ناهیده تقی زاد فانید
[ همه پیام ها ] پیام های ناهيده تقي زاد فانيد (8 مورد)
  سوره توبة آیه 93 - پیام
فقیر و غنى، در رفتن به جبهه یکسان‏اند و ثروت، نه امتیازى براى ترک جبهه است و نه عذر و بهانه‏اى براى آن. «...على الذین یستأذنونک و هم اغنیاء»
2- شانه‏خالى کردن از مسئولیّت، موجب بدفرجامى و از دست دادن شناختِ صحیح مى‏شود. «طبع، لایعلمون»
  سوره توبة آیه 92 - شرکت مومن در جنگ
تأمین امکاناتِ جنگى رزمندگان، به عهده‏ى حکومت است. «اَتوک لتحملهم»
2- ارزش انسان‏ها، به انگیزه‏ها و روحیّات آنان است، نه تنها حرکت و امکانات مادّى ومالى. «اعینهم تفیض من الدّمع » (آیه کسانى را مى‏ستاید که پول و امکانات ندارند، ولى ایمان و سوز و شور جبهه رفتن دارند)
3- مؤمن از شرکت نداشتن در جبهه، ناراحت وگریان است. «تفیض من الدمع»
  سوره توبة آیه 87 - پیام
منافقان، دل مرده‏اند. «طبع على قلوبهم»
7- دنیاطلبى، رفاه‏زدگى و روحیّه‏ى نفاق، دید صحیح و شناخت عمیق را از انسان مى‏گیرد. «لایفقهون»
[ همه نکته ها ] نکته های ناهيده تقي زاد فانيد (5 مورد)
  سوره توبة آیه 93 - نکته
تفاوت مؤمن و منافق تا به کجاست! در آیه‏ى قبل دیدیم مؤمن از اینکه وسیله‏اى براى رفتن به جبهه ندارد گریه مى‏کند و اشک مى‏ریزد، «اعینهم تفیض من الدّمع» ولى در این آیه مى‏خوانیم که منافقانِ ثروتمند، براى ترک جبهه اصرار دارند واز پیامبر اجازه مى‏خواهند!!
  سوره توبة آیه 92 - نکته
در آیه‏ى قبل، سخن از کسانى بود که توان مالى براى کمک به جهاد نداشتند ودر این آیه سخن از فقیرانى است که به خاطر فقر، مرکبى براى حضور در جبهه ندارند لذا غصّه مى‏خورند واشک مى‏ریزند، به این جهت در پاداش رزمندگان شریکند. چنانکه حسن بصرى مى‏گوید: رسول خداصلى الله علیه وآله به رزمندگان جنگ تبوک مى‏فرمود: در هر مالى که خرج کردید و هر آسیبى که دیدید، گروهى از جاماندگان در مدینه با شما شریکند، چون قلباً علاقمند به شرکت در جبهه بودند. [141]
  سوره توبة آیه 72 - نکته
- بخشایش و مهر خدا.

2 - بهشت پر طراوت زیبا.

3 - سراهاى پاکیزه و خوش در قلب بهشت.

