از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
58) و ( به یاد آرید ) زمانی که گفتیم: به این شهر ( بیت المقدس ) درآیید و در آن از هر جا که خواستید به فراوانی بخورید ، و از این در ( در شهر یا در مسجد الاقصی ) خاضعانه و سجده کنان داخل شوید ، و بگویید ( خدایا خواست ما ) ریزش گناهان است تا خطاهای شما را ببخشیم ، و بر ( پاداش ) نیکوکاران خواهیم افزود. [ نظرات / امتیازها ]
59) پس کسانی که ظلم کردند ( کلام خدا را ) به گفتاری غیر از آنچه بدانها گفته شده بود تبدیل کردند ( مثلا به جای طلب مغفرت طلب گندم نمودند ) ما نیز بر آنان که ستم کردند به کیفر فسقشان عذابی از آسمان فرود آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
58) و ( به خاطر بیاورید ) زمانی را که گفتیم: «در این شهر [ بیت المقدس ] وارد شوید! و از نعمتهای فراوان آن ، هر چه می خواهید بخورید! و از در ( معبد بیت المقدس ) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: «خداوندا! گناهان ما را بریز!» تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.» [ نظرات / امتیازها ]
59) اما افراد ستمگر ، این سخن را که به آنها گفته شده بود ، تغییر دادند ( و به جای آن ، جمله استهزاآمیزی گفتند ) لذا بر ستمگران ، در برابر این نافرمانی ، عذابی از آسمان فرستادیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
58) و چون گفتیم باین شهر درآئید و از هر جای آن خواستید بفراوانی بخورید و از این در سجده کنان درون روید و بگوئید: گناهان ما را فرو ریز تا گناهان شما را بیامرزیم و نیکوکاران را فزونی دهیم . [ نظرات / امتیازها ]
59) و کسانی که ستم کردند سخنی جز آنچه دستور داشتند بگفتند و بر آنها که ستم کردند بخاطر کارهای ناروا که همی کردند از آسمان عذابی نازل کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
58) و ( به یاد آرید ) وقتی که گفتیم: وارد این قریه ( بیت المقدس ) شوید و از نعمتهای آن فراوان تناول کنید و از آن در ، سجده کنان داخل شوید و بگویید: ( خدایا ) گناهان ما فرو ریز ، تا از خطای شما درگذریم و بر ثواب نیکوکاران خواهیم افزود. [ نظرات / امتیازها ]
59) پس از آن ، ستمکاران حکم خدا را به غیر آن که به آنها گفته بودند تبدیل نمودند ، و ما بر آن ستمکاران به کیفر بدکاری و نافرمانی آنها عذابی سخت از آسمان نازل کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
58) و [ نیز به یاد آرید ] هنگامی را که گفتیم: «بدین شهر درآیید ، و از هر کجای آن خواستید ، فراوان بخورید ، و سجده کنان از در [ بزرگ ] درآیید ، و بگویید: [ خداوندا ، ] گناهان ما را بریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم ، و [ پاداش ] نیکوکاران را خواهیم افزود.» [ نظرات / امتیازها ]
59) اما کسانی که ستم کرده بودند ، [ آن سخن را ] به سخن دیگری- غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود- تبدیل کردند. و ما [ نیز ] بر آنان که ستم کردند ، به سزای اینکه نافرمانی پیشه کرده بودند ، عذابی از آسمان فرو فرستادیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
58) و یاد کنید هنگامی را که گفتیم : به این شهر درآیید و از نعمت های آن ، هر جا که خواهید ، به خوشی تناول کنید و سجده کنان ] = با فروتنی [ وارد دروازه آن شوید و بگویید : پروردگارا ، گناهانمان را فرو ریز ; ما هم گناهانتان را خواهیم بخشود و بر پاداش نیکوکاران خواهیم افزود . [ نظرات / امتیازها ]
59) ولی کسانی که ستم کرده بودند ، آن را به سخنی دیگر تغییر دادند به سخنی جز آنچه به آنان گفته شده بود ، پس بر ستمکاران به سزای این که نافرمانی کردند ، عذابی از آسمان فرو فرستادیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
58) و [ یاد کنید ] هنگامی را که گفتیم: به این شهر [ بیت المقدس ] وارد شوید ، و از نعمت های آن هر چه که خواستید ، فراوان و گوارا بخورید و از دروازه [ شهر یا درِ معبد ] فروتنانه و سجده کنان درآیید و بگویید: [ خدایا! خواسته ما ] ریزش گناهان ماست ، تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی [ پاداش ] نیکوکاران را بیفزایم. [ نظرات / امتیازها ]
59) ولی ستمکاران ، سخنی را که [ بیرون دروازه شهر ] به آنان گفته شده بود [ پس از ورود به شهر ] به سخنی دیگر تبدیل کردند [ به جای درخواست ریزش گناهان ، درخواست امور مادی کردند ] . ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانی می کردند ، عذابی از آسمان فرود آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي شريف رضويان - خلاصه تفاسیر-عباس پورسیف
58) به یاد آورید هنگامی را که گفتیم در این شهر ساکن شوید و از نعمتهای فراون آن هر چه می خواهید بخورید اما موقع ورود با خضوع باشید و آماده پذیرفتن قوانین همزیستی باشید که اگر چنین کنید گناهان شما بخشوده شده و نیکوکاران اجر دیگری هم خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه قرآن امید مجد
58) زمانى که فرمود یکتا خدا به بیت‏المقدس گذارید پا

