از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 14 حزب : 3 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
89) و چون برای آنها کتابی از جانب خدا آمد ( قرآنی ) که تصدیق کننده آنچه با آنهاست ( تورات ) ، در حالی که آنان پیش از آن ، همواره خبر از پیروزی خود ( به وسیله آورنده آن کتاب ) بر کسانی که کفر ورزیده اند می دادند ، ( با این همه ) چون آنچه آن را می شناختند برایشان آمد بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) بد چیزی است آنچه آنها خود را بدان فروختند که به آنچه خدا فرو فرستاده کفر می ورزند به خاطر حسد بر آنکه چرا خداوند از فضل خویش بر کسی از بندگانش که می خواهد ( کتابی ) نازل می نماید. پس آنها به خشمی بر روی خشمی ( از سوی خداوند ) گرفتار شدند. و برای کافران عذابی خوارکننده خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنها گفته شود: به آنچه خداوند فرو فرستاده ( به قرآن ) ایمان آورید ، گویند: ما به آنچه بر خود ما نازل شده ( به تورات ) ایمان می آوریم و به آنچه پس از آن است کفر می ورزند در حالی که آن حق است و تصدیق کننده آنچه با آنهاست! بگو: اگر شما ایمان ( به تورات ) دارید پس چرا پیش از این ( در طول تاریختان ) پیامبران خدا را می کشتید؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
89) و هنگامی که از طرف خداوند ، کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند ، و پیش از این ، به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند ( که با کمک آن ، بر دشمنان پیروز گردند. ) با این همه ، هنگامی که این کتاب ، و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد ، به او کافر شدند لعنت خدا بر کافران باد! [ نظرات / امتیازها ]
90) ولی آنها در مقابل بهای بدی ، خود را فروختند که به ناروا ، به آیاتی که خدا فرستاده بود ، کافر شدند. و معترض بودند ، چرا خداوند به فضل خویش ، بر هر کس از بندگانش بخواهد ، آیات خود را نازل می کند؟! از این رو به خشمی بعد از خشمی ( از سوی خدا ) گرفتار شدند. و برای کافران مجازاتی خوارکننده است. [ نظرات / امتیازها ]
91) و هنگامی که به آنها گفته شود: «به آنچه خداوند نازل فرموده ، ایمان بیاورید!» می گویند: «ما به چیزی ایمان می آوریم که بر خود ما نازل شده است.» و به غیر آن ، کافر می شوند در حالی که حق است و آیاتی را که بر آنها نازل شده ، تصدیق می کند. بگو: «اگر ( راست می گویید ، و به آیاتی که بر خودتان نازل شده ) ایمان دارید ، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این ، به قتل می رساندید؟!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
89) و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان ، کتابی که کتاب آسمانیشان را تصدیق میکرد ، و قبلا هم علیه کفار آرزوی آمدنش می کردند تکذیبش کردند آری بعد از آمدن کتابی که آن را می شناختند بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافران . [ نظرات / امتیازها ]
90) راستی خود را با بد چیزی معامله کردند خود را دادند و در مقابل این را گرفتند که از در حسد بآنچه خدا نازل کرده کفر بورزند ، که چرا خدا از فضل خود بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند؟ در نتیجه از آن آرزو و ساعت شماری که نسبت به آمدن قرآن داشتند برگشتند و خشمی بالای خشم دیگرشان شد تازه این نتیجه دنیایی کفر است و کافران عذابی خوار کننده دارند . [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون بایشان گفته شود بآنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید گویند ما بآنچه بر خودمان نازل شده ایمان داریم و بغیر آن کفر می ورزند با اینکه غیر آن ، هم حق است و هم تصدیق کننده کتاب است بگو اگر بآنچه بر خودتان نازل شده ایمان داشتید پس چرا انبیاء خدا را کشتید؟ . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
89) و چون کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنها آمد با وجودی که کتاب ( تورات ) آنان را تصدیق می کرد و با آنکه خود آنها پیش از بعثت ( پیامبر اسلام ) انتظار غلبه بر کافران داشتند ، آن گاه که آمد و شناختند ( که همان پیغمبر موعود است ) باز به او کافر شدند ( و از نعمت وجود او ناسپاسی کردند ) ، پس خشم خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) بد معامله ای با خود کردند که به نعمت قرآن که خداوند بر آنها نازل کرد کافر شدند از روی حسد و ستمگری که چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضی از بندگان گرداند ( چرا پیامبری از غیر بنی اسرائیل برانگیخته ) ؟! و به واسطه این حسد باز خشم دیگری از خدای برای خود گرفتند ، و برای کافران عذاب خواری مهیّاست. [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به یهود گویند: به قرآن که خدا فرستاده ایمان آرید ، پاسخ دهند که تنها به تورات که بر ما نازل شده ایمان آوریم ، و به غیر تورات کافر می شوند ، در صورتی که قرآن کتاب حق است و کتاب آنها را تصدیق می کند. بگو: اگر شما در دعوی ایمان به تورات راستگویید پس چرا پیغمبران پیشین را می کشتید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
89) و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤید آنچه نزد آنان است برایشان آمد ، و از دیرباز [ در انتظارش ] بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند ولی همین که آنچه [ که اوصافش ] را می شناختند برایشان آمد ، انکارش کردند. پس لعنت خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند ، که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [ آیاتی ] فرو می فرستد. پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند. و برای کافران عذابی خفت آور است. [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنان گفته شود: «به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید» ، می گویند: «ما به آنچه بر [ پیامبر ] خودمان نازل شده ایمان می آوریم.» و غیر آن را- با آنکه [ کاملا ] حق و مؤید همان چیزی است که با آنان است- انکار می کنند. بگو: «اگر مؤمن بودید ، پس چرا پیش از این ، پیامبران خدا را می کشتید؟» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
89) و هنگامی که از جانب خدا کتابی ( قرآن ) برایشان آمد و توراتی را که با آنهاست تأیید کرد و پیش از آمدن آن هم با نوید دادن به ظهور پیامبر و هجرت او به مدینه ، درپی پیروزی بر کافران عرب بودند ، آری هنگامی که همان چیزی را که می شناختند برایشان آمد ، به آن کافر شدند ; پس لعنت خدا بر کافران باد . [ نظرات / امتیازها ]
90) بد بهایی است آنچه خود را بدان فروختند که به کتابی که خدا فرو فرستاده است ، کافر می شوند ; کفرشان از آن روست که بر پیامبر حسد میورزند و رشک می برند که خداوند از فزون بخشی خود به هر کس از بندگانش که بخواهد وحی می کند ; از این رو خشمی از خدا را به سزای کفرشان به قرآن ، بر خشم دیگر به کیفر کفرشان به تورات بر خود جای دادند ، و برای کفرپیشگان عذابی خوارکننده است . [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنان گفته شود : به آنچه خدا فرو فرستاده است ایمان بیاورید ، می گویند : ما به آنچه بر خودمان نازل شده است ایمان داریم . و آنچه را غیر آن است با این که حق است و راستی و درستیِ کتابی را که با آنهاست تأیید می کند انکار می کنند . ای پیامبر ، به آنان بگو : اگر به آنچه گفتید ایمان دارید ، چرا پیش از این آن پیامبران خدا را که از نژاد خودتان بودند می کشتید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
89) و هنگامی که برای آنان از سوی خدا کتابی [ چون قرآن ] آمد که تصدیق کننده توراتی است که با آنان است ، و همواره پیش از نزولش به خودشان [ در سایه ایمان به آن ] مژده پیروزی بر کافران می دادند ، پس [ با این وصف ] زمانی که قرآن [ که پیش از نزولش آن را با پیشگویی تورات می شناختند ] نزد آنان آمد ، به آن کافر شدند پس لعنت خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) بد چیزی است آنچه خود را به آن فروختند که از روی حسد به آنچه خدا نازل کرده کفر می ورزند ، [ و معترضانه می گویند: ] چرا خدا از فضل و احسانش به هر کس از بندگانش که بخواهد [ کتاب آسمانی ] نازل می کند ، پس آنان به خشمی بر روی خشمی سزاوار شدند. و برای کافران عذابی خوار کننده است. [ نظرات / امتیازها ]
91) هنگامی که به آنان گویند: به آنچه که خدا [ بر پیامبر اسلام ] نازل کرده ایمان آورید ، گویند: به توراتی که بر خود ما یهودیان نازل شده ایمان می آوریم و به غیر آن در حالی که حق است و تصدیق کننده توراتی است که با آنان است ، کفر می ورزند. بگو: اگر شما [ از روی درستی و راستی به تورات ] مؤمن بودید ، پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
89) و وقتی از جانب خدا کتابی آمد برای آن ها که تصدیق کنند آن چه با آن ها بود و قبل از آن طلب پیروزی می کردند بر کسانی که کفر ورزیدند وقتی آمد آمد آن ها را آن چه که می شناختند کافر شدند به آن پس لعنت خدا بر کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه تشکری
89) چون کتاب آید از سوى یزدان منطبق با شواهد آنان‏

مژده فتح مؤمنین در پیش به زیان گروه کافر کیش‏

با همه آگهى کنند انکار لعنت حق به فرقه‏ى کفار [ نظرات / امتیازها ]
90) خویشتن را فروختند به شر کفر ورزیده‏اند و برده ضرر

کافرند آنچه حق فرستادست وز عطایش به بندگان دادست‏

پس به خشم پیاپى‏اند دچار کافران را عذاب سازد خوار [ نظرات / امتیازها ]
91) گفته شد چونکه آورید ایمان آنچه نازل کند خداى جهان‏

گفته‏اند اینکه ما کنیم قبول آنچه زین پیش یافتست نزول‏

غیر آن منکرند و حق آن است گر چه شاهد به نزد آنان است‏

گو گر از پیش مؤمنید شما از چه کشتید انبیاى خدا؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه صفارزاده، ص: 32
90) ولى آنها به بهاى بدى خود را فروختند و با انکار کتاب خداوند و پیامبرش، از سر بغض و حسد، معترض بودند که چرا خداوند از فضل و رحمت خویش به هر بنده‏اى از بندگان که اراده فرماید، وحى نازل مى‏فرماید؟ [و چرا حضرت محمّد (ص) از قوم بنى اسرائیل نیست؟] پس به خشمى از پى خشم دیگر از جانب خداوند گرفتار شدند، و کافران را عذابى خفّت بار در انتظار است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)، ص: 14
91) و چون به آنان گفته شود به آنچه خداوند (بر پیامبر اسلام) فرو فرستاده است ایمان آورید مى‏گویند: ما به آنچه بر (پیامبر) خودمان فرو فرستاده شده است ایمان مى‏آوریم و جز آن را انکار مى‏کنند با آنکه آن (قرآن)، راستین است و کتابى را که آنان دارند، راست مى‏شمارد (نیز) بگو، اگر ایمان دارید، چرا از این پیش، پیامبران خداوند را مى‏کشتید؟ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
91) وقتی به آنها گفته شد به آنچه خدا نازل کرده (قرآن) ایمان بیاورید،گفتند: به آنچه که برای ما نازل شده(تورات) ایمان می آوریم و به غیر آن کفر می ورزند در حالیکه آن (قرآن) حق بوده و کتاب آنها را تصدیق می نماید.(ای پیامبر)بگو:اگر مومن هستید پس چرا پیامبران خدا را کشتید؟(قتل پیامبران بنی اسرائیل) [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
89) و هنگامى که از طرف خداوند، کتابى براى آنها آمد که موافق نشانه‏هایى بود که با خود داشتند، و پیش از این، به خود نوید پیروزى بر کافران مى‏دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند.) با این همه، هنگامى که این کتاب، و پیامبرى را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد! [ نظرات / امتیازها ]
90) ولى آنها در مقابل بهاى بدى، خود را فروختند؛ که به ناروا، به آیاتى که خدا فرستاده بود، کافر شدند. و معترض بودند، چرا خداوند به فضل خویش، بر هر کس از بندگانش بخواهد، آیات خود را نازل مى‏کند؟! از این رو به خشمى بعد از خشمى (از سوى خدا) گرفتار شدند. و براى کافران مجازاتى خوارکننده است. [ نظرات / امتیازها ]
90) وه که به چه بد بهایى خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتى] فرو مى‏فرستد پس به خشمى بر خشم دیگر گرفتار آمدند و براى کافران عذابى خفت‏آور است [ نظرات / امتیازها ]
90) وه که به چه بد بهایى خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [آیاتى] فرو مى‏فرستد پس به خشمى بر خشم دیگر گرفتار آمدند و براى کافران عذابى خفت‏آور است [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید مى‏گویند ما به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده ایمان مى‏آوریم و غیر آن را با آنکه [کاملا] حق و مؤید همان چیزى است که با آنان است انکار مى‏کنند بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را مى‏کشتید [ نظرات / امتیازها ]
91) و هنگامى که به آنها گفته شود: «به آنچه خداوند نازل فرموده، ایمان بیاورید!»مى‏گویند: «ما به چیزى ایمان مى‏آوریم که بر خود ما نازل شده است.» و به غیر آن، کافر مى‏شوند؛ در حالى که حق است؛ و آیاتى را که بر آنها نازل شده، تصدیق مى‏کند. بگو: «اگر (راست مى‏گویید، و به آیاتى که بر خودتان نازل شده) ایمان دارید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این، به قتل مى‏رساندید؟!» [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید مى‏گویند ما به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده ایمان مى‏آوریم و غیر آن را با آنکه [کاملا] حق و مؤید همان چیزى است که با آنان است انکار مى‏کنند بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را مى‏کشتید [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
91) و هنگامى که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل کرده ایمان آورید، گویند: ما تنها به چیزى ایمان مى‏آوریم که بر (پیامبر) خودمان نازل شده باشد و به غیر آن کافر مى‏شوند، در حالى که آن (قرآن) حقّ است و آنچه را (از تورات) با ایشان است، تصدیق مى‏کند. بگو: اگر (به آیاتى که بر خودتان نازل شده) مؤمن بودید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قتل مى‏رساندید؟! [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
89) et quant leur vint d'Allah un Livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, - alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants [ نظرات / امتیازها ]
90) comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes! ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de part Sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles [ نظرات / امتیازها ]
91) et quand on leur dit: ‹Croyez à ce qu'Allah a fait descendre›, ils disent: ‹Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous›. et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. - Dis: ‹Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah, Si vous étiez croyants?› [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
89) چو آن آسمانی کتاب خدا بر آنها فرود آمد از کبریا
اگر چه که تصدیق می کرد نیک که تورات باشد از آن ، بی شریک
اگر چند از قبل بعثت همی ببودند خود منتظر هر دمی
که گردند پیروز بر کافران بیابند نصرت بر آن منکران
ولی باز ، آنگه که آمد رسول نکردند آیین او را قبول
بدانسته بودند او رهبر ست همانا که موعود پیغمبر ست
ولی باز ، گشتند کافر به وی ره ناسپاسی نمودند طی
که لعنت ز پروردگار معاد بر آن کافران گنهکار باد
[ نظرات / امتیازها ]
90) نمودند با خود تجارت چه بد که آنچه خدا داد کردند رد
بگشتند کافر به قرآن کتاب که آمد ز سوی خدا بر صواب
از آن بغض و آن کینه قلب خویش ستمکار گشتند آن قوم و کیش
بگفتند خود از چه رو کردگار به بعضی کسان فضل کرده نثار
خود از این حسد ، باز از سوی رب بکردند خشمی دگر را طلب
که آماده گشتست بر کافرین عذابی که بسیار باشد مهین
[ نظرات / امتیازها ]
91) چو بر این یهودان بیاید خطاب که آرید ایمان به قرآن کتاب
بگویند تنها بر آنچه به ما بگردیده نازل ز یکتا خدا
بیاریم ایمان و مومن شویم به دنبال آیین آن می رویم
چو بر غیر تورات کافر شوند به دنبال کفر و تباهی روند
اگر چه که قرآن به حق از خدا ست که تصدیق تورات کردست راست
به آنها بگو ای پیمبر ، شما اگر راستگوئید در ادعا
چرا باز کشتید پیغمبران که بودند زین پیشتر رهبران
مگر حکم تورات بودست این ؟ کجایش نوشته است حکمی چنین ؟
[ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
89) و چون آنان را کتابی از نزد خداآمد، که آن چه را با آنان است تورات باور دارد، با آن که پیش از این با آن بر کافران پیروزی می خواستند ، همین که آن چه یا آن کس که می شناختند بدیشان آمد به آن یا به او کافر شدند پس لعنت خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) خود را به بد چیزی فروختند که بدان چه خدا فرو فرستاده کافر شوند از روی بد خواهی وستم بر این که خدای از فضل خویش یعنی کتاب و وحی بر هر کس از بندگانش محمد(ص) که بخواهد فرو می فرستد، پس به خشمی بر روی خشمی بازگشتند(گرفتار شدند)، و کافران را عذابی خوار کننده است. [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنان گفته شود که بدان چه خدا فرو فرستاده ایمان آورید، گویند: بدان چه بر ما فرو فرستاده شده ایمان داریم و بدان چه غیر از آن است با آن که راست است و کتابشان را باور دارد، کافرمی شوند.بگو: اگر ایمان داشتید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این می کشتید. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
89) Und als von Allah ein Buch zu ihnen kam, das bestätigend, was ihnen bereits vorlag - und zuvor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, angerufen -, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen!
﴿٨٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
90) Wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben: daß sie das verleugnen, was Allah herabgesandt hat, aus Mißgunst (darüber), daß Allah etwas von Seiner Huld offenbart, wem von Seinen Dienern Er will! So haben sie sich Zorn über Zorn zugezogen. Und für die Ungläubigen gibt es schmachvolle Strafe.
﴿٩٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
91) Und wenn man zu ihnen sagt: "Glaubt an das, was Allah (als Offenbarung) herabgesandt hat", sagen sie: "Wir glauben an das, was zu uns (schon zuvor) herabgesandt worden ist", verleugnen aber das, was später (offenbart worden) ist, wo es doch die Wahrheit ist, das zu bestätigen, was ihnen (bereits) vorliegt. Sag: Warum habt ihr denn zuvor Allahs Propheten getötet, wenn ihr gläubig seid?
﴿٩١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
89) And when there comes to them a Scripture from the presence of Allah, confirming what are with them- although in the past they used to pray for victory over those who disbelieved- yet when there came to them which they recognized, they disbelieved in it. So the condemnation of Allah be upon the Unbelievers. [ نظرات / امتیازها ]
90) Evil is that for which they have bartered their souls, that they deny what Allah has revealed, out of envy- that Allah, out of His grace reveals it on such of His bondmen as He pleases. Thus they have drawn wrath upon wrath. And for the Disbelievers there is a disgraceful chastisement. [ نظرات / امتیازها ]
91) And when it is said to them: "Believe in what Allah has revealed", they say: "We believe in what was revealed to us." And they reject that which has come after that, while it is the Truth confirming what is with them. Say: "Why did you then slay nabis of Allah before? If you be believers." [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
89) Whenever a Book has come to them from God to confirm what they already have-whereas previously they had been seeking victory over those who disbelieve-so whenever something they can recognize is brought to them, they disbelieve go in it. God's curse lies on disbelievers! [ نظرات / امتیازها ]
90) How wretchedly have they sold their own souls by disbelieving in what God has sent down to them, begrudging that God should send down some of His bounty on any of His servants He may wish. They have brought an exchange of anger for anger on themselves; disbelievers will have shameful torment. [ نظرات / امتیازها ]
91) Whenever someone tells them: "Believe in what God has sent down;" they say: "We believe [only] in what has been sent down to us," while they disbelieve in what has come after that, even though it is the Truth confirming what they already have. SAY: "Why did you kill God's prophets previously if you were believers? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
89) And when there came to them (the Jews), a Book (this Qur'ân) from Allâh confirming what is with them [the Taurât (Torah) and the Injeel (Gospel)], although aforetime they had invoked Allâh (for coming of Muhammad Peace be upon him ) in order to gain victory over those who disbelieved, then when there came to them that which they had recognised, they disbelieved in it. So let the Curse of Allâh be on the disbelievers. [ نظرات / امتیازها ]
90) 90. How bad is that for which they have sold their ownselves, that they should disbelieve in that which Allâh has revealed (the Qur'ân), grudging that Allâh should reveal of His Grace unto whom He will of His slaves. So they have drawn on themselves wrath upon wrath. And for the disbelievers, there is disgracing torment. [ نظرات / امتیازها ]
91) And when it is said to them (the Jews), "Believe in what Allâh has sent down," they say, "We believe in what was sent down to us." And they disbelieve in that which came after it, while it is the truth confirming what is with them. Say (O Muhammad Peace be upon him to them): "Why then have you killed the Prophets of Allâh aforetime, if you indeed have been believers?" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
89) And when there comes to them a Book from God, confirming what is with them,- although from of old they had prayed for victory against those without Faith,- when there comes to them that which they (should) have recognised, they refuse to believe in it but the curse of God is on those without Faith. [ نظرات / امتیازها ]
90) Miserable is the price for which they have sold their souls, in that they deny (the revelation) which God has sent down, in insolent envy that God of His Grace should send it to any of His servants He pleases: Thus have they drawn on themselves Wrath upon Wrath. And humiliating is the punishment of those who reject Faith. [ نظرات / امتیازها ]
91) When it is said to them, "Believe in what God Hath sent down, "they say, "We believe in what was sent down to us:" yet they reject all besides, even if it be Truth confirming what is with them. Say: "Why then have ye slain the prophets of God in times gone by, if ye did indeed believe?" [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
89) 89. And when there came to them (the Jews), a Book (this Qur'an) from Allah confirming what is with them (the Tawrah) and the Injil (Gospel), although aforetime they had invoked Allah (for the coming of Muhammad ) in order to gain victory over those who disbelieved, then when there came to them that which they had recognised, they disbelieved in it. So let the curse of Allah be on the disbelievers.)[ نظرات / امتیازها ]
90) (90. How bad is that for which they have sold their own selves, that they should disbelieve in that which Allah has revealed (the Qur'an), grudging that Allah should reveal of His grace unto whom He wills of His servants. So they have drawn on themselves wrath upon wrath. And for the disbelievers, there is disgracing torment.)

[ نظرات / امتیازها ]
91) 91. And when it is said to them (the Jews), "Believe in what Allah has sent down,'' they say, "We believe in what was sent down to us.'' And they disbelieve in that which came after it, while it is the truth confirming what is with them. Say (O Muhammad to them): "Why then have you killed the Prophets of Allah aforetime, if you indeed have been believers'') [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
89) And when there cometh unto them a scripture from Allah, confirming that in their possession - though before that they were asking for a signal triumph over those who disbelieved - and when there cometh unto them that which they know (to be the truth) they disbelieve therein. The curse of Allah is on disbelievers. [ نظرات / امتیازها ]
90) Evil is that for which they sell their souls: that they should disbelieve in that which Allah hath revealed, grudging that Allah should reveal of His bounty unto whom He will of His slaves. They have incurred anger upon anger. For disbelievers is a shameful doom. . [ نظرات / امتیازها ]
91) And when it is said unto them: Believe in that which Allah hath revealed, they say: We believe in that which was revealed unto us. And they disbelieve in that which cometh after it, though it is the truth confirming that which they possess. Say (unto them, O Muhammad): Why then slew ye the prophets of Allah aforetime, if ye are (indeed) believers ? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
89) And when there came to them a Book from Allah verifying that which they have, and aforetime they used to pray for victory against those who disbelieve, but when there came to them (Prophet) that which they did not recognize, they disbelieved in him; so Allah's curse is on the unbelievers.
[ نظرات / امتیازها ]
90) Evil is that for which they sell their souls: that they should disbelieve in that which Allah hath revealed, grudging that Allah should reveal of His bounty unto whom He will of His slaves. They have incurred anger upon anger. For disbelievers is a shameful doom. [ نظرات / امتیازها ]
91) And when it is said to them, Believe in what Allah has revealed, they say: We believe in that which was revealed to us; and they deny what is besides that, while it is the truth verifying that which they have. Say: Why then did you kill Allah's Prophets before if you were indeed believers? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
89) و هنگامی که از طرف خداوند، کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه‌هایی بود که با خود داشتند، و پیش از این، به خود نوید پیروزی بر کافران می‌دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند.) با این همه، هنگامی که این کتاب، و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ لعنت خدا بر کافران باد!
﴿٨٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
90) بدا (به) آنچه خودِ (آلوده به شهوات)شان را با آن خریدند. همانا به آنچه خدا نازل کرد از سر ستم و تجاوز، کفر می‌ورزند که (چرا) خدا از فضل خویش بر هر کس از بندگانش بخواهد کتابی وحیانی فرو می‌فرستد؛ پس به خشمی (افزون) بر خشمی دیگر بازگشتند. و برای کافران عذابی خوارکننده است.
﴿٩٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
91) و هنگامی که به آنان گفته شود: «به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید،» گویند: «ما به آنچه بر (پیامبران)مان نازل شده ایمان می‌آوریم.» در حالی که به غیر آن [:قرآن] کفر می‌ورزند، حال آنکه همان تمام حق است و تصدیق‌کننده‌ی همان چیزی است که با آنان است. بگو: «اگر مؤمن بوده‌اید، پس چرا از پیش، پیامبران خدا را (و اینک رسالتش را) می‌کُشید؟»
﴿٩١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
89) (今)アッラーの御許から啓典(クルアーン)が下されて,かれらが所持していたものを更に確認出来るようになったが,――以前から不信心の者に対し勝利を御授け下さいと願っていたにも拘らず――心に思っていたものが実際に下ると,かれらはその信仰を拒否する。アッラーの誕責は必ず不信心者の上に下るであろう。
﴿٨٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
90) 災いは,かれらが自分の魂を売ったことにある。かれらがアッラーの下された啓典を信じないのは,アッラーがよいとされたしもベ(ムハンマド)に,下された恩恵を嫉むためである。それでかれらは,かれの怒りの上に怒りを招いた。不信心者は恥ずべき懲罰を受けるであろう。
﴿٩٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
91) かれらに向かって,「あなたがたは,アッラーが下されたものを信じなさい。」と言われると,かれらは,「わたしたち(ユダヤ人)は,わたしたちに下されたものを信じる。」と言う。それ以外のものは,仮令かれらが所持するものを確証する真理でさえも信じない。言ってやるがいい。「あなたがたがもし信者ならば,何故以前アッラーの預言者たちを殺害したのか。」
﴿٩١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني
90) ترجمه مجتبوی
مگر آنان که به گروهى پیوندند که میان شما و ایشان پیمانى هست یا در حالى نزد شما آیند که سینه‏هاشان از اینکه با شما یا با قوم خود پیکار کنند به تنگ آمده. و اگر خداى خواهد آنان را بر شما برگمارد تا با شما بجنگند، پس اگر از شما کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح و آشتى دادند، دیگر خداوند شما را بر آنان راهى [براى پیکار] قرار نداده است.
[ نظرات / امتیازها ]
 » en
90) Except those who reach a people between whom and you there is an alliance, or who come to you, their hearts shrinking from fighting you or fighting their own people; and if Allah had pleased, He would have given them power over you, so that they should have certainly fought you; therefore if they withdraw from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not given you a way against them. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد قرائتی
89) و چون از طرف خداوند، آنان را کتابى (قرآن) آمد که مؤیّد آن نشانه‏هایى است که نزد آنهاست و پیش از این به خود نوید مى‏دادند (که با کمک کتاب وپیامبر جدید) بر دشمنان پیروز گردند،اما چون آنچه (از کتاب و پیامبر که از قبل) شناخته بودند، نزد آنان آمد به او کافر شدند، پس لعنت خدا بر کافران باد.
[ نظرات / امتیازها ]
90) چه بد است آنچه که خویشتن را به آن بفروختند، که از روى حسد، به آیاتى که خدا فرستاده بود کافر شدند (و گفتند:) که چرا خداوند از فضل خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد، (آیاتش را) نازل مى‏کند. پس به قهر پى درپى الهى گرفتار شدند وبراى کافران، مجازاتى خوار کننده است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
89) زمانی که از سوی خداوند کتابى (قرآن عظیم) که تأیید کننده‌ی آنچه نزدشان (تورات) است، برای‌شان آمد، و نیز با اینکه عدّه‌ای به آیین آن‌ها کافر شده بودند، و به واسطه‌ی این تأییدیه در پی پیروزی بر آن‌ها بودند، ولى همین که پیامبری با آنچه که آن را می‌شناختند، برای‌شان آمد، (به خاطر منافع‌شان) وی را انکار کردند؛ پس، لعنت خداوند بر کافران باد! [ نظرات / امتیازها ]
90) وای بر شما که بد دادوستدی با خودتان انجام دادید! از سر رشک و سودجویی و ستم‌گری به قرآن کافر شدید، به خاطر اینکه چرا خداوند از احسان و فزون‌بخشی‌اش بر هر کس از بندگان‌اش که بخواهد وحی و کتابی می‌فرستد؛ پس به خشمی بر خشم دیگر، پی‌درپی گرفتار شدند؛ و برای کافران عذابى خفت‌آور در پیش است. [ نظرات / امتیازها ]
91) و هنگامی که به آن‌ها گویند: «به آنچه خداوند نازل کرده (قرآن عظیم) ایمان بیاورید»، می‌گویند: «ما به آنچه (تورات) بر پیامبری که از قوم خودمان نازل شده ایمان می‌آوریم»، و به غیر آن کافر می‌شوند؛ در حالی که قرآن حقیقت بوده و تأیید کننده‌ی همان چیزی است که نزد آن‌ها است؛ بگو: «اگر راست می‌گویید و مؤمن به کتاب‌تان بودید، پس به کدام دستور آن، پیامبران خداوند را که از نژاد خودتان بودند، می‌کشتید؟» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - خرمشاهی
89) و آنگاه که کتابى از سوى خداوند براى آنان آمد که همخوان با کتابشان بود، با آنکه پیش از آن در برابر کافران [از فرارسیدن پیامبر اسلام و قرآن‏] یارى مى‏جستند، چون آنچه [از پیش‏] مى‏شناختند به نزدشان آمد، آن را انکار کردند، لعنت الهى بر کافران است‏ . [ نظرات / امتیازها ]
90) بدا بدانچه به جان خریدند که آنچه خدا فرستاده بود از این رشک که [چرا] خداوند فضل خویش را بر هر کس از بندگانش که بخواهد ارزانى مى‏دارد، انکار کردند، پس سزاوار خشم اندر خشم شدند و کافران عذابى خفت‏بار [در پیش‏] دارند . [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فروفرستاده است [قرآن‏] ایمان آورید، گویند به آنچه بر [پیامبر] خودمان نازل شده است ایمان مى‏آوریم، و آنچه جز آن است، انکار مى‏کنند، حال آنکه آن [کتاب‏] حق و همخوان کتاب آنهاست بگو اگر مؤمنید پس چرا پیامبران الهى را در گذشته مى‏کشتید؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
89) و قرآن که توراتِ آنان را تایید و تصدیق می‌کرد، از سوی خداوند بر آنان نازل شد و اینان از پیش منتظر پیامبر آخر الزمان بودند تا به وسیله‌ی وی بر کافران و مشرکان غلبه یابند. اما همین که او آمد، هرچند طبق نشانه‌های تورات او را می‌شناختند که همان پیامبر موعود است، به او کافر شدند. پس لعنت و خشم خدا بر کافران باد. [ نظرات / امتیازها ]
90) چه بد معامله کردند و به زشتی خود را فروختند که به آنچه خدا فرستاده کفر ورزیدند. این رفتار از روی حسد بود که چرا یکی از خودشان به رسالت برگزیده نشده و چرا خداوند آیاتش را به فضل خویش بر هرکه می‌خواهد نازل می‌کند. اینچنین از ناحیه‌ی خداوند به خشمی افزون بر خشم‌های قبلی گرفتار شدند و بدون تردید برای کافران مجازاتی خوارکننده خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
91) و چون به آنها گفته شود به قرآن که خداوند آن را نازل کرده، ایمان بیاورید، می‌گویند: ما به چیزی ایمان می‌آوریم که بر خودمان نازل شده باشد. بنابراین به آنچه بعد از تورات آمده، با اینکه حق است و تورات را تصدیق می‌کند، کفر می‌ورزند. بگو اگر راست می‌گویید و به آیاتی که بر خودتان نازل شده ایمان دارید، پس چرا پیامبران خدا را که مورد تایید همان آیات بوده‌اند، به قتل می‌رساندید؟ [ نظرات / امتیازها ]