4 - و از همه پر شکوه تر رضوان و خشنودى خدا از این بندگان شایسته.
[ همه سوال ها ] سوال های ناهيده تقي زاد فانيد (5 مورد)
  سوره توبة آیه 83 - سوال
ه جاى ماندگان از جهاد منظور از به جاى ماندگان از جهاد، یا «خالفین» چه کسانى هستند؟
  سوره توبة آیه 62 - سوال
اصلا چرا خدا به منافقان انقدر فرصت میدهد تا بتوانند مسلمانان را با قسمهای دروغین بفریبند
  سوره توبة آیه 27 - سوال
چرا آفریدگارهستى بى نیاز و توانگر ساختن آنان را به خواست خویش پیوند زد و فرمود: اگر خدا بخواهد شما را بى نیاز مى سازد...؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های ناهيده تقي زاد فانيد (35 مورد)
  سوره توبة آیه 58 - مجمعالبیان
و پاره اى از آنان کسانى هستند که در [تقسیم غنایم و ]صدقات برتو [اى پیامبر ]خرده مى گیرند؛ از این رو اگر از آن [ثروتها چیزى ] به آنان داده شود خشنود مى گردند، واگر از آن به آنان داده نشود [گرچه حق نداشته باشند ]بناگاه خشمگین مى گردند.
  سوره توبة آیه 57 - مجمعالبیان
[چنانند که ] اگر پناهگاه یا غارها [و] یا راهى [زیرزمینى و نهانى براى فرار ]بیابند با سرعت [و شتاب بسیار] به سوى آن روى مى آورند.
  سوره توبة آیه 56 - مجنعالبیان
و [فریبکارانه ] به خدا سوگند یاد مى کنند که آنان از شما [مردم با ایمان ]هستند، در صورتى که از شما نیستند، امّا آنان گروهى [فریبکار ]هستند که [از ترس آشکار شدن درون آلوده وکارهاى زشت شان، از هر چیز و هرکس ]مى ترسند.

[ همه تفسیر ها ] تفسیر های ناهيده تقي زاد فانيد (16 مورد)
  سوره توبة آیه 58 - مجمعالبیان
وَمِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُکَ فِى الصَّدَقاِت

و از این نفاقگرایان کسانى هستند که در تقسیم غنایم و صدقات بر تو اى پیامبر عیب مى گیرند.

فَاِنْ اُعْطُوا مِنْها رَضُوا

اگر به آنان سهم و بهره اى طبق دلخواهشان داده شود و به منافع انحصارى خود برسند شادمان و خشنود مى گردند و تو را عدالت گستر و عدالت پیشه مى خوانند.

وَاِنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنْهآ اِذا هُمْ یَسْخَطُونَ.

امّا اگر چیزى به آنان داده نشود و از غنایم و صدقات آن گونه که خود مى خواهند بهره ور نگردند خشمگین مى شوند و کار تو را عادلانه ارزیابى نمى کنند.
  سوره توبة آیه 57 - مجمعالبیان
به باور «ابن عباس» واژه «مغارات» به مفهوم غارهایى در کوه مى باشد، و به به باور «عطا» سرداب ها و خانه هاى زیر زمینى است.

واژه «مُدّخلاً» نیز از دیدگاه «ضحّاک» به مفهوم راه ها وتونل هاى زیر زمینى است که بدان پناه مى برند؛ و از دیدگاه «ابن زید» به مفهوم لانه اى بسان لانه موش است.

حضرت باقرعلیه السلام آن را به تونل ها و شکاف هاى زیر زمینى معنى کرده، و ابن عباس نیز این مفهوم را برگزیده است. امّا به نظر «حسن» این واژه به مفهوم گام سپردن در راهى بر خلاف راه و رسم پیامبر خداست.

با این بیان، تفسیر آیه این گونه است: آنان چنان هستند که اگر پناهگاه و دژى بیابند و یا به غارهایى در کوه ها و یا به سرداب هاى زیر زمینى دسترسى پیدا کنند یا بتوانند به راه ها و گذرگاه هایى که در زیر زمین براى ورود به مخفیگاه ها مى زنند، و یا به لانه اى بسان لانه موش راه یابند، بسرعت به سوى آن مى شتابند و باروى گرداندن از شما بدان روى مى آورند.

گفتنى است که «لولّوا الیه» را، پاره اى به مفهوم «بدان روى مى آورند» معنى کرده اند، و پاره اى به «از شماروى مى گردانند و به سوى آن مى روند».

کوتاه سخن این که: آنان از پلیدى باطن و زشتى درون و نهاد و آفت حرص و آزى که براى آشکار ساختن نفاق و کفر درون خود دارند، چنانند که اگر یکى از این غارها و پناهگاه هایى را که بدانها اشاره رفت بیابند بدان پناه مى برند تا درون آلوده خود را روکنند و از تو و راه و رسم عادلانه تو اى پیامبر خدا روى بگردانند.