ز دریاى نعمت که آنجا درست تناول نمائید کاین بهترست‏

از آن در درآئید سجده‏کنان همه طائفه، مردها و زنان‏

بگوئید آنگه به یکتا اله خدایا بیامرز ما را گناه‏

چو این کارها از شما رو نمود ببینید آمرزش از آن ودود

بر آنها که هستند نیکوى‏کار فزونتر دهد اجر، پروردگار [ نظرات / امتیازها ]
59) پس از آنکه این کارها روى داد ستمکار مردان باطل‏نهاد

کلام خدا را به دیگر کلام نمودند تبدیل بر میل و کام‏

فرستاد ایزد عذابى چه سخت بر آن مردم ظالم تیره‏بخت‏

سزاى عملهاى زشت و پلید کز آن قوم کافر به گردون رسید [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
59) ظالمان حرفی غیر از آنچه که به آنها گفته شده بود را به زبان آوردند، پس بدلیل فسق ظالمان از آسمان عذابی بر آنها فرود آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
58) et [rappelez-vous], Lorsque nous dîmes: ‹Entrez dans cette ville, et mangez-y à l'envie où il vous plaira; mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la ‹rémission› (de vos péchés); nous vous pardonnerons vos fautes Si vous faites cela et donnerons davantage de récompense pour les bienfaisants [ نظرات / امتیازها ]
59) Mais, à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
58) زمانی که فرمود یکتا خدا
به بیت المقدس گذارید پا
ز دریای نعمت که آنجا درست
تناول نمائید کاین بهتر ست
از آن در درآئید سجده کنان
همه طائفه ، مردها و زنان
بگوئید آنگه به یکتا اله
خدایا بیامرز ما را گناه
چو این کارها از شما رو نمود
ببینید آمرزش از آن ودود
بر آنها که هستند نیکوی کار
فزونتر دهد اجر ، پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
59) پس از آنکه این کارها روی داد
ستمکار مردان باطل نهاد
کلام خدا را به دیگر کلام
نمودند تبدیل بر میل و کام
فرستاد ایزد عذابی چه سخت
بر آن مردم ظالم تیره بخت
سزای عملهای زشت و پلید
کز آن قوم کافر به گردون رسید
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
58) و هنگامی که گفتیم: به این شهر بیت المقدس در آیید و از نعمت های آن هر جا که خواهید به فراوانی بخورید و به دروازه شهر سر فرو داشته درآیید و بگویید: گناهان ما فرو ریز، تا گناهان شما را بیامرزیم، و زودا که پاداش نیکوکاران را بیافزاییم. [ نظرات / امتیازها ]
59) اما کسانی که ستم کردند سخنی را که به آنان گفته شد دگرگون ساختند ، پس بر ستمکاران به سزای بد کاری و نافرمانیشان عذابی سخت از آسمان فرو فرستادیم. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
58) Und als Wir sagten: "Tretet ein in diese Stadt und dann eßt, wo immer ihr wollt, reichlich von (dem, was in) ihr (ist). Und tretet, euch niederwerfend, durch das Tor ein und sagt: ,Vergebung, so vergeben Wir euch eure Verfehlungen. Und Wir werden den Gutes Tuenden noch mehr erweisen."
﴿٥٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
59) Doch da tauschten diejenigen, die Unrecht taten, das Wort gegen ein anderes aus, das ihnen nicht gesagt worden war. Und da sandten Wir auf diejenigen, die Unrecht taten, eine unheilvolle Strafe vom Himmel hinab dafür, daß sie gefrevelt hatten.
﴿٥٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
58) And when We said: Enter this city, then eat from it a plenteous (food) wherever you wish, and enter the gate making obeisance, and say, forgiveness. We will forgive you your wrongs and give more to those who do good (to others).
[ نظرات / امتیازها ]
59) But those who were unjust changed it for a saying other than that which had been spoken to them, so We sent upon those who were unjust a pestilence from heaven, because they transgressed.
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- Zohurul Hoque
