از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر قرطبی
1) بسم الله : آغاز می کنم کارها را با نام خدا
 توضيح : امام صادق علیه السلام : بسم الله تاج سورهاست تنها در سوره برائت بسم الله نیامده و به فرموده علی علیه السلام به خاطر ان است که بسم الله کلمه امان و رحمت است و اعلام برائت از کفار و مشرکان با اظهار محبت و رحمت سازگار نیست و بسم الله نشانه توحید است . [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه قليچ خاني
1) الله :
 توضيح : اسم ذاتی که جامع همه کمالات میباشد [ نظرات / امتیازها ]
2) حمد :
 توضيح : ثنا وستایش دربرابر عمل جمیلی که ثناشونده به اختیار خود انحام داده است [ نظرات / امتیازها ]
2) رب :
 توضيح : لغتی غیر از مربی است وبه کسی اطلاق میشود که شان او سوق دادن اشیا به سوی کمال وتربیت انها باشدواین صفت به صورتی پایدار در او باشد [ نظرات / امتیازها ]
2) عالمین :
 توضيح : مفرد ان عالم است ومعنایش انچه ممکن است با ان علم یافت شود [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - القرآن الکریم
1) الرحمن : بسیار بخشنده- بسیار عطا کننده- هستی بخش
 توضيح : « رحمان » اشاره به رحمت عام و گسترده خداوند دارد که بر مؤمن وکافر افاضه می شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » قرآن الکریم( مهدی محمودیان)
1) الرّحیم : بسیار مهربان و صاحب بخشش
 توضيح : « رحیم» دلالت بر نعمت دائم و رحمت ثابت خداوند دارد که بر مؤمن افاضه می شود . « رحیم» اشاره است به رحمت خاص خداوند. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا عابدي
2) العالمین : جهانیان
 توضيح : منظور از جهانیان عالم اذلی و عالم ابدی و بیش از یک جهان می باشد .
خداوند بر دو عالم حاکم است [ نظرات / امتیازها ]
3) رحمن : بسیار بخشنده
 توضيح : حد و اندازه ای برای بخشش بی کران الهی وجود ندارد
و قابل مقایسه با هیچ چیز نمی باشد [ نظرات / امتیازها ]
  ريحانه آشتياني - نسیم حیات
1) حَمد : وصف کمال وجمال
 توضيح : جنس حمدیاآن حمدمخصوص ازآن خدای رب العالمین است. [ نظرات / امتیازها ]
2) رَبّ : پروردگار
 توضيح : رب یعنی مالک وصاحب اختیاری که مملوک خودراتربیت میکند. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - ابوالفضل بهرام پور
2) حمد : وصف کمال و جمال
 توضيح : شکر ، قدر دانی از نعمت داده شده [ نظرات / امتیازها ]
3) رحمن : بسیار بخشنده ، هستی بخش [ نظرات / امتیازها ]
4) مالک : صاحب ، دارنده [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرامپور
1) رحمن : بسیار بخشنده، هستی بخش [ نظرات / امتیازها ]
2) رب : پروردگار،صاحب [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور
4) الدین : جزا و داوری [ نظرات / امتیازها ]
  فرامرز ميرشکار - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
1) رحیم : بخشاینده
 توضيح : بخشاینده ی مغفرتهاوشفاعتها وهدایتها [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - آشنایی با قرآن جلد 2، مرتضی مطهری؛
1) لفظ جلاله الله : خدا، خداوند
 توضيح : الله یکی از نام های خداست. نامگذاری هائی که برای افراد و یا اشیاء می کنند گاهی از نوع علامت است و گاهی از نوع وصف.
در قسم اول گرچه اسماء خودشان دارای معانی هستند ولی معنای آن ها منظور نظر نگردیده; بلکه تنها برای تشخیص و بازشناسی این اسم گذاشته شده است و لذا حکم یک علامت را بیشتر ندارد. چه بسا در این گونه موارد معنای نام علاوه بر این که حکایت گر اوصاف صاحب نام نیست، ممکن است ضد آن هم باشد مثل آن که نام غلامان سیاه را کافور می نهادند! (بر عکس نهند نام زنگی کافور)
در قسم دوم نام، حکایت گر شانی از شئون صاحب نام است و صفتی از صفات او را بیان می کند.
