از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به شب آن گاه که ( خورشید و روی زمین و فضا را ) فرو پوشد. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز آن گاه که تجلّی و ظهور کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن ذات مقتدری که نر و ماده را آفریده ( آدم و حوّا را ، نر و ماده هر جاندار را و نر و ماده هر گیاه را ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) که همانا کوشش و تلاش شما بسی مختلف و پراکنده است ( برخی از تلاش هایتان بخشش و تقوا و تصدیق است و برخی بخل و استغنا و تکذیب ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) قسم به شب در آن هنگام که ( جهان را ) بپوشاند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به روز هنگامی که تجلّی کند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که سعی و تلاش شما مختلف است: [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به شب وقتی که روی روز را می پوشاند . [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز وقتی که ظاهر می گردد . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به کسی که جنس نر و ماده را خلق کرده . [ نظرات / امتیازها ]
4) که اعمال شما متفرق و گوناگون است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به شب تار هنگامی که ( جهان را در پرده سیاه ) بپوشاند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به روز هنگامی که روشن و فروزان گردد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به مخلوقات عالم که خدا همه را جفت نر و ماده بیافرید. [ نظرات / امتیازها ]
4) ( قسم به این آیات الهی ) که سعی و کوشش شما مردم بسیار مختلف است ( برخی بر صلاح و برخی بر فساد می کوشید ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به شب چون پرده افکند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به روز چون جلوه گری آغازد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و [ سوگند به ] آنکه نر و ماده را آفرید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که همانا تلاش شما پراکنده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به شب آن گاه که روز را بپوشانَد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز آن گاه که پدیدار گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن قدرتی که نر و ماده را آفرید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که تلاش های شما گوناگون است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به شب هنگامی که فرو پوشد [ نظرات / امتیازها ]
2) و به روز هنگامی که آشکار شود [ نظرات / امتیازها ]
3) و به آنکه نر و ماده آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا تلاشتان گوناگون و پراکنده است [ نظرات / امتیازها ]
  رضا محمدي تبار - ترجمه خودم
1) به نام خداوند مهربان مهرگستر، قسم به شب، آنگاه که می پوشاند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز، آنگاه که آشکاری می دهد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به آنچه از نر و ماده که خدا آنها را آفریده است. [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا راههای تلاش و سعی شما برای رسیدن و تقرب به خدای مهربان، گوناگون و مختلف است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
2) و به روز آنگاه که تجلى کند [ نظرات / امتیازها ]
3) و به آنکه نر و ماده را آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) که سعى و تلاش شما بسى پراکنده است [و هر کس به راهى مى‌رود] [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) قَسَم به شب وقتى که [روز را] بپوشاند، [ نظرات / امتیازها ]
2) و قَسَم به روز وقتى که تجلّى کند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و قَسَم به آن که نر و ماده را آفرید; [ نظرات / امتیازها ]
4) که کوشش هاى شما گوناگون است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجمع البیان
1) به نام خداوند بخشاینده مهربان

1 - سوگند به شب آن گاه که [روز را] فروپوشد، [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
2) به روز سوگند، آنگاه که روشن شود. [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به آن کس که نر و ماده را آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا تلاش‏هاى شما پراکنده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