59) But those who were unjust changed this saying, different from what had been said to them; so We sent down upon those who did wrong a pestilence from above, because they had been transgressing. kk. [ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
58) And behold! We said: "Enter this township and eat from it as-and-when you wish- plentifully; but enter the gate submissively; and say: 'Hittatun', We may forgive you your wrongs; and We shall immediately increase to the doors of good." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
58) So We said: "Enter this town and eat wherever you may wish in it at your leisure. Enter the gate [walking] on your knees and say: 'Relieve us!" We will forgive you your mistakes and give even more to those who kindly. [ نظرات / امتیازها ]
59) Yet those who do wrong altered the Statement to something than what had been told them, so We sent a blight down from Heaven on those who did wrong since they had acted so immorally. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
58) And (remember) when We said: "Enter this town (Jerusalem) and eat bountifully therein with pleasure and delight wherever you wish, and enter the gate in prostration (or bowing with humility) and say: 'Forgive us,' and We shall forgive you your sins and shall increase (reward) for the good-doers." 5 [ نظرات / امتیازها ]
59) But those who did wrong changed the word from that which had been told to them for another, so We sent upon the wrong-doers Rijzan (a punishment) [] from the heaven because of their rebelling against Allâh's Obedience. (Tafsir At-Tabarî, Vol. I, Page 305). [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
58) और (वह वक्त भी याद करो) जब हमने तुमसे कहा कि इस गाँव (अरीहा) में जाओ और इसमें जहाँ चाहो फराग़त से खाओ (पियो) और दरवाज़े पर सजदा करते हुए और ज़बान से हित्ता बख्शिश कहते हुए आओ तो हम तुम्हारी ख़ता ये बख्श देगे और हम नेकी करने वालों की नेकी (सवाब) बढ़ा देगें
[ نظرات / امتیازها ]
59) तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदलकर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी तब हमने उन लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाज़िल की
﴿٥٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
58) Ва ба ёд оред он замонро, ки ба шумо гуфтем: «Ба ин қария дароед ва аз неъматҳои он ҳар чӣ ва ҳар ҷо, ки хоста бошед, ба фаровонӣ бихӯред! Вале саҷдакунон аз дарвоза дохил шавед ва бигӯед: «Боре гуноҳ аз мо кам кун». То хатоҳои шуморо биёмурзем ва ба подоши некӯкорон бияфзоем.
﴿٥٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
59) Аммо ситамкорон он суханро дигар карданд ва бар онон ба ҷазои гуноҳе, ки карда буданд, азобе осмонӣ фуруд овардем.
﴿٥٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
58) 58 و ‌آن‌ زمان‌ ‌که‌ گفتیم‌: ‌به‌ ‌اینکه‌ شهر [بیت‌ المقدس‌] درآیید و ‌از‌ [نعمت‌های‌] ‌آن‌ ‌هر‌ جا خواستید فراوان‌ بخورید و ‌از‌ ‌اینکه‌ دروازه‌ خاضعانه‌ وارد شوید و بگویید: خدایا؟ گناهان‌ ‌ما ‌را‌ فرو ریز. ‌تا‌ خطاهای‌ ‌شما‌ ‌را‌ ببخشاییم‌، و [البته‌ پاداش‌] نیکوکاران‌ ‌را‌ خواهیم‌ افزود. [ نظرات / امتیازها ]
59) 59 ‌پس‌ ستمکاران‌ سخن‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌غیر‌ ‌از‌ صورتی‌ ‌که‌ دستور داشتند تغییر دادند. ‌پس‌ ‌بر‌ آنان‌ ‌که‌ ستم‌ کردند، ‌به‌ سزای‌ نافرمانی‌شان‌ بلایی‌ ‌از‌ آسمان‌ نازل‌ کردی [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
