رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله :
 علَيكُم بتَعَلُّمِ القرآنِ و كَثرَةِ تِلاوَتِهِ
 پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر شما باد آموختن قرآن و بسيار خواندن آن.
 كنز العمّال : ٢٣٦٨
تدبری در سوره مبارکه اعلی؛ عاقبت شوم یک ترجیح غلط

1- آیا ترجیح دنیا بر آخرت دامن‌گیر انسان‌های غافل و بی‌نماز می شود و موجب عدم رستگاری آن ها است ؟
2- آیا قاعده رستگاری، جدید نیست و از کتاب‌های آسمانی نخستین و به‌خصوص صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهماالسلام بوده است؟
امام خمینی (ره) :
وظيفه سالك الى‌الله، آن است كه خود را به قرآن شريف، عرضه دارد.
قرآن در بيانات امام (ره)