1) سوگند به شب هنگامی که پرده افکند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز هنگامی که جلوه‌گری کند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن چه نر و ماده را آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
4) (که) همانا کوشش‌تان پراکنده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسن مصطفوی
1) سوگند بشب‌ زمانی‌ ‌که‌ بپوشاند بظلمت‌ اطراف‌ ‌خود‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و ‌به‌ ساعات‌ روز زمانی‌ ‌که‌ روشنی‌ و جلوه‌ بدهد‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بآنچه‌ آفریده‌ ‌است‌ ‌از‌ مرد و زن‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) بتحقیق‌ کوشش‌ و سعی‌ کردن‌ ‌شما‌ ‌هر‌ آینه‌ پراکنده‌ و مختلف‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمدل
1) سوگند به شب در آن هنگام که (روی زمین را فرا می‌گیرد، و همه‌ی اشیاء را با تاریکی خود) می‌پوشاند (و مردمان و جانداران را به استراحت و سکون می‌کشاند)! [ نظرات / امتیازها ]
2) و به روز سوگند در آن هنگام که جلوه‌گر و روشن می‌گردد (و ظلمت شب را می‌راند و مردمان و جانداران را دیگر باره به جنبش و تلاش می‌اندازد)! [ نظرات / امتیازها ]
3) و به آن که نر و ماده را می‌آفریند. [ نظرات / امتیازها ]
4) سعی و تلاش شما جوراجور و گوناگون است (و لذا جزا و سزای شما هم متفاوت و مختلف خواهد بود). [ نظرات / امتیازها ]
 » سیدعباس حسینی کریمی
4) هر‌ آینه‌ اعمال‌ ‌شما‌ مختلف‌ و گوناگون‌ ‌است‌ بعضی‌ ‌از‌ اعمال‌ ‌برای‌ بهشت‌ و برخی‌ ‌برای‌ دوزخ‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) ‌به‌ نام‌ خدای‌ رحمان‌ رحیم‌

1‌-‌ قسم‌ ‌به‌ شب‌ وقتی‌ ‌که‌ موجودات‌ ‌را‌ می‌پوشاند [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ قسم‌ ‌به‌ روز وقتی‌ ‌که‌ آشکار می‌شود [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ قسم‌ ‌به‌ قدرتی‌ ‌که‌ مذکر و مؤنث‌ ‌را‌ آفریده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ ‌که‌ تلاش‌ ‌شما‌ انسانها گوناگون‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
1) سوگند به شب آنگاه که فرو پوشد- روز یا زمین یا خورشید را-. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد کاظم معزی
1) سوگند به شب گاهی که فراگیرد [ نظرات / امتیازها ]
2) و روز گاهی که برتابد [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنچه (یا آنکه) آفرید نر و ماده را [ نظرات / امتیازها ]
4) که کوشش شما است همانا گوناگون‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) سوگند ‌به‌ شب‌ ‌که‌ می‌پوشاند.» [ نظرات / امتیازها ]
2) و روز ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ متجلّی‌ می‌شود.» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ (‌خدا‌) مرد و زن‌ ‌را‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) تلاش‌ و کوشش‌ ‌شما‌ متفاوت‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
1) سوگند بشب‌ وقتی‌ ‌که‌ بپوشاند [ نظرات / امتیازها ]
2) و بروز وقتی‌ ‌که‌ آشکار گردد [ نظرات / امتیازها ]
3) و بآنکه‌ آفریده‌ نر و ماده‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا کوشش‌ ‌شما‌ ‌هر‌ آینه‌ مختلف‌ و پراکنده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ سوگند ‌به‌ شب‌، گاهی‌ ‌که‌ جهانرا فراگیرد [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ سوگند ‌به‌ روز. هنگامی‌ ‌که‌ بتابد [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ سوگند ‌به‌ ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ (موجودات‌) نر و ماده‌ ‌را‌ آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ محققا کوشش‌ ‌شما‌ گوناگون‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
1) بنام‌ خدای‌ بخشاینده‌ مهربان‌

بشب‌ چون‌ فرو شد (1) [ نظرات / امتیازها ]
2) و روز چون‌ روشن‌ شود (2) [ نظرات / امتیازها ]
3) و آنکه‌ آفرید نر و ماده‌ ‌را‌ (3) [ نظرات / امتیازها ]
4) بدرستی‌ ‌که‌ کوشش‌ ‌شما‌ ‌هر‌ آینه‌ ممتاز ‌است‌ (4) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
4) بدرستی که سعی و کوشش شما (در این جهان ) با هم متفاوت است ( عده ای در جهت رضایت خداوند می کوشند و تعدادی در جهت خلاف دستورات خداوند در تلاشند) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
1) سوگند به شب هنگامى که فرا گیرد! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد رضایی
2) سوگند به روز هنگامى که آشکار شود! [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به آن (خدایى) که نر و ماده را آفرید! [ نظرات / امتیازها ]
4) که قطعاً تلاش شما گوناگون است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - ترجمه: ابوالفضل بهرام پور
1) قسم به شب وقتیکه فرا پوشد [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام قرائتی
1) به شب سوگند، آنگاه که (زمین را در پرده‏ى سیاه) فرو پوشاند. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
1) سوگند به شب آنگاه که جهان را در خود فرو پوشد،«1» [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز آنگاه که آشکار شود،«2» [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن که نر و ماده را بیافرید،«3 [ نظرات / امتیازها ]
4) که: حاصل کوششهاى شما متفاوت است.«4» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادمجتبوی
2) و به روز آنگاه که روشن و پدیدار شود. [ نظرات / امتیازها ]
3) و به آن که نر و ماده را آفرید. [ نظرات / امتیازها ]
4) که هر آینه کوشش شما بسى پراکنده است- مختلف است نه یکسان-. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
2) و سوگند به روز چون روشن شود (۲)
[ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آنکه نرینه و مادینه آفرید (۳)
[ نظرات / امتیازها ]
4) که کوشش شما پراکنده [و گونه‏گون‏] است‏ (۴)
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
2) و به روز آن‏گاه که نمایان گردد، [ نظرات / امتیازها ]
3) - و سوگند به کسى که نر و ماده را آفرید، [ نظرات / امتیازها ]
4) که بى‏تردید تلاش شما [مردم‏] گوناگون است. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
1) سوگند به شب آنگاه که(روشنی روز را به تاریکی) بپوشاند. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز هنگامی که (با طلوع خورشید) آشکار گردد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به خدا که نر و ماده را آفرید . [ نظرات / امتیازها ]
4) محققاً سعی و کوشش شما هر آیینه پراکنده است . [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن طاهری
1) سوگند به شب، آن گاه که [زمین را] فرو پوشد، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به روز، آن گاه که پدیدار شود، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آفریننده نر و ماده، [ نظرات / امتیازها ]
4) که تلاش شما مختلف است. [ نظرات / امتیازها ]
  صديقه حيدري - تدبر شخصی
1) قسم به شب هنگامیکه همچون پرده ای سیاه همه جا را می پوشاند [ نظرات / امتیازها ]
2) قسم به روز هنگامیکه نمودار و آشکار می شود و همه جا را روشن می کند [ نظرات / امتیازها ]
3) قسم به آن کسی که از هر چیزی نرو ماده (جفت) آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) همانا تلاش های شما از یکدیگر متفاوت است [ نظرات / امتیازها ]
  فرامرز ميرشکار - ترجمه فرامرزمیرشکار،کارشناس علوم قرآن وحدیث
1) 1-سوگندبه شبان هنگام ،آنگاه که[ پرده اش همه جارا ]درخودپوشاند
2-سوگندبه شب ،جهان چو دربرگیرد(منظوم) [ نظرات / امتیازها ]
2) 1-سوگندبه روزآنگه که به جلوه گری وفروزندگی پردازد
2-[یا]روز ،دمی که پرده از سرگیرد(منظوم)
سوگندبه شب،جهان چودر برگیرد(1) [یا]روز ،دمی که پرده از سرگیرد(2) [ نظرات / امتیازها ]
4) آگاه باشیدکه همانا تلاش و[نتیجه تلاشهای شما]هرکدام ازشما به گونه ایست.
2-سعی وطلب شما به بس جادّه شد(منظوم )
سوگندبه آنچه از نر ومادّه شد سعی وطلب شما به بس جادّه شد

[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه فرامرزمیرشکار-کارشناس علوم قرآن وحدیث
3) سوگندبه هر آنچه که از نر وماده آفرید
[ نظرات / امتیازها ]
  مريم اسلامي پورخطبه سرا - خودم
1) قسم به شب آن هنگام که تاریکی آن را می پوشاد. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
1) سوگند به شب آن گاه که روز را بپوشانَد [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز آن گاه که پدیدار گردد [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به آن قدرتى که نر و ماده را آفرید [ نظرات / امتیازها ]
4) که تلاش هاى شما گوناگون است [ نظرات / امتیازها ]