58) And when We said: Go into this township and eat freely of that which is therein, and enter the gate prostrate, and say: "Repentance." We will forgive you your sins and will increase (reward) for the right-doers. [ نظرات / امتیازها ]
59) But those who did wrong changed the word which had been told them for another saying, and We sent down upon the evil-doers wrath from heaven for their evil-doing. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
58) و چون گفتیم: «بدین شهر در آیید، پس از (نعمت‌های) آن - هر گونه و هر کجا خواستید - پاکیزه و فراوان بخورید و سجده‌کنان از درش داخل شوید و بگویید “(ما خواهان) ریزش [:بخشایش] گناهانمان‌(ایم)”، تا خطاهایتان را ببخشاییم. و (پاداش) نیکوکاران را به زودی می‌افزاییم.»
﴿٥٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
59) پس کسانی که ستم کردند، (و آن) سخن را به (سخنی دیگر) غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند؛ پس ما (نیز) بر آنان که ستم کردند، - به پیامد آنچه سرپیچی می‌کرده‌اند - عذابی پراضطراب از آسمان فرو فرستادیم
﴿٥٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
58) またこう言った時を思い起せ。「あなたがたは,この町に入り,意のままにそこで存分に食べなさい。頭を低くして門を入り,『御許し下さい。』と言え。われはあなたがたの過ちを赦し,また善行をする者には(報奨を)増すであろう。」
﴿٥٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
58) و نیز به یاد آورید (پس از 40 سال سرگردانی در سرزمین تیه) هنگامی را که گفتیم: «بدین شهر (اریحا، بیت‌المقدس) وارد شوید، و از نعمت‌های آن، هر چه خواستید، به خوشی و فراوان بخورید، و سجده‌کنان و فروتنانه از درِ بزرگ (مسجدالاقصی) داخل شوید، و با ذکر یگانگی خداوند (حطّه گفتن) بگویید: پروردگارا، گناهان ما را بریز! تا خطاهای شما را ببخشاییم؛ بی‌تردید بر پاداش‌ نیکوکاران خواهیم افزود.» [ نظرات / امتیازها ]
59) امّا کسانى که ستم کرده بودند، آن سخن را به صورت دیگری، غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود، تبدیل کردند (گفتن حنطه: درخواست گندم)، و ما نیز، برای آن‌ها که ستم کرده و کارهای ناروا انجام دادند، به سزای اینکه نافرمانى پیشه کرده بودند، عذابى از آسمان فرستادیم. [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
58) و یاد کنید که گفتیم به این شهر درآیید و هر گونه که خواستید به خوشى و فراوانى از [نعمتهاى‏] آن بخورید و از آن دروازه فروتنانه وارد شوید [و براى عذرخواهى‏] حطه بگویید، تا گناهان شما را ببخشیم، و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود . [ نظرات / امتیازها ]
59) آنگاه ستمکاران سخن را به چیزى جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبدیل کردند، پس بر سر ستمکاران به کیفر نافرمانیشان عذابى از آسمان فرو فرستادیم‏ . [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - آیتی
58) و به یاد آرید آن زمان را که به شما گفتیم: به این قریه درآیید و از نعمتهاى آن هر چه و هر جا که خواسته باشید به فراوانى بخورید. ولى سجده‌کنان از دروازه داخل شوید و بگویید: بار گناه از ما فرو نه. تا خطاهاى شما را بیامرزیم و به پاداش نیکوکاران بیفزاییم. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
58) و به شما گفتیم: وارد شهر بیت المقدس شوید و از نعمت‌های آن فراوان و هرچه می‌خواهید بخورید و از دروازه‌ی شهر با خضوع و خشوع و سجده کنان وارد شوید و بگویید: «حطه» تا خطاهای شما را ببخشیم. البته این تنها پاداش دنیاست و ما به زودی نیکوکاران را پاداش بیشتری خواهیم داد. [ نظرات / امتیازها ]
59) اما کسانی که به خود ظلم کردند، سخنی را که از ایشان خواسته شده بود، تغییر دادند و به مسخره کلام دیگری جایگزین کردند و آن را به زبان آوردند. ما نیز به خاطر نافرمانی‌شان، عذابی آسمانی بر آنان فرود آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]