پروردگار متعال نامی که صرفا جنبه علامت داشته باشد، ندارد و تمام نام های او، نمایان گر حقیقتی از حقایق ذات مقدس او است.
در قرآن کریم در حدود صد اسم برای خداوند آمده است که در واقع صد صفت است که نمونه آن ها را در همین سوره ملاحظه می نمائید: الله، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین، ولی هیچ کدام جامعیتی را که این نام دارد، ندارند; چون آن ها هر کدام یکی از کمالات او را نشان می دهند ولی این نام، نمایان گر ذات مستجمع جمع صفات کمالیه است.
کلمه الله در اصل الاله بوده است و همزه بخاطر کثرت استعمال حذف گردیده است.
درباره ریشه لغت الله چند نظر وجود دارد بعضی گفته اند این کلمه از اله مشتق است و بعضی دیگر گفته اند که از وله گرفته شده است و اله فعال بمعنای مفعول است مانند کتاب بمعنای مکتوب.
اگر از اله مشتق شده باشد یعنی ذات شایسته پرستش که کامل از جمیع جهات است. چون موجودی که خودش مخلوق دیگری است و یا دارای نقص است; شایسته پرستش نخواهد بود، پس همین که گفته می شود الاله یعنی آن ذاتی که بگونه ایست که او را باید پرستش کرد و قهرا این معانی در این کلمه نهفته است، ذات مستجمع جمیع کمالیه و مبرا از هر گونه سلب و نقص.
و اگر از وله مشتق شده باشد، وله یعنی تحیر، واله یعنی حیران و یا بمعنی عاشق و شیدا است و از این جهت خداوند را الله گفته اند که عقل ها در مقابل ذات مقدسش حیران و یا متوجه و عاشق او و پناهنده به اویند.
سیبویه، از ائمه علمای صرف و نحو ادبیات عرب است و در اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم هجری زندگی می کرده است. وی که در فن خودش نبوغ داشته و کتابش را که با الکتاب معروف است در این فن نظیر منطق ارسطو در منطق و مجسطی بطلمیوس در علم هیئت، شمرده اند و سخنش در ادب عربی سند محسوب می گردد و از طرفداران این نظر است که ریشه کلمه الله «وله » به معنای حیرت در مقابل عظمت و یا وله و عشق است:
مثنوی مولوی نظر او را نقل کرده و می گوید.
معنی الله گفت آن سیبویه یولهون فی الحوائج هم لدیه
گفت الهنا فی حوائجنا الیک و التمسناها و جدناها لدیک
مولوی آن حالتی را یاد آوری می کند که انسان دردی پیدا کرده و بیچاره گشته و بی اختیار بسوی نقطه ای روی می آورد وپناهنده می شود، او «الله » است!!
صد هزاران عاقل اندر وقت درد جمله نالان پیش آن دیان فرد
بلکه جمله ماهیان در موجها جمله پرندگان در اوج ها
بلکه جمله موج ها بازیکنان ذوق و شوقش را عیان اندر عیان
تنها انسان ها نیستند که در وقت نیاز بسوی او روی می آورند; ماهی های دریا در میان امواج و پرندگان در اوج آسمان ها; بلکه همان موج های بیجان هم نالان در پیش الله هستند!!
و احتمال قوی دارد که اله و وله دو لهجه از یک لغت باشد، یعنی اول وله بوده و بعد آنرا بصورت اله استعمال کرده اند; و وقتی آنرا بصورت اله تلفظ نمودند معنی پرستش هم پیدا کرده است; بنابراین معنی الله چنین می شود: آن ذاتی که همه موجودات; ناآگاهانه واله او هستند و او تنها حقیقتی است که شایستگی پرستش دارد.

ترجمه الله

می توان گفت که در فارسی لغتی مترادف کلمه الله که بشود جای آن گذارد نداریم، و هیچ کدام رساننده تمام معنی الله نیستند. زیرا اگر بجای الله «خدا» بگذاریم رسا نخواهد بود، چون خدا مخفف «خودآی » است و رساننده تعبیری است که فیلسوفان می کنند، یعنی «واجب الوجود» و یا شاید به کلمه غنی که در قرآن آمده است نزدیک تر باشد تا به الله. و اگر خداوند استعمال شود باز رسا نخواهد بود زیرا خداوند یعنی صاحب، و اگر چه الله خداوند هم هست ولی مرادف با خداوند نیت; خداوند یک شان از شئون الله است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر مجمع البیان جلد
2) رب : پروردگار
 توضيح : واژه «ربّ» به معناى پروردگار است. امّا معانى دیگرى نیز براى آن آمده است؛ که عبارتند از:

1. بزرگ و مورد اطاعت و احترام؛
2. مالک؛ چنانکه پیامبر(ص) به فردى فرمود: «أ ربّ غنم أمْ ربّ ابل؟» (تو مالک گوسفندى یا شتر؟)
3. بخشاینده و مهربان؛

یادآور مى شود که واژه «ربّ»، درمورد خداى یکتا به تنهایى بکار مى رود و در سایر موارد با اضافه مى آید؛ مانند: «ربُ الدّار»، که به معناى صاحبخانه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر مجمع البیان جلد ۱
2) حمد : ستایش، سپاس
 توضيح : واژه «حمد» با واژه «مدح» و «سپاس»، معنا و مفهومى نزدیک دارد؛ معنایى متّضاد با واژه هاى «ذمّ»، «هجا» و «کفران».

در ستایش مقرّر نشده است که باید دربرابر نعمت، سپاسگزار شد؛ امّا شکر و سپاس تنها دربرابر نعمت و نیکى قرار دارد. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد حسن (محمود) سبط الشيخ - تدبر شخصی
1) " ب " : استعانت و کمک است و ترجمه آن به فارسی " با " است .
 توضيح : با از حروف بوده معنای آن کمک و استعانت است .
ولی متاسفانه در تمام ترجمه ها " ب " آمده است . [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - فرهنگ لغت حییم
2) الحمدالله : praise be to god thank you [ نظرات / امتیازها ]
3) رحمن : clement-merciful [ نظرات / امتیازها ]
3) رحیم : merciful [ نظرات / امتیازها ]
  مهسا قنبري
3) رحیم : مهربان و بخشنده [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه : کریم زمانی
4) یوم الدّین : رستاخیز، قیامت
 توضيح : «استاد کریم زمانی» در توضیحات ذیل این آورده است که: «یوم الدّین»، بلا استثنا در همه جای قرآن به معنای قیامت و رستاخیز است. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمّد زمخشری، «تفسیر کشّاف»، جلد اوّل،نشر ققنوس، چاپ اوّل 1389، ص 31
4) یوم الدّین : روز جزا [ نظرات / امتیازها ]
  علي کمالي
1) الله : همان معنی تمام وکمالی است که ازیک ذات پاک بی همتاولایزال انتظارهست.
 توضيح : جامع ترین کلمه ای است که درمعنایش تمام صفات ثبوتی خداوندراداراست ازقبیل:آفرینندگی وخالقیت،پرورش دهنده ورشددهنده وربوبیت،بخشندگی ورحمانیت،وهرآنچه خوبی که به ذهن قاصرمخلوق می رسد؛وتمام آنچه که به ذهن مخلوقات هم نمی رسد؛درهرصورت منظورتمام صفات ثبوتی است که دربطن این لفظ جلاله مستتراست. [ نظرات / امتیازها ]
  حامد مهاجرشيخي
1) الله : بسیار پرستیده شده
 توضيح : از ریشه "ألَه= پرستیدن" بر وزن "فَعّال" صفت مبالغه است که دلالت بر کثرت دارد [ نظرات / امتیازها ]
  سيروس عزيزي
2) رب : توضیح در متن
 توضيح : "ربّ"
واژه "ربّ" (Rabb) چنان که مشهور است، از ریشه ی "رَ.بَ.وَ" به معنای پرورش دادن و تربیت کردن نیست، بلکه از ریشه ی "رَ.بَ.بَ." است، به معنای "خداوندگار" ، "سرور" ، "مالک" ، "صاحب" و...
بنابراین، این که معمولا "ربّ" (Rabb) در آیات شریفه قرآن "پروردگار" ترجمه و تفسیر می شود، (احتمالا) درست به نظر نمی رسد.
واژه ی "ربّ" (Rabb) در بسیاری از زبان های سامی چون آکادی، آرامی، عبری، فنیقی، سریانی و...به همان مفهومی که سخن رفت، دیده می شود. (Jeffery.P 138.) و (Macuch P422-423) وHofthj p 272) و (Gsenius P 91) و (Jastrow p 1440)
طبرسی رحمه الله علیه درمجمع البیان می نویسد که: "ربّ دارای معانی متعددی است که از آن جمله سید و سرور و صاحب است.(جلد 1و2، ذیل کلمه ی رب صص21و 22) .
این کلمه ، معانی دیگری نیز دارد، از جمله:
"مالک". چنان که رسول الله، صلی الله و علیه و آله و سلم به مردی فرمود: " ا رب غنم ام رب ابل...".
"صاحب" . چنان که ابی ذویب گفته است:
"قد ناله رب الکلاب بکفه بیض رهاب ریشهن مقزع"
یعنی "صاحب کلاب".
و معانی دیگر، مثلا "رب السوق" یعنی رئیس بازار، یا "رب الخیل" یعنی سردار سپاه.
اما برخی از اهل علم و تفسیر مثل راغب اصفهانی که خدایش رحمت کند، نوشته است:"الرب فی الاصل التربیه و هو انشاءالشی حالا فحالا الی حد التمام". (ربّ) یعنی "تربیت و پرورش".
بدین شکل" ربّ " (Rabb) در قرآن را مترجمان و مفسران ، پرورش دهنده و پروردگار معنا کرده و در بیان این پرورش و چگونگی و مراحل آن سخن ها گفته اند. البته در ترجمه ها و تفسیرهای کهن معمولا در معنای مفاهیم متعددی آورده شده است، مثل "آفریدگار و پروردگار و سازنده ی کار".(نسفی رحمه الله علیه ج1 ص 3) ولی کم کم مفهوم اصلی واژه ها از یاد رفته وهمه جا در ترجمه ها و تفسیرها "پروردگار" معنا شده است. در حالی که در قرآن بسیاری از آیات نشان دهنده ی معنای اصلی واژه اند، مثلا آیه ی شریفه " إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذی حَرَّمَها وَ لَهُ کُلُّ شَیْ‏ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُسْلِمینَ ".نمل/91 یا آیه ی شریفه ی " فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ "قریش/3 یا آیه ی شریفه ی " قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ " مومنون/86 و آیات فراوان دیگری که روشن است که مفهوم آیه "خداوند، سرورشهر، یا صاحب خانه است و نه پرورش دهنده و پروردگار آن. "ربوبیت" که از سریانی به عربی راه یافته نیز " خداوندگاری" معنا می دهد.و نه "پروردگاری" .
( در عربی: Robubiiat) و در سریانی: Robuta/ یعقوب/ ص115). همین طور مشتقات دیگر واژه که می توانید آن ها را در قرآن ببینید و به سبب گستردگی کاربرد واژه ی " ربّ " (Rabb) و مشتقات آن در قرآن نیازی به ذکر آن ها در اینجا دیده نمی شود.
اما دو نکته یادآور می شود :
اول این که:
واژه ی " ربّ " (Rabb) در قرآن برای غیر خدا هم به کار رفته است.مثلا در سوره یوسف آیه ی شریفه ی 42 می خوانیم: " وَ قالَ لِلَّذی ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنی‏ عِنْدَ رَبِّکَ فَأَنْساهُ الشَّیْطانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنینَ " ...به کسی گه می پنداشت(از زندان) رهایی خواهد یافت، گفت پیش سرورت/پادشاهت از من یاد کن...(تا مگر مرا نیز برهاند).
و دوم:در روایات آمده است که عبدالمطلب به ابرهه گفت" انا رب الابل وللبیت رب" یعنی : " من خداوند اشترهایم هستم و خانه را خداوندی است".(سیره ی ابن هشام، ج1، ص77 )
یا: این عبارت که امام سجاد علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است: ...اللهم رب هذه الدعوه التامه و الصلاه القائمه...که معنا می شود:" ای خدایی که پروردگار این دعوت تام و نماز برپا شده ای...".(سنن النبی، ص 329). نکته ی این عبارت آن است که دعوت که پرورش دادنی نیست.معنی عبارت این است:" ای خداوندی که صاحب این دعوتی، ای خدایی که این دعوت تامه از توست و تو ما را بر آن خوانده ای.
[ نظرات / امتیازها ]