ، هنوز به وظیفه عمل نکرده [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
23) «کَلاّ» : حَقّا. هرگزا هرگز. [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
21) «أَقْبَرَهُ» : وارد گورش گردانْد. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر روشن
17) ما أَکْفَرَهُ : چه چیزی اورا به کفر واداشته است [ نظرات / امتیازها ]
21) فَأَقْبَرَهُ : پس به قبر پوشانده است [ نظرات / امتیازها ]
22) أَنْشَرَهُ : نشردادن [ نظرات / امتیازها ]
23) لَمَّا یَقْضِ : هنوز تمام نشده است [ نظرات / امتیازها ]
 » مصطفی خرمدل
21) «أمَاتَهُ» : او را می‌راند. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - ترجمة المیزان
22) انشار : زنده کردن بعد از مرگ به منظور تصرف است
 توضيح : کلمه انشار به معنای زنده کردن بعد از مرگ به منظور تصرف است ، همچنان که جامه را بعد از تا کردن و پیچیدن دوباره باز می‏کنند ، [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نمونه
19) قدره : اندازه‏گیرى و موزون ساختن
 توضيح : قدره از ماده تقدیر به معنى اندازه‏گیرى و موزون ساختن است. [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد خرمدل
22) أَنْشَرَهُ : زنده اش گرداند [ نظرات / امتیازها ]
23) لَمَّا یَقْضِ : هنوز انجام نداده است [ نظرات / امتیازها ]
  محمد هادي مؤذن جامي - تفسیر راهنما
19) فقدره : و اندازه های او را مشخص ساخت
 توضيح : حدّ نهایى و اندازه هر چیزى را «قدر» آن مى گویند (مقاییس اللغة). بنابراین، تقدیر; یعنى، اندازه و مقدار چیزى را مشخص ساختن. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي حاجي احمدي - مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz
19) قدر : اندازه ؛ اندازه گیری؛ حد نهائی هر چیز؛ قسمت؛ سرنوشت؛ ضیق و تنگی؛ارزش و مقام و منزلت؛ و قدرت و توانائی
 توضيح : 🍁#قدر یعنی چه؟
🔹قدر در لغت :
🌱قدر در لغت به معانی اندازه ؛ اندازه گیری؛ حد نهائی هر چیز؛ قسمت؛ سرنوشت؛ ضیق و تنگی و ارزش و مقام و منزلت آمده است.
برخی قدرت و توانائی را هم ذکر کرده اند.(تفسیر نور استاد خرمدل)
🔺نکته:
به نظر می رسد به بیان علمی؛ قدر؛ " فرمول تشکیل و تعیین مقدار و اندازه عناصرتشکیل دهنده هر چیز" باشد.
🌴تقدیر:
تعیین؛ اندازه‏گیرى و مقدار چیزی را مشخص کردن؛
موزون ساختن و سامان دادن چیزی
دقّت و تفکر در متعادل ساختن امور و مهیّا ساختن آنها (لسان العرب).
🍂تقدیر از دیدگاه راغب اصفهانی :
1- اعطاء قدرت بر اشیاء
2- قرار دادن مقدار و وجه مخصوص بر اشیاء به اقتضای حکمت.
🌱مثلاً تقدیر هسته خرما در آن است که از آن خرما بروید و تقدیر منی انسان آن است که از آن ؛ انسان بوجود آید.
🌴مقدرات: تقدیر ها، قسمتها، نصیب ها و سرنوشت انسان
🌱مقدَّر: چیز تقدیر شده، نوشته شده و اندازه نموده شده
آن چیزی است که خداوند متعال، بندگان خود را به حدود آن محدود ساخته است.
🔹قدر در اصطلاح :
🌱معنای اصطلاحی «قدر» عبارت است از "ویژگی هستی و وجود هر چیز و چگونگی آفرینش آن"
به عبارت دیگر، اندازه و محدوده وجودی هر چیز، «قدر» نام دارد.(المیزان)
🌱گفته می شود "شب قدر"، شب اندازه گیری است و تقدیر و سرنوشت رخدادهای هر سال از جمله زندگی، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و مانند آن، در آن شب تعیین می شود.
🌱به استناد معنای ضیق و تنگی برای "قدر" برخی بیان کرده اند که با نزول فرشتگان به زمین در شب قدر، زمین تنگ می گردد که این استنباط چنگی به دل نمی زند.
🔹قدر در قرآن کریم:
🌱 کلمه «قدر»و مشتقات آن 59 بار در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است.
🌴 «قدر» در قرآن کریم در سه معنی بکار رفته است:
1- مقام و منزلت.
💐 « و ما قدروا اللّه حقّ قدره» انعام /91
آن گونه که باید، مقام و منزلت الهى را نشناختند.
2- تقدیر و سرنوشت.
💐 « جئت على قدر یا موسى» طه / 40
اى موسى تو بنا بر تقدیر (الهى به این مکان مقدّس) آمده‌اى.
3- تنگى و سختى.
💐 «و من قدر علیه رزقه...» طلاق / 7
کسى که رزق و روزى بر او تنگ و سخت شود.
🔹قدر در روایات:
🌴امام رضا (ع) در معنای قدر:
«تقدیر الشی ء، طوله و عرضه »
اندازه گیری هر چیز اعم از طول و عرض آن است ( المحاسن البرقی)
🌴روایت دیگر از امام رضا(ع) :
«اندازه هر چیز اعم از طول وعرض و بقای آن است » (بحار الانوار)
🌱از این روایت استفاده می شود که «قدر» به معنای ویژگی های طبیعی و جسمانی چیزهاست که شامل شکل حدود، طول، عرض و موقعیت های مکانی و زمانی آنها می گردد و تمام موجودات مادی و طبیعی را در بر می گیرد.
🔺نکته:
🍃 ترکیب "لیالی قدر" غلط است.
🔹احتمالات قوی موجود برای اینکه یکی از شبهای 19،21،23 رمضان،شب قدر است، سبب شده است به مرور زمان، برای این سه شب علی الخصوص در تدارک برنامه های خاص آن؛ اسم "لیالی قدر" یا " شبهای قدر"جا بیفتد.
🌱این ترکیب به استناد صریح آیات قرآن کریم که "شب قدر" را "فقط یک شب" و نه چند شب معرفی میکند، غلط مصطلح است.
🌱بکوشیم از آن استفاده نکنیم. 🌷 [ نظرات / امتیازها ]
 » مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz
18) اَیّ : کدام [ نظرات / امتیازها ]
18) شَی : شی؛ چیز [ نظرات / امتیازها ]
18) خَلَقَهُ : خلق کرد او را ؛ آفرید او را [ نظرات / امتیازها ]
19) نُطفه : نطفه ؛ یاختة تشکیل شده از ترکیب یک جفت و به طور کلی موجود در حال پیدایش از چنین یاخته ای؛ آب منی [ نظرات / امتیازها ]
19) خَلَقَهُ : خلق کرد او را ؛ آفرید او را [ نظرات / امتیازها ]
19) قَدَّرَهُ : اندازه های اور ا مشخص کرد؛ قدرت و توانائی به او داد. [ نظرات / امتیازها ]
20) ثمَّ : سپس [ نظرات / امتیازها ]
20) سبیل : راه؛ روش [ نظرات / امتیازها ]
21) قبر : قبر /qabr/ در لغت به معنی "#گور" و جایی است که مرده را در آن دفن می‌کنند. در قدیم برای گور واژه «#نهفت» و واژه‌هایی چون #گورگاه و #گورجای هم به‌کار می ‌رفته‌است. 🌱واژه قبر؛ معرب «گور» است. "#قُبور جمع آن است. 🌱#آرامگاه، #تربت، #خاکجا، #ضریح، #لحد، #مثوی، #مدفن، #مرقد، #مزار؛ معادل های دیگر فارسی برای قبر هستند.
 توضيح : 🍁#قبر یعنی چه؟
🔹قبر در لغت:
🌱قبر /qabr/ در لغت به معنی "#گور" و جایی است که مرده را در آن دفن می‌کنند. در قدیم برای گور واژه «#نهفت» و واژه‌هایی چون #گورگاه و #گورجای هم به‌کار می ‌رفته‌است.
🌱واژه قبر؛ معرب «گور» است. "#قبور جمع آن است.
🌱#آرامگاه، #تربت، #خاکجا، #ضریح، #لحد، #مثوی، #مدفن، #مرقد، #مزار؛ معادل های دیگر فارسی برای قبر هستند.
معانی دیگری از جمله گودال , سخت , بم , خطرناک , بزرگ , مهم , موقر , سنگین , نقش کردن , تراشیدن , حفر , دفن و در گرو قرار دادن هم برای قبر بکار رفته است.
🌱#آرامگاه یا #مقبره : اگر از محل دفن افراد؛ با احترام یاد شود به آن "آرامگاه" یا "مَقبره" (جمع مقابر) می‌گویند.
🌱#مزار: اگر محل دفن؛ محل زیارت شود به آن "مزار" گفته می‌شود.
🌱#تربت و خاک: محل دفن افراد مقدس و مرشدان دینی را "تربت" و "خاک" می‌نامند.
🔹#قبر در اصطلاح :
🌱گور یا قَبر یا مدفن؛ حفره‌ای در زمین است که مردگان را در آن به خاک می‌ سپارند.
🌱#قبرستان؛ #گورستان و #آرامستان:
محلی که گورهای زیادی در آن در کنار هم کنده شود گورستان یا قبرستان نام دارد که شهرداری‌ ها با توجیه محترمانه کردن آن و از دهه ۸۰ خورشیدی اصطلاح آرامستان را به جای آن به‌ کار می‌برند.
🔺نکته:
بدون استناد ادبی؛ واژه گور به مرور زمان بیانگر یک نوع اسائه ادب و بی حرمتی به متوفی تلقی شده و به مرور در مکالمات رسمی جای خود را به واژه های محترمانه اصطلاحی، مانند قبر؛ مدفن؛ مزار و مرقد داده است. 🌷 [ نظرات / امتیازها ]
23) کَلّا : چنین نیست؛ هرگز؛نه هرگز؛ نباید چنین کرد؛ به راستی؛ حقّا. [ نظرات / امتیازها ]