الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :
 الحافِظُ للقرآنِ العامِلُ بهِ مَع السَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ .
 حافظ قرآن كه به آن عمل كند، همراه فرشتگان پيغام آور ارجمند و نيكوكار است.
 الكافي : ٢/٦٠٣/٢
تدبری در سوره مبارکه اعلی؛ عاقبت شوم یک ترجیح غلط

1- آیا ترجیح دنیا بر آخرت دامن‌گیر انسان‌های غافل و بی‌نماز می شود و موجب عدم رستگاری آن ها است ؟
2- آیا قاعده رستگاری، جدید نیست و از کتاب‌های آسمانی نخستین و به‌خصوص صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهماالسلام بوده است؟
آیت الله جوادی آملی :
چیزی بالاتر از قرآن کریم در جهان خلقت به صورت کتاب در نیامده است.
موعود، ش 68