پرتوى از آیات هفده خصلت نکوهیده در چهلمین آیه این سوره مبارکه قرآن شریف همه حق طلبان و شایسته کرداران و اصلاحگران را به تلاش و جهاد در راه حق و فضیلت، و سازندگى و برازندگى درهمه صحنه ها و میدان ها فرا مى خواند، امّا در ادامه آن به ترسیم نشانه ها و خصلت هاى نکوهیده دوچهرگان و مسلمانان دروغین مى پردازد، تا در راستاى هدف هاى بلند تربیتى و انسانى خویش، از سویى گرفتاران آفت دورویى و بى هویتى و آلوده شدگان به این خصلت هاى نکوهیده را که دین را نیز ابزار دنیا مى سازند به خود آورد و بیدار سازد و آنان را براى رهایى خویش برانگیزد، و از دگر سو مردم با ایمان و درست اندیش را از این آفت هاى زندگى هشدار دهد تا بدین وسیله فرد و خانواده، شهر و دیار، جامعه و تمدن و دنیایى پیراسته از این خارها و آفت ها و آراسته به ارزش هاى والاى انسانى پدیدآورد.

در این آیات به این خصلت هاى نکوهیده به عنوان نشانه هاى نفاق و دورویى اشاره رفته، و به همگان در این مورد هشدار داده مى شود:

1 - آزمندى.

2 - تن پرورى.

3 - فرصت طلبى.(189)

4 - باورنداشتن روز رستاخیز وکیفر و پاداش عملکردها(190)

5 - بى هدفى و حیرت زدگى و سرگردانى (191).

6 - تبهکارى(192).

7 - فتنه جویى و فتنه انگیزى در میان مردم(193)

8 - سخن چینى و جاسوسى(194).

9 - تحریف حقایق و وارونه نشان دادن واقعیت ها(195)

10 - بهانه جویى هاى رسوا(196)

11 - ریاکارى وتظاهر در انفاق.

12 - نماز بى شور و شعور(197).

13 - ترس ودلهره هماره درونى و عدم احساس امنیت روانى.(198)

14 - فزون خواهى وامتیاز طلبى سیرى ناپذیر.(199)

15 - عیبجویى و بد اندیشى و بد زبانى.(200)

16 - دجّالگرى و فریبکارى براى فریب افکار عمومى(201)

17 - و دیگر احساس رنج و ناراحتى از پیشرفت خوبان و خوبیها و احساس شادمانى از رنج آنان.(202) (203)

  سوره توبة آیه 56 - مجمع البیان
وَ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْکُمْ وَ ما هُمْ مِنْکُمْ

این نفاقگرایان به خدا سوگند یاد مى کنند که از شما مردم با ایمان هستند، امّا به خدا ایمان ندارند و از شما توحید گرایان نیستند.

وَ لکِنَّهُمْ قَوْمٌ یَفْرَقُونَ.

بلکه آنان گروهى ترسو و بى هویت هستند که از به خطر افتادن جان و مال و آزادى و امنیت و امکانات خویش به خاطر بد اندیشى و زشتکارى هاى شان مى ترسند و تظاهر و فریبکارى را پیشه مى سازند.
[ همه لغت ها ] لغت های ناهيده تقي زاد فانيد (14 مورد)
  سوره توبة آیه 56 - تفسیرالمیزان
فرق : دلهره از ضرر احتمالی
  سوره توبة آیه 55 - مجمع البیان
زهق : در اصل به مفهوم هلاکت و نابودى
 توضيح : در اینجا به مفهوم بیرون آمدن جان از تن با رنج و سختى است.
  سوره توبة آیه 80 - تفسیرالمیزان
لو :
 توضيح : کلمه (لو)برای تمنی وارزوست وافاده میکند که امیدی به تعقل وفهم